Uncategorized

Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційна безпека в мережі Інтернет: глобальні виклики та національні стратегії» / International Academic and Research Conference «Information Security on the Internet: Global Challenges and National Strategies»

4 листопада 2016 року кафедрою  міжнародної інформації  Інституту прикладної математики та фундаментальних наук  Національного університету «Львівська політехніка» проведено Міжнародну  науково-практичну конференцію  «Інформаційна безпека в мережі Інтернет: глобальні виклики та національні стратегії» / International Academic and Research Conference «Information Security on the Internet: Global Challenges and National Strategies»

Передумовою до її проведення стало те, що  26-27 травня 2016 р. на ініційованій кафедрою МІ Міжнародній  науково-практичній конференції  / «Україна в процесах глобального інформаційного обміну» / International Academic and Research Conference  «Ukraine in the Processes of Global Information Exchange», в якій прийняло участь понад 50 науковців та викладачів провідних вузів України та Польщі було, зокрема,  ухвалено рішення щодо проведення спільних українсько-польських вузькоспеціалізованих  науково-практичних заходів.

Основними  проблемними блоками на  конференції 4 листопада 2016 року стали:

 • моніторинг соціальних мереж для виявлення загроз безпеці особи, суспільства та держави;
 • проблеми захисту персональних даних та порушення прав людини в Інтернет;
 • специфіка ведення інформаційних війн в Інтернет.

До участі в конференції подано близько 30 доповідей українських (Національний університет «Львівська політехніка», Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Національна  юридична академія імені Ярослава Мудрого (м. Харків),  Львівський національний університет імені Івана Франка, Східноєвропейський національний університет імені Лесі України (м. Луцьк), ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» Національної академії педагогічних наук України, Луцький державний технічний університет,  Запорізька державна інженерна академія,  Житомирський  військовий  інститут та ін.) та польських (Опольський університет, Університет імені кардинала Стефана Вишинського у Варшаві, Вища  школа  безпеки і охорони імені маршала Юзефа  Пілсудського у Варшаві) дослідників.

Роботу конференції відкрив та привітав учасників директор Інституту прикладної математики та фундаментальних наук Львівської політехніки, доктор фізико-математичних наук, професор Петро Каленюк.

На  урочистому пленарному засіданні із доповідями  виступили:

Олександр Соснін, доктор політичних наук, професор ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» Національної академії педагогічних наук України (Київ, Україна);

Заступник Голови Державної служби України з питань технічного захисту інформації (1994-1996 рр.), заступник Голови Державного комітету України з питань державних секретів та технічного захисту інформації (1996-1999 рр.).

Євгенія Тихомирова, доктор політичних наук, професор кафедри міжнародної  інформації Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки;

Галина Піскорська, кандидат історичних наук, доцент кафедри  міжнародних комунікацій Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Юлія Мех,  кандидат юридичних наук, доцент кафедри адміністративного права та адміністративної діяльності Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.

Анатолій Яковець, кандидат філологічних наук, доцент кафедри медіакомунікацій й комунікативних технологій Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Лєшек Кліх, докторант Університет імені кардинала Стефана Вишинського у Варшаві  та інші.

Участь кафедри міжнародної інформації у зустрічі з Карстеном Фогтом

25 жовтня 2016 року студенти, аспіранти та  завідувач  кафедри міжнародної інформації ІМФН професор Василь Гулай прийняли активну участь у  регіональній зустрічі дискусійного клубу «Відкрий Світ» за участі Карстена Фогта, депутата Бундестагу Німеччини (1976-1998 рр.), Президента Парламентської асамблеї НАТО (1994 – 1996 рр.) на тему: «Конфлікти в Україні та Сирії: дискусії в ЄС та НАТО щодо впливу на політику щодо Росії».

Студенти 2-го та 3-го курсів напряму «Міжнародна інформація», аспірантка 3 року навчання Христина Юськів не лише виявили фахові аналітичні здібності зі складної міжнародно-політичної  проблематики, але  й продемонструвати досконале знання англійської мови у професійній науковій дискусії.

img_5784 img_5793img_5782

Завідувач кафедри міжнародної інформації Львівської політехніки професор Василь Гулай та асистент кафедри Ольга Лалак взяли участь в VI Konferencji Naukowej

Завідувач  кафедри міжнародної інформації Львівської політехніки професор Василь Гулай та асистент кафедри Ольга Лалак

взяли участь в  VI Konferencji Naukowej

«BEZPIECZEŃSTWO I ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE. Bezpieczeństwo i obronność państwa», 

яку в  м. Лодзь 21-22- вересня 2016 р. проводив найбільший недержавний вищий навчальний заклад Польщі Społeczna Akademia Nauk .

