admin

18 год. 27 липня 2016 р. завершення подання документів на ОКР «Бакалавр» спеціальності «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студїі» спеціалізації «Міжнародна інформація»

18 год. 27 липня 2016 р.

завершення поданнядокументів на ОКР «Бакалавр»

спеціальності «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студїі»

спеціалізації «Міжнародна інформація»

від Інституту прикладної математики та фундаментальних наук

Львівської політехніки

 

Бакалавр

спеціальності 055 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії»

за спеціалізацією«Міжнародна інформація»

кафедри міжнародної інформації  ІМФН

Національного університету «Львівська політехніка»

 

Денна(100 місць) та заочна(100 місць) форми навчання

Сертифікати ЗНО:

  • українська мова та література;
  • іноземна мова;
  • математика або історія України

Наймолодшим структурним підрозділом ІМФН, що динамічно розвивається є кафедра міжнародної інформації, яка була створена в 2006 р. як випускаюча за напрямом «Міжнародні відносини» та спеціальністю «Міжнародна інформація».

Високий рівень теоретичної й практичної підготовки випускників, використання інноваційних технологій профорієнтаційної роботи дозволяє кафедрі міжнародної інформації займати впродовж останніх років лідируючі позиції серед кафедр профілів міжнародних відносин й міжнародної інформації в Україні та кафедр НУ «Львівська політехніка» за конкурсом абітурієнтів загалом.

Вагому роль у формуванні успішного фахівця на рівні базової вищої освіти відіграють наступні дисципліни професійної та практичної підготовки: «Міжнародні інформаційні системи та технології», «Аналітико-правові аспекти дослідження міжнародних інформаційних відносин», «Технології бренд-комунікацій», «Експертні системи і міжнародних відносинах та суспільних комунікаціях», «Технології аналізу прийняття рішень  у державах-членах ЄС та країнах-сусідах», «Аналіз та прогнозування  криз та конфліктів у Центрально-Східній Європі», «Технології віртуальної дипломатії», «Права людини в інформаційному суспільстві», «Основи модулювання  міжнародних інформаційних відносин»,  «Технології інформаційно-психологічного впливу в міжнародних відносинах та суспільних комунікаціях» та ін.

Випускники кафедри, успішно знаходять високооплачувану роботу в провідних вітчизняних й зарубіжних компаніях та органах державної влади  й місцевого самоуправління  на посадах аналітиків, PR- та GR – менеджерів, HR-фахівців, спеціалістів ІТ-сфери та ін.

15 липня 2016 р. – закінчення прийому заяв на здобуття ОКР «Спеціаліст» (ПОВНА ВИЩА ОСВІТА)

15 липня 2016 р. -  закінчення прийому заяв на здобуття ОКР «Спеціаліст» (ПОВНА ВИЩА ОСВІТА)

спеціальності «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії»

Ауд. 212-а ІVнавч. корпусу Львівської політехніки

 Кафедра міжнародної інформації Інституту прикладної математики та фундаментальних наук запрошує Бакалаврів  різних напрямів для продовження навчання на здобуття повної вищої освіти інформаційно-аналітичного й інформаційно-комунікаційного профілів.

Перший випуск «Спеціалістів» попередньої спеціальності «Міжнародна інформація» відбувся в 2008 р.

Успішний досвід фахової підготовки «інформаційних аналітиків-міжнародників, перекладач» спеціальності «Міжнародна інформація» дозволяє запропонувати студентам кафедри поглиблення відповідних компетентностей (навички розроблення та управління проектами у сфері побудови стратегій побудови іміджу держави, іміджу політика, іміджу міжнародних організацій;  розуміння своїх прав та обов’язків у відносинах, що виникають з приводу прав інтелектуальної власності;  здатність використовувати сучасне програмне забезпечення для розв’язування задач у конкретній предметній області; розуміння механізмів прийняття законодавчих актів та політичних рішень у європейських інституціях; знання специфіки ведення інформаційних війн на міжнародному, регіональному та локальному рівнях та ін.)  під час оптимальної професійної та практичної підготовки у межах таких основних предметів: «Інформаційний консалтинг», «Інформаційні війни», «Інтелектуальна власність», «Практикум перекладу», «Рекламні стратегії в міжнародних інформаційних відносинах».

