Пукач Петро Ярославович — доктор технічних наук, професор, директор Інституту прикладної математики та фундаментальних наук, професор кафедри обчислювальної математики та програмуванняНаціонального університету «Львівська політехніка» .