Учасниками конференції  із зацікавленням  було заслухано доповідь на тему: Realizacja europejskiego wektora integracyjnego Ukrainy i Mołdawii w realiach rozwiniętej „wojny hybrydowej” Federacji Rosyjskiej – aspekty bezpieczeństwa informacyjnego społeczeństwa i państwa».

Окремо обговорювалися напрями співпраці в організації  обмінів студентами  між двома вузами, підготовки програм «подвійних дипломів» та інші актуальні питання.

18 год. 27 липня 2016 р. завершення подання документів на ОКР «Бакалавр» спеціальності «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студїі» спеціалізації «Міжнародна інформація»

18 год. 27 липня 2016 р.

завершення поданнядокументів на ОКР «Бакалавр»

спеціальності «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студїі»

спеціалізації «Міжнародна інформація»

від Інституту прикладної математики та фундаментальних наук

Львівської політехніки

 

Бакалавр

спеціальності 055 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії»

за спеціалізацією«Міжнародна інформація»

кафедри міжнародної інформації  ІМФН

Національного університету «Львівська політехніка»

 

Денна(100 місць) та заочна(100 місць) форми навчання

Сертифікати ЗНО:

 • українська мова та література;
 • іноземна мова;
 • математика або історія України

Наймолодшим структурним підрозділом ІМФН, що динамічно розвивається є кафедра міжнародної інформації, яка була створена в 2006 р. як випускаюча за напрямом «Міжнародні відносини» та спеціальністю «Міжнародна інформація».

Високий рівень теоретичної й практичної підготовки випускників, використання інноваційних технологій профорієнтаційної роботи дозволяє кафедрі міжнародної інформації займати впродовж останніх років лідируючі позиції серед кафедр профілів міжнародних відносин й міжнародної інформації в Україні та кафедр НУ «Львівська політехніка» за конкурсом абітурієнтів загалом.

Вагому роль у формуванні успішного фахівця на рівні базової вищої освіти відіграють наступні дисципліни професійної та практичної підготовки: «Міжнародні інформаційні системи та технології», «Аналітико-правові аспекти дослідження міжнародних інформаційних відносин», «Технології бренд-комунікацій», «Експертні системи і міжнародних відносинах та суспільних комунікаціях», «Технології аналізу прийняття рішень  у державах-членах ЄС та країнах-сусідах», «Аналіз та прогнозування  криз та конфліктів у Центрально-Східній Європі», «Технології віртуальної дипломатії», «Права людини в інформаційному суспільстві», «Основи модулювання  міжнародних інформаційних відносин»,  «Технології інформаційно-психологічного впливу в міжнародних відносинах та суспільних комунікаціях» та ін.

Випускники кафедри, успішно знаходять високооплачувану роботу в провідних вітчизняних й зарубіжних компаніях та органах державної влади  й місцевого самоуправління  на посадах аналітиків, PR- та GR – менеджерів, HR-фахівців, спеціалістів ІТ-сфери та ін.

15 липня 2016 р. – закінчення прийому заяв на здобуття ОКР «Спеціаліст» (ПОВНА ВИЩА ОСВІТА)

15 липня 2016 р. -  закінчення прийому заяв на здобуття ОКР «Спеціаліст» (ПОВНА ВИЩА ОСВІТА)

спеціальності «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії»

Ауд. 212-а ІVнавч. корпусу Львівської політехніки

 Кафедра міжнародної інформації Інституту прикладної математики та фундаментальних наук запрошує Бакалаврів  різних напрямів для продовження навчання на здобуття повної вищої освіти інформаційно-аналітичного й інформаційно-комунікаційного профілів.

Перший випуск «Спеціалістів» попередньої спеціальності «Міжнародна інформація» відбувся в 2008 р.

