Архив рубрики: ‘Uncategorized’

Зміни у порядку нарахування стипендій від 28.12.2016

Уряд затвердив новий Порядок призначення і виплати стипендій учням професійно-технічних, студентам (курсантам) вищих державних та комунальних навчальних закладів, аспірантам і докторантам, які навчаються за денною формою навчання.

Постановою встановлено, що академічні стипендії призначаються згідно з рейтингом успішності, який складається на підставі навчальних досягнень студента протягом останнього навчального семестру по кожному факультету, курсу, спеціальності. При цьому складова успішності у рейтингу складає не менше 90 відсотків рейтингового балу. Процедура визначення рейтингових балів визначається навчальним закладом.

До складу комісії, яка вирішує питання призначення стипендій студентам вищих навчальних закладів, входять не менше 50 відсотків представників студентського самоврядування та первинних профспілкових організацій студентів та аспірантів.

Стипендії студентів, які посядуть найвищі рейтингові позиції, збільшується на 45 відсотків.

Текст документа: “Деякі питання стипендіального забезпечення” № 1050 — редакція від  28.12.2016

Уряд затвердив Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті Міністерству освіти і науки для виплати академічних стипендій.

В акті визначено механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті МОН за програмою “Виплата академічних стипендій студентам (курсантам) вищих навчальних закладів”.

Текст документа: “Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті Міністерству освіти і науки для виплати академічних стипендій” № 1043 — редакція від  28.12.2016

Текст документа: “Про розміри стипендій у державних та комунальних навчальних закладах, наукових установах ” № 1047 — редакція від  28.12.2016

Текст документа: “Деякі питання виплати соціальних стипендій студентам (курсантам) вищих навчальних закладів ” № 1045 — редакція від  28.12.2016

Джерело http://studviddil.lnu.edu.ua/?p=675

Завершився перший етап Всеукраїнського студентського турніру фізиків – 2016

3 листопада 2016 року відбувся фінальний бій першого етапу Всеукраїнського студентського турніру фізиків, у якому брали участь три кращих команди відбіркового циклу змагань – «Капелюх», «Aпекс» та «Без різниці». Досвідчене журі, у складі якого були як викладачі кафедри прикладної фізики і наноматеріалознавства, так і учасники Міжнародних студентських турнірів фізиків, мали змогу оцінити виступи команд у якості доповідачів, опонентів та рецензентів оригінальних задач з фізики. Всі учасники фінального бою проявили неординарність мислення, творчий підхід до розв’язання поставлених задач, а також неймовірну кмітливість та винахідливість у дискусії та відповідях на запитання. У підсумку перемогла команда «Капелюх», випередивши найближчого переслідувача – команду «Без різниці» – лише на 1 бал. Як зауважив у підсумковому слові заступник директора ІМФН, доцент кафедри ПФН Понеділок Григорій Володимирович, глибокі знання фізичних законів та явищ допоможуть усім учасникам змагання не лише у подальшому навчанні, але і у майбутній роботі, оскільки високі технології вимагають не лише ґрунтовних спеціальних знань, але і фундаментальної підготовки з природничих дисциплін. А старший викладач кафедри ПФН Данилов Андрій Богданович вже розпочав роботу зі збірною командою Львівської політехніки. Бо попереду другий етап Всеукраїнського студентського турніру фізиків, який пройде у грудні у місті Києві.

Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційна безпека в мережі Інтернет: глобальні виклики та національні стратегії» / International Academic and Research Conference «Information Security on the Internet: Global Challenges and National Strategies»

4 листопада 2016 року кафедрою  міжнародної інформації  Інституту прикладної математики та фундаментальних наук  Національного університету «Львівська політехніка» проведено Міжнародну  науково-практичну конференцію  «Інформаційна безпека в мережі Інтернет: глобальні виклики та національні стратегії» / International Academic and Research Conference «Information Security on the Internet: Global Challenges and National Strategies»

Передумовою до її проведення стало те, що  26-27 травня 2016 р. на ініційованій кафедрою МІ Міжнародній  науково-практичній конференції  / «Україна в процесах глобального інформаційного обміну» / International Academic and Research Conference  «Ukraine in the Processes of Global Information Exchange», в якій прийняло участь понад 50 науковців та викладачів провідних вузів України та Польщі було, зокрема,  ухвалено рішення щодо проведення спільних українсько-польських вузькоспеціалізованих  науково-практичних заходів.