15 липня 2016 р. – закінчення прийому заяв на магістратуру спеціалізації «Міжнародна інформації»

15 липня 2016 р. -  закінчення прийому заяв на магістратуру спеціалізації «Міжнародна інформації»

спеціальності «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії»

Ауд. 212-а ІVнавч. корпусу Львівської політехніки

Кафедра міжнародної інформації Інституту прикладної математики та фундаментальних наукзапрошує Бакалаврів різних напрямів для продовження навчання на Магістратурі інформаційно-аналітичного й інформаційно-комунікаційного профілів на основі успішно ліцензовано й акредитованої в 2010-2011 рр. магістратури за спеціальністю «Міжнародна інформація».

Позитивний досвід фахової підготовки «інформаційних аналітиків-міжнародників, перекладач» спеціальності «Міжнародна інформація» дозволяє запропонувати студентам кафедри поглиблення необхідних компетентностей у вибіркових блоках магістерської програми підготовки – «Інформаційно-аналітичне забезпечення зовнішньої політики європейських держав» та «Прикладний аналіз інформації та прогнозування глобальних й регіональних процесів».

Базу «Інформаційно-аналітичного забезпечення зовнішньої політики європейських держав» складають такі дисципліни: «Основи інформаційно-аналітичного забезпечення зовнішньої політики європейських держав» «Геоінформаційні системи та бази даних для дослідження процесів на Європейському континенті», «Теорія та практика електронного урядування в державах ЄС», «Конфліктогенний потенціал Європейського континенту».

Основу «Прикладного аналізу інформації та прогнозування глобальних й регіональних процесів» визначають наступні предмети: «Методологія прикладних досліджень міжнародних систем та глобального розвитку», «Правові основи ринку інформаційних продуктів та послуг», «Математичне моделювання та прогнозування у міжнародних відносинах і суспільних комунікаціях», «Інформаційно-комунікаційний менеджмент».

Набуті спеціальні (здатність провести математичне моделювання ситуації в міжнародних відносинах та інтерпретувати результати;знання європейських інституцій і політик прийняття рішень;  розуміння ролі інформаційних продуктів і послуг у становленні громадянського суспільства; обізнаність у методах та засобах реалізації політики безпеки в умовах сучасних викликів;  здатність використовувати інструментарій електронного урядування  держав ЄС та України щодо ведення електронного документообігу, взаємодії із бізнесом, громадянами та міжнародною спільнотою та ін.) компетентності майбутні фахівці з міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії – випускники кафедри міжнародної інформації зможуть закріпити  під час проходження  дослідницької (інформаційно-аналітичної) практик та практики за темою магістерської кваліфікаційної роботи  в органах державної влади  й місцевого самоуправління  та  провідних вітчизняних й зарубіжних компаніях  на посадах аналітиків, PR- та GR – менеджерів, HR-фахівців, спеціалістів ІТ-сфери та ін.

Підготовка фахівців

З  2016 р. кафедра міжнародної інформації ІМФН здійснює підготовку фахівців за  новою спеціальністю 055 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії»  спільно  з ІГСН:

  • ОКР «бакалавр» у межах  спеціалізації «Міжнародна інформація» ;
  • ОКР «магістр» у межах спеціалізації «Міжнародна інформація» за вибірковими блоками:  «Інформаційно-аналітичне забезпечення зовнішньої політики європейських держав» та «Прикладний аналіз інформації та прогнозування глобальних й регіональних процесів»

та самостійно:

  • ОКР «спеціаліст» вказаної спеціальності (на основі попередньої  спеціальності 7. 03020401 «Міжнародна інформація»).

Дві студентки кафедри міжнародної інформації отримали премії Львівської ОДА

На засіданні Вченої ради Львівської політехніки 27 жовтня 2015 р. було рекомендовано до отримання премії Львівської обласної державної адміністрації серед інших студентів-політехніків двох студенток 4 курсу
напряму «Міжнародна інформація» Анну-Марію Самсон та Наліні Ратнакар, які впродовж кількох років займаються науковою роботою під керівництвом доктора політичних наук, завідувача кафедри МІ доц. Василя Гулая, успішно навчаються та є активними в громадському житті.
Вітаємо!


Новини