Успішний досвід фахової підготовки «інформаційних аналітиків-міжнародників, перекладач» спеціальності «Міжнародна інформація» дозволяє запропонувати студентам кафедри поглиблення відповідних компетентностей (навички розроблення та управління проектами у сфері побудови стратегій побудови іміджу держави, іміджу політика, іміджу міжнародних організацій;  розуміння своїх прав та обов’язків у відносинах, що виникають з приводу прав інтелектуальної власності;  здатність використовувати сучасне програмне забезпечення для розв’язування задач у конкретній предметній області; розуміння механізмів прийняття законодавчих актів та політичних рішень у європейських інституціях; знання специфіки ведення інформаційних війн на міжнародному, регіональному та локальному рівнях та ін.)  під час оптимальної професійної та практичної підготовки у межах таких основних предметів: «Інформаційний консалтинг», «Інформаційні війни», «Інтелектуальна власність», «Практикум перекладу», «Рекламні стратегії в міжнародних інформаційних відносинах».

15 липня 2016 р. – закінчення прийому заяв на магістратуру спеціалізації «Міжнародна інформації»

15 липня 2016 р. -  закінчення прийому заяв на магістратуру спеціалізації «Міжнародна інформації»

спеціальності «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії»

Ауд. 212-а ІVнавч. корпусу Львівської політехніки

Кафедра міжнародної інформації Інституту прикладної математики та фундаментальних наукзапрошує Бакалаврів різних напрямів для продовження навчання на Магістратурі інформаційно-аналітичного й інформаційно-комунікаційного профілів на основі успішно ліцензовано й акредитованої в 2010-2011 рр. магістратури за спеціальністю «Міжнародна інформація».

Позитивний досвід фахової підготовки «інформаційних аналітиків-міжнародників, перекладач» спеціальності «Міжнародна інформація» дозволяє запропонувати студентам кафедри поглиблення необхідних компетентностей у вибіркових блоках магістерської програми підготовки – «Інформаційно-аналітичне забезпечення зовнішньої політики європейських держав» та «Прикладний аналіз інформації та прогнозування глобальних й регіональних процесів».

Базу «Інформаційно-аналітичного забезпечення зовнішньої політики європейських держав» складають такі дисципліни: «Основи інформаційно-аналітичного забезпечення зовнішньої політики європейських держав» «Геоінформаційні системи та бази даних для дослідження процесів на Європейському континенті», «Теорія та практика електронного урядування в державах ЄС», «Конфліктогенний потенціал Європейського континенту».

Основу «Прикладного аналізу інформації та прогнозування глобальних й регіональних процесів» визначають наступні предмети: «Методологія прикладних досліджень міжнародних систем та глобального розвитку», «Правові основи ринку інформаційних продуктів та послуг», «Математичне моделювання та прогнозування у міжнародних відносинах і суспільних комунікаціях», «Інформаційно-комунікаційний менеджмент».

Набуті спеціальні (здатність провести математичне моделювання ситуації в міжнародних відносинах та інтерпретувати результати;знання європейських інституцій і політик прийняття рішень;  розуміння ролі інформаційних продуктів і послуг у становленні громадянського суспільства; обізнаність у методах та засобах реалізації політики безпеки в умовах сучасних викликів;  здатність використовувати інструментарій електронного урядування  держав ЄС та України щодо ведення електронного документообігу, взаємодії із бізнесом, громадянами та міжнародною спільнотою та ін.) компетентності майбутні фахівці з міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії – випускники кафедри міжнародної інформації зможуть закріпити  під час проходження  дослідницької (інформаційно-аналітичної) практик та практики за темою магістерської кваліфікаційної роботи  в органах державної влади  й місцевого самоуправління  та  провідних вітчизняних й зарубіжних компаніях  на посадах аналітиків, PR- та GR – менеджерів, HR-фахівців, спеціалістів ІТ-сфери та ін.

Підготовка фахівців

З  2016 р. кафедра міжнародної інформації ІМФН здійснює підготовку фахівців за  новою спеціальністю 055 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії»  спільно  з ІГСН:

 • ОКР «бакалавр» у межах  спеціалізації «Міжнародна інформація» ;
 • ОКР «магістр» у межах спеціалізації «Міжнародна інформація» за вибірковими блоками:  «Інформаційно-аналітичне забезпечення зовнішньої політики європейських держав» та «Прикладний аналіз інформації та прогнозування глобальних й регіональних процесів»

та самостійно:

 • ОКР «спеціаліст» вказаної спеціальності (на основі попередньої  спеціальності 7. 03020401 «Міжнародна інформація»).

