Напрямки підготовки 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс Разом Спеціаліст Магістр
Міжнародна інформація 11500 12650 13920 15310 53380
Міжнародна інформація 22500 30000
Фізико-математичні науки
Прикладна фізика та наноматеріали 8200 9020 9920 10910 38050
Прикладна фізика 15300
Системні науки та кібернетика
Прикладна математика 9800 10780 11860 13050 45490
Прикладна математика 18000 24000
Математичне та комп‘ютерне моделювання 18000
Інформаційно-комунікаційні технології 21225