Основними  проблемними блоками на  конференції 4 листопада 2016 року стали:

 • моніторинг соціальних мереж для виявлення загроз безпеці особи, суспільства та держави;
 • проблеми захисту персональних даних та порушення прав людини в Інтернет;
 • специфіка ведення інформаційних війн в Інтернет.

До участі в конференції подано близько 30 доповідей українських (Національний університет «Львівська політехніка», Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Національна  юридична академія імені Ярослава Мудрого (м. Харків),  Львівський національний університет імені Івана Франка, Східноєвропейський національний університет імені Лесі України (м. Луцьк), ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» Національної академії педагогічних наук України, Луцький державний технічний університет,  Запорізька державна інженерна академія,  Житомирський  військовий  інститут та ін.) та польських (Опольський університет, Університет імені кардинала Стефана Вишинського у Варшаві, Вища  школа  безпеки і охорони імені маршала Юзефа  Пілсудського у Варшаві) дослідників.

Роботу конференції відкрив та привітав учасників директор Інституту прикладної математики та фундаментальних наук Львівської політехніки, доктор фізико-математичних наук, професор Петро Каленюк.

На  урочистому пленарному засіданні із доповідями  виступили:

Олександр Соснін, доктор політичних наук, професор ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» Національної академії педагогічних наук України (Київ, Україна);

Заступник Голови Державної служби України з питань технічного захисту інформації (1994-1996 рр.), заступник Голови Державного комітету України з питань державних секретів та технічного захисту інформації (1996-1999 рр.).

Євгенія Тихомирова, доктор політичних наук, професор кафедри міжнародної  інформації Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки;

Галина Піскорська, кандидат історичних наук, доцент кафедри  міжнародних комунікацій Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Юлія Мех,  кандидат юридичних наук, доцент кафедри адміністративного права та адміністративної діяльності Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.

Анатолій Яковець, кандидат філологічних наук, доцент кафедри медіакомунікацій й комунікативних технологій Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Лєшек Кліх, докторант Університет імені кардинала Стефана Вишинського у Варшаві  та інші.

Участь кафедри міжнародної інформації у зустрічі з Карстеном Фогтом

25 жовтня 2016 року студенти, аспіранти та  завідувач  кафедри міжнародної інформації ІМФН професор Василь Гулай прийняли активну участь у  регіональній зустрічі дискусійного клубу «Відкрий Світ» за участі Карстена Фогта, депутата Бундестагу Німеччини (1976-1998 рр.), Президента Парламентської асамблеї НАТО (1994 – 1996 рр.) на тему: «Конфлікти в Україні та Сирії: дискусії в ЄС та НАТО щодо впливу на політику щодо Росії».

Студенти 2-го та 3-го курсів напряму «Міжнародна інформація», аспірантка 3 року навчання Христина Юськів не лише виявили фахові аналітичні здібності зі складної міжнародно-політичної  проблематики, але  й продемонструвати досконале знання англійської мови у професійній науковій дискусії.

img_5784 img_5793img_5782

Вакансія від SoftServe

https://softserve.ua/ua/vacancies/open-vacancies/service-desk-agent-2/?utm_source=univer_servicedesk10102016

As a Service Desk Technician, you will undertake analysis, diagnosis and resolution of incidents, which may range from straightforward questions to more complicated technical issues using ITIL best practices. The role also involves the initial processing of all types of service requests, proactive communication with business, and knowledge base updates.

Key Responsibilities

 • Working in 24\7 schedule
 • Incident recording, classification, initial diagnosis
 • Request resolution or escalation to responsible parties
 • Monitoring the status and progress toward resolution of all open incidents.
 • Keeping affected users informed about progress.
 • Resolution and recovery of incidents not assigned to resolution groups.
 • Resolution confirmation and closure of incidents.
 • Detecting potential trends and liaising with problem management where applicable.
 • Knowledge Base updates as required.

Position Requirements:

 • Fluent in English (B2+)
 • German or Spanish (B1+) is desirable
 • Excellent verbal and written communication skills
 • Good in e-mail correspondence and phone etiquette.
 • Stress-resistance, and ability to handle high volumes of requests.
 • Strong problem solving and research skills.
 • Outstanding client-facing skills.
 • Advanced troubleshooting and multi-tasking skills.
 • Ability to work in team and think as a team.
 • Ability to stay cool-headed in tough situations.
 • Personal skills: motivated, quick learner, organized and responsible.
 • Half-Time Employment with possibility to extend it to Full-Time