Архив рубрики: ‘Uncategorized’

Запрошення на конференцію

Запрошуємо студентів Вашого університету взяти участь у Всеукраїнській студентській науково-практичній конференції «Наука ХХІ століття: виклики, пріоритети, перспективи досліджень», яка відбудеться 22 березня 2017 р. у м. Києві за адресою: проспект Перемоги, 37, корпус 7, Національний технічний університет України «КПІ імені Ігоря Сікорського», факультет лінгвістики.

Інформація в прикріплених документах.

З нетерпінням чекаємо на тези від Ваших студентів!

Квитанція_Всеукр. студ. конф. 22.03.2017
Запрошення_Всеукр.студ.конф.22.03.2017
Заявка_Всеукр.студ.конф.22.03.2017
Зразок оформлення тез

З повагою,
оргкомітет конференції
Баклан Ірина Миколаївна,
ст. викл. кафедри теорії, практики
та перекладу німецької мови
факультету лінгвістики
НТУУ “КПІ ім. Ігоря Сікорського”

VІІI Міжнародна науково – практична конференція «УПРАВЛІННЯ В ОСВІТІ»

Запрошуємо до участі в VІІI Міжнародній науково – практичній конференції «УПРАВЛІННЯ В ОСВІТІ», яка відбудеться 26-27 квітня 2017 року у Національному університеті “Львівська політехніка”, м. Львів.
Деталі та умови участі в інформаційному листі конференції (прикріпленому файлі).

Також повідомляємо Вам, що відкрито прийом заявок та матеріалів для публікації в другому випуску наукового журналу «Ukrainian Journal of Educational Research» («Український журнал досліджень в освіті») у 2017 році.

Деталі та умови публікації в другому інформаційному листі (другому прикріпленому файлі).

З повагою, Федан Ярослав, НУ “Львівська політехніка”

Інформаційний лист

Інформаційний лист КОФЕРЕНЦІЯ УПРАВЛІННЯ В ОСВІТІ 2017

Інформаційне повідомлення :: Конференція

ІНСТИТУТ МАТЕМАТИКИ НАН УКРАЇНИ,

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА, КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ІВАНА ОГІЄНКА

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

 

Шановні друзі, колеги!

11 березня 2017 року виповнюється 75 років з дня народження доктора фізико-математичних наук, професора, лауреата Державної премії України в галузі науки і техніки Дмитра Івановича Мартинюка (1942-1996) – видатного математика, фахівця з теорії диференціальних і різницевих рівнянь. З цієї нагоди Інститут математики НАН України, Київський національний університет імені Тараса Шевченка та Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка проводять всеукраїнську математичну конференцію «Диференціальні рівняння та їх застосування» (19-21 травня 2017 року, м. Кам’янець-Подільський), присвячену його пам’яті.

Конференція буде проходити в корпусі фізико-математичного факультету Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка за адресою: м. Кам’янець-Подільський, вул. Уральська, 1. Реєстрація учасників 19 травня 2017 року з 8.00 год. до 10.00 год.

 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ

 

Співголови:

Копилов С.А., Самойленко А.М., Перестюк М.О.

Заступники голів:

Конет І.М., Теплінський Ю.В.

Члени оргкомітету:

Бігун Я.Й., Бойчук О.А., Вірченко Н.О.,  Герасименко В.І., Гнатюк В.О., Городецький В.В.,
Городній М.Ф., Євтухов В.М., Іванчов М.І., Івасишен С.Д., Каленюк П.І., Капустян О.В., Король І.І., Луковський І.О., Макаров В.Л., Маринець В.В., Парасюк І.О., Пелюх Г.П., Петришин Р.І., Пташник Б.Й., Пукальський І.Д., Самойленко В.Г., Слюсарчук В.Ю., Станжицький О.М., Теплінський О.Ю., Ткаченко В.І., Федорчук В.А., Черевко І.М.,
Щирба В.С., Юрчик А.І.

