Правила прийому

Правила прийому на навчання до Львівської політехніки у 2017 році
Додаток 1. Перелік освітніх ступенів та спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання
Додаток 1. (ІППТ) Перелік освітніх ступенів та спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання
Додаток 2. Перелік постанов Кабінету Міністрів України щодо напрямів
Додаток 3. Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання на перший або другий (третій) курс
Додаток 3. (ІППТ) Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання на перший або другий (третій) курс
Додаток 4. Перелік спеціальностей, вступних випробувань для прийому на навчання для здобуття освітнього ступеню магістра
Додаток 4.(ІППТ) Перелік спеціальностей, вступних випробувань для прийому на навчання для здобуття освітнього ступеню магістра
Додаток 5. Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти
Додаток 5. (ІППТ) Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти
Додаток 6.Правила прийому до аспірантури та докторантури Національного університету «Львівська політехніка» у 2017 роц
Додаток 7. Перелік спеціальностей, щодо яких застосовуються пункти щодо яких застосовуються пункти 3.2, 6.4, 11,3 Правил
Додаток 8. Порядок подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до Університету у 2017 році
Додаток 9. Таблиця переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою
Додаток 10. Правила прийому та зарахування на навчання осіб, які проживають на тимчасово окупованій території України
Додаток 11. Зміни та доповнення до Правил прийому
Додаток 12. Зміни та доповнення до Правил прийому
Додаток 13. Зміни та доповнення до Правил прийому
Додаток 14. Зміни та доповнення до Правил прийому
Додаток 15. Зміни та доповнення до Правил прийому