Міжнародної науково-практична конференція ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА КОМП’ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ

Запрошуємо Вас та колектив Вашого підрозділу взяти участь у роботі
Міжнародної науково – практичної конференції
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ
ТА
КОМП’ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ


Міністерство освіти і науки України
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
Вінницький національний технічний університет
Центр математичного моделювання Інституту прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С.Підстригача НАН України
AGH науково-технологічний університет, Польща
Інститут кібернетики НАН України
Національний авіаційний університет
Економічна академія “Д.А.Ценов”, Болгарія
Фінансово-економічний інститут Таджикистану
Лудзький університет, Польща
Новий університет Лісабона, Португалія
Азербайджанська державна нафтова академія
Об’єднаний інститут проблем інформатики НАН Білорусі
Інститут інженерів з електротехніки та електроніки (IEEE), Українська секція
Асоціація “Інформаційні технології України”
Громадська організація “Івано-Франківський ІТ кластер”
http://itcm.pnu.edu.ua/
15 – 20 травня 2017 року
Івано-Франківськ

Основні напрямки роботи конференції

Секція 1. Інформаційні технології в технічних та системах спеціального призначення
Секція 2. Інформаційні технології в соціумі, освіті, медицині, економіці, управлінні, екології та юриспруденції
Секція 3. Теорія інформації, кодування та перетворення форми інформації
Секція 4. Цифрова обробка та ущільнення інформації
Секція 5. Захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах
Секція 6. Архітектоніка та компоненти комп’ютерних систем та мереж
Секція 7. Математичне та комп’ютерне моделювання складних систем
Секція 8. Прикладні методи дослідження дискретно-неперервних математичних моделей

Час і місце проведення
15 – 20 травня 2017 року
кафедра інформатики
факультет математики та інформатики
Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника (м. Івано-Франківськ)
Секційні засідання проходитимуть на відпочинковій базі в мальовничих Карпатах, місце проведення буде уточнено в другому інформаційному повідомленні.

Для друку:
Перше повідомлення