 

Вчені секретарі:

Кравець В.І., Паньков В.Г.

Технічний секретар:

Захарець Є.А.

Напрями роботи конференції:

 

  • звичайні диференціальні рівняння;
  • диференціально-функціональні та різницеві рівняння;
  • диференціальні рівняння з частинними похідними.

 

Програма включає 30- і 15-хвилинні доповіді та стендові повідомлення.

Робочі мови конференції: українська, англійська.

Попередня сума оргвнеску – 300,00 грн.

Оргвнесок сплачується при реєстрації.

Програмою конференції запланована поїздка на могилу Д.І. Мартинюка (с. Іванківці Дунаєвецького району Хмельницької області), екскурсія вулицями «Старого міста» м. Кам’янця-Подільського.

До відкриття конференції буде видано збірник тез доповідей учасників.

Електронний варіант тез просимо надіслати електронною поштою на адресу kaf_matan@mail.ru не пізніше 15 квітня 2017 року.

 


Структура тез:

1) УДК;

2) ініціали і прізвища авторів з вказівкою наукового ступеня, повної назви організації, в якій виконана робота;

3) назва тез;

4) основний текст;

5) список використаних джерел (якщо є посилання).

Вимоги до оформлення тез:

 

Розміри полів: ліве — 24 мм;  праве, верхнє, нижнє — 18 мм.

Шрифт Times New Roman 10 пт; міжрядковий інтервал — 1,0; абзацний відступ — 1 см; вирівнювання — по ширині. У тексті не допускається вирівнювання пропусками.

Формули створюються в редакторі Microsoft Equation 3.0 або MathType. Формули, на які є посилання в тексті, повинні мати наскрізну нумерацію. Номер формули друкується в круглих дужках біля краю правого поля. Розмір основного шрифту редактора формул — 10 пт. Розміри символів у формулах: звичайний — 10 пт, великий — 16 пт, дрібний — 11 пт, великий індекс — 9 пт, дрібний індекс — 7 пт. Не допускається масштабування формульних об’єктів.

Посилання на використані джерела в тексті виконуються за зразком: [2, 7—9; 12]. У списку використаних джерел слід розрізняти тире (alt+0151) та дефіс, наприклад, … — 1986. — Т. 7,  № 6. — С. 79—83.

Сканування рисунків виконується з роздільною здатністю не меншою 300 dpi. Рисунки зберігаються у форматі jpg або tif. Не допускається використання рисунків з виділенням елементів кольором. Товщина ліній (із врахуванням масштабування) не повинна бути меншою 0,7 пт. Рисунки розташовуються по центру. Нумерація рисунків здійснюється відповідно до порядку згадування у тексті. Всі надписи на рисунках повинні бути чіткими і за розміром не менші 8 пт. Нумеровані підписи розміщуються під рисунком з позначенням «Рис. », далі вказується номер рисунка і текст підпису.

Документ зберігається у форматі rtf або doc.  Ім’я подається як прізвище автора (авторів), наприклад, «Petrenko(-Chubenko)».

Обсяг тез — до 2 сторінок формату А5.

 ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ:

УДК 519.946

П.П. Петренко, д-р. фіз.-мат. наук

Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, м. Кам’янець-Подільський

 ГІПЕРБОЛІЧНІ КРАЙОВІ ЗАДАЧІ В НЕОБМЕЖЕНИХ КУСКОВО-ОДНОРІДНИХ ПРОСТОРОВИХ ОБЛАСТЯХ

Текст тез …

Список використаних джерел: (якщо є посилання в тексті тез)

 (Вимоги до оформлення бібліографії подані в Бюлетені ВАК України № 3 за 2008 р.)

Просимо до 05 травня 2017 року повідомити про дату Вашого приїзду на конференцію. Білетами на зворотний проїзд оргкомітет не забезпечує. Просимо, по можливості, замовити собі самостійно місця для проживання в готелях м. Кам’янець-Подільський.

