Каленюк Петро Іванович Директор інституту прикладної математики та фундаментальних наук, завідувач кафедри вищої математики, доктор фізико-математичних наук, професорКаленюк Петро Іванович


Директор інституту прикладної математики та фундаментальних наук,
завідувач кафедри вищої математики,
Доктор фізико-математичних наук, професор, академік Академії наук вищої освіти України/

 

 

 

 

 

 

 • 1965–1970 рр. навчався на механіко-математичному факультеті Московського державного університету імені М. В. Ломоносова, здобувши фах математика.
 • 1970–1973 рр. навчався в аспірантурі Фізико-механічного інституту НАН України i Львівському філіалі математичної фізики Інституту математики НАН України.
 • 1973 – 1977 рр. працював молодшим та старшим науковим співробітником відділу теорії диференціальних рівнянь Львівського філіалу математичної фізики Інституту математики НАН України
 • 1978–1987 рр. старший науковий співробітник відділу теорії диференціальних рівнянь Інституту прикладних проблем механіки і математики НАН України.
 • 1987 р. доцент кафедри вищої математики у Львівській політехніці.
 • 1993 р. завідувач кафедри обчислювальної математики та програмування,
 • 2007 р. — завідувач кафедри вищої математики, яку він очолює і нині.
 • 2001 р. — директор Інституту прикладної математики та фундаментальних наук Національного університету «Львівська політехніка».
 • 1975 р. – кандидат фізико – математичних наук.
 • 1992 р – доктор фізико – математичних наук .
 • 1994 р. – присвоєно Вчене звання професора

Професор Каленюк відомий учений у галузі теорії крайових задач для рівнянь із частинними похідними та спектральної теорії диференціальних рівнянь, автор нового узагальненого методу відокремлення змінних. Він є автором понад 135 наукових праць, зокрема чотирьох монографій. Підготував 8 кандидатів наук; є науковим консультанттом двох здобувачів наукового ступеня доктора наук.

Професор П. І. Каленюк має великий досвід педагогічної роботи і вагомі здобутки у науково-педагогічній діяльності. Він читає основні та спеціальні курси, керує науковою роботою магістрів, є автором понад 40 навчально-методичних праць, у тому числі понад 20 навчальних посібників, з яких 8 — із грифом Міністерства освіти і науки України. Організатор багатьох міжнародних конференцій, керівник наукових семінарів, член спеціалізованих Вчених рад із захисту кандидатських і докторських дисертацій, член редколегій фахових журналів.

Наукові інтереси

Основні напрям наукових досліджень —теорія крайових задач для рівнянь із частинними похідними та спектральної теорії диференціальних рівнянь, автор нового узагальненого методу відокремлення змінних.

Основні публікації

Він є автором понад 150 наукових праць, зокрема чотирьох монографій, понад 40 навчально-методичних праць, у тому числі понад 20 навчальних посібників, з яких 8 — із грифом Міністерства освітиі науки України.

Серед них:

Контакти

вул. Митрополита Андрея 5, Львів-13, 79013 IV н.к., ауд. 212а

тел./факс: 258-21-34

e-mail: lp.imfn@gmail.com; kalenyuk@lp.edu.ua