Напрямки підготовки 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс Разом Спеціаліст Магістр
Міжнародна інформація 6 800 7 480 8 220 9 040 31 540
Міжнародна інформація 11 700 13 620
Фізико-математичні науки
Прикладна фізика та наноматеріали 4 900 5 390 5 930 6 650 22 870
Прикладна фізика 7 350 9 600
Системні науки та кібернетика
Прикладна математика 5 700 6 270 6 890 7 590 26 450
Прикладна математика 8 850 10 350
Математичне та комп‘ютерне моделювання 8 850 10 350
Інформаційно-комунікаційні технології 10 350