Оргкомітет

III МНПК «Обліково-аналітичне забезпечення системи менеджменту підприємства»

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі III Міжнародної науково-практичної конференції «Обліково-аналітичне забезпечення системи менеджменту підприємства», яка відбудеться 27-28 квітня 2017 року в Національному університеті «Львівська політехніка».

До участі в конференції запрошуються науковці, викладачі, докторанти, аспіранти, а також фахівці в обліково-аналітичній сфері.

КОНФЕРЕНЦІЯ ПРАЦЮВАТИМЕ ЗА СЕКЦІЯМИ:

• Сучасний стан та проблеми обліково-аналітичного забезпечення системи менеджменту підприємства.

• Уніфікація обліково-аналітичних процедур: міжнародний досвід та вітчизняна практика.

• Організаційно-методичні аспекти підготовки обліково-аналітичних працівників та підвищення їх кваліфікації.

• Інформаційні системи і технології в системі обліково-аналітичного забезпечення менеджменту підприємства.

• Історичні аспекти розвитку бухгалтерського обліку.

Оплата за участь в конференції: 100 грн. та 40 грн. за кожну сторінку друкованих матеріалів (організаційні витрати, публікація матеріалів конференції у збірнику).

Додаткова оплата: за пересилку збірника  – 20 грн., за додатковий примірник – 120 грн.

Кошти необхідно перерахувати Благодійному фонду розвитку Львівської політехніки на рахунок: 26007000001377 у ПАТ «Укрсоцбанк», м. Київ, МФО 300023, ЄДРПОУ 25549684; в призначенні платежу вказати «За участь в конференції ОАЗ 2017 та прізвище учасника». Копія платіжного доручення подається в оргкомітет конференції разом із матеріалами.

Крайній термін подачі: наукових статей до фахового вісника - до 1 лютого 2017 р., наукових статей до англомовного журналу - до 1 січня 2017 р., тез доповідей – до 1 березня 2017 р.

Бажаючих взяти участь у роботі конференції просимо подати оргкомітету:

• заявку (реєстрація проводиться на сайті конференції);

• тези доповідей – 1-2 стор. і/або статтю – 6-12 стор. (по два примірники, роздрук контрастний);

• дві рецензії на статтю – внутрішню і зовнішню (обидві з завіреними підписами);

• витяг з протоколу засідання структурного підрозділу про рекомендацію статті до друку;

• лист-клопотання від керівництва організації, де працює чи навчається автор, на ім’я проректора з наукової роботи Національного університету «Львівська політехніка» з проханням про опублікування статті.

Тези доповідей будуть опубліковані у збірнику праць конференції, а статті – у фаховому Віснику Національного університету «Львівська політехніка» «Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку», а також в англомовному журналі «Economics, Entrepreneuship, Management».

Детальна інформація про конференцію на сайті: OAZ.CONF.LVIV.UA 

та у інформлистах (DOC - PDF)

ЕЛЕКТРОННА ПОШТА КОНФЕРЕНЦІЇ

Е-mail для наукових статей: oaconf.article@ukr.net

Е-mail для тез доповіді: oaconf.thesis@ukr.net

ТЕЛЕФОНИ ДЛЯ ДОВІДОК

Організаційні питання:

асист. Дзьоба Наталія Богданівна (+38-097-47-41-247)

Публікація тез доповіді:

асист. Тесак Олександра Володимирівна (+38067-60-99-918)

Публікація статей:

ст. викл. Гик Василь Володимирович (+38097-61-29-763)

Зустріч та поселення учасників:

ст. викл. Мохняк Володимир Степанович (+38-067-73-62-059)

асист. Оліховський Володимир Ярославович (+38-067-27-88-829)

Журнал Mathematical Modeling and Computing внесено до науково-метричної бази даних “Index Copernicus”

Науковий журнал “Mathematical Modeling and Computing” внесено до науково-метричної бази даних “Index Copernicus” з 01.02.2017 року

MMCJ