Інформаційне повідомлення :: Конференція

ІНСТИТУТ МАТЕМАТИКИ НАН УКРАЇНИ,

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА, КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ІВАНА ОГІЄНКА

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

 

Шановні друзі, колеги!

11 березня 2017 року виповнюється 75 років з дня народження доктора фізико-математичних наук, професора, лауреата Державної премії України в галузі науки і техніки Дмитра Івановича Мартинюка (1942-1996) – видатного математика, фахівця з теорії диференціальних і різницевих рівнянь. З цієї нагоди Інститут математики НАН України, Київський національний університет імені Тараса Шевченка та Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка проводять всеукраїнську математичну конференцію «Диференціальні рівняння та їх застосування» (19-21 травня 2017 року, м. Кам’янець-Подільський), присвячену його пам’яті.

Конференція буде проходити в корпусі фізико-математичного факультету Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка за адресою: м. Кам’янець-Подільський, вул. Уральська, 1. Реєстрація учасників 19 травня 2017 року з 8.00 год. до 10.00 год.

 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ

 

Співголови:

Копилов С.А., Самойленко А.М., Перестюк М.О.

Заступники голів:

Конет І.М., Теплінський Ю.В.

Члени оргкомітету:

Бігун Я.Й., Бойчук О.А., Вірченко Н.О.,  Герасименко В.І., Гнатюк В.О., Городецький В.В.,
Городній М.Ф., Євтухов В.М., Іванчов М.І., Івасишен С.Д., Каленюк П.І., Капустян О.В., Король І.І., Луковський І.О., Макаров В.Л., Маринець В.В., Парасюк І.О., Пелюх Г.П., Петришин Р.І., Пташник Б.Й., Пукальський І.Д., Самойленко В.Г., Слюсарчук В.Ю., Станжицький О.М., Теплінський О.Ю., Ткаченко В.І., Федорчук В.А., Черевко І.М.,
Щирба В.С., Юрчик А.І.

 

Вчені секретарі:

Кравець В.І., Паньков В.Г.

Технічний секретар:

Захарець Є.А.

Напрями роботи конференції:

 

  • звичайні диференціальні рівняння;
  • диференціально-функціональні та різницеві рівняння;
  • диференціальні рівняння з частинними похідними.

 

Програма включає 30- і 15-хвилинні доповіді та стендові повідомлення.

Робочі мови конференції: українська, англійська.

Попередня сума оргвнеску – 300,00 грн.

Оргвнесок сплачується при реєстрації.

Програмою конференції запланована поїздка на могилу Д.І. Мартинюка (с. Іванківці Дунаєвецького району Хмельницької області), екскурсія вулицями «Старого міста» м. Кам’янця-Подільського.

До відкриття конференції буде видано збірник тез доповідей учасників.

Електронний варіант тез просимо надіслати електронною поштою на адресу kaf_matan@mail.ru не пізніше 15 квітня 2017 року.

 


Структура тез:

1) УДК;

2) ініціали і прізвища авторів з вказівкою наукового ступеня, повної назви організації, в якій виконана робота;

3) назва тез;

4) основний текст;

5) список використаних джерел (якщо є посилання).

Вимоги до оформлення тез:

 

Розміри полів: ліве — 24 мм;  праве, верхнє, нижнє — 18 мм.

Шрифт Times New Roman 10 пт; міжрядковий інтервал — 1,0; абзацний відступ — 1 см; вирівнювання — по ширині. У тексті не допускається вирівнювання пропусками.

Формули створюються в редакторі Microsoft Equation 3.0 або MathType. Формули, на які є посилання в тексті, повинні мати наскрізну нумерацію. Номер формули друкується в круглих дужках біля краю правого поля. Розмір основного шрифту редактора формул — 10 пт. Розміри символів у формулах: звичайний — 10 пт, великий — 16 пт, дрібний — 11 пт, великий індекс — 9 пт, дрібний індекс — 7 пт. Не допускається масштабування формульних об’єктів.

Посилання на використані джерела в тексті виконуються за зразком: [2, 7—9; 12]. У списку використаних джерел слід розрізняти тире (alt+0151) та дефіс, наприклад, … — 1986. — Т. 7,  № 6. — С. 79—83.

Сканування рисунків виконується з роздільною здатністю не меншою 300 dpi. Рисунки зберігаються у форматі jpg або tif. Не допускається використання рисунків з виділенням елементів кольором. Товщина ліній (із врахуванням масштабування) не повинна бути меншою 0,7 пт. Рисунки розташовуються по центру. Нумерація рисунків здійснюється відповідно до порядку згадування у тексті. Всі надписи на рисунках повинні бути чіткими і за розміром не менші 8 пт. Нумеровані підписи розміщуються під рисунком з позначенням «Рис. », далі вказується номер рисунка і текст підпису.

Документ зберігається у форматі rtf або doc.  Ім’я подається як прізвище автора (авторів), наприклад, «Petrenko(-Chubenko)».

Обсяг тез — до 2 сторінок формату А5.

 ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ:

УДК 519.946

П.П. Петренко, д-р. фіз.-мат. наук

Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, м. Кам’янець-Подільський

 ГІПЕРБОЛІЧНІ КРАЙОВІ ЗАДАЧІ В НЕОБМЕЖЕНИХ КУСКОВО-ОДНОРІДНИХ ПРОСТОРОВИХ ОБЛАСТЯХ

Текст тез …

Список використаних джерел: (якщо є посилання в тексті тез)

 (Вимоги до оформлення бібліографії подані в Бюлетені ВАК України № 3 за 2008 р.)

Просимо до 05 травня 2017 року повідомити про дату Вашого приїзду на конференцію. Білетами на зворотний проїзд оргкомітет не забезпечує. Просимо, по можливості, замовити собі самостійно місця для проживання в готелях м. Кам’янець-Подільський.

Оргкомітет