Міжнародній науково-практичній конференції «Україна в процесах глобального інформаційного обміну» / International Academic and Research Conference «Ukraine in the Processes of Global Information Exchange»

Національний університет «Львівська політехніка»

Інститут прикладної математики та фундаментальних наук

Кафедра міжнародної інформації

ЗАПРОШУЮТЬ

до участі в

Міжнародній науково-практичній конференції

«Україна в процесах глобального інформаційного обміну» /

International Academic and Research Conference

«Ukraine in the Processes of Global Information Exchange»,

,

яка відбудеться 26-27 травня 2016 р.

в  Національному університеті «Львівська політехніка»

за адресою: м. Львів, вул. Ст. Бандери, 12

 

Робота конференції планується за  наступними секціями:

 

 1. тенденції розвитку інформаційного суспільства та світова практика інформаційної освіти в Україні;
 2. кафедри інформаційно-комунікаційного профілю: історія становлення, актуальні дослідження  та  пріоритети розвитку;
 3. спеціальність «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії»: підходи до розуміння та інституційно-процедурна специфіка впровадження;
 4. інформаційно-аналітичне забезпечення внутрішньої та зовнішньої політики держави: сучасне розуміння предмету дослідження та викладання;
 5. PR- та GR-комунікації: стан та перспективи підготовки фахівців в Україні та за кордоном;
 6. сучасні міжнародні інформаційні технології та системи: науковий та освітній виміри;
 7. аналітична /конкурентна / мережева розвідка в Україні та за кордоном ;
 8. інформаційно-комунікаційні вектори сталого розвитку та міжнародного науково-технічного співробітництва;
 9. глобальна та національна інформаційна безпека держави: новітні виклики та візії профілю фахівця;
 10. проблеми правового регулювання інформаційних відносин та забезпечення інформаційних прав людини;
 11. європейські студії у вузах України та перспективи спеціальності «Європейські комунікації».

 

Мови конференції: українська, англійська, польська.

Форми участі: очна та заочна.

Умови участі:

 

-    до 15 травня 2016 р. (включно) надіслати на електронну адресу конференції: upgie2016@gmail.com заповнену ЗАЯВКУ та Тези доповіді, назви файлів яких повинні відповідати прізвищу учасника;

-    впродовж 3-х робочих днів Програмний комітет повідомляє про прийняття заявки та тез  чи відхиляє їх;

-    після отримання підтвердження участі, де буде вказано банківські реквізити,  необхідно в 3-х денний термін сплатити організаційний внесок та надіслати скан -копію на вказану вище ел. адресу Оргкомітету конференції;

-    організаційний внесок на покриття витрат за участь в конференції та публікацію 1-х тез доповіді становить:

для українських учасників – 200 грн;

іноземних учасників – 40 євро;

Доктори наук та іноземні учасники, які прийматимуть особисту участь в роботі конференції організаційного внеску не сплачують.

До розгляду можуть прийматися тези студентів IV-VI курсів у співавторстві з науковими керівниками.

- До початку роботи конференції всі учасники конференції отримають електронні варіанти (ПДФ-формат) Програми конференції та Збірника матеріалів, друковані варіанти яких будуть надіслані поштою до 1 липня 2016 р. за вказаними в заявці адресами.

Оргкомітет не забезпечує проживання учасників конференції, але сприятиме розміщенню в готелях міста. Вартість проїзду та проживання оплачується учасниками самостійно.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ :

- обсяг до 3-х сторінок формату А-4 у текстовому редакторі WORD (шрифт 12, Times New Roman, інтервал 1,0).

- поля: ліве – 3 см., праве, верхнє, нижнє -  2 см.; абзац. відступ – 1 см

- у правому верхньому кутку – прізвище та ініціали автора, науковий ступінь та вчене звання (за наявності), посада, місце роботи або навчання, місто, країна

- у лівому верхньому кутку –  номер секції

Після основного тексту подається Список використаних джерел в алфавітному порядку чи порядку згадування. Посилання подаються у квадратних дужках відповідно до порядку цитування. Тези доповіді завершуються анотацією англ. мовою (5-7 рядків) і ключовими словами (8-10 слів).

 

Матеріали повинні бути ретельно відредаговані та вичитані. Редколегія не розглядатиме матеріали оформлені з порушенням вимог. Відповідальність за зміст матеріалу несе автор.

 

 Контактна особа: Гулай Василь Васильович,  тел: +38 067 949 07 46; + 38 322 58 24 76: ел. пошта: upgie2016@gmail.com

 

ЗАЯВКА

на участь в конференції

Укр. мовою

Англ. мовою

Прізвище

Ім’я

Місце роботи (навчання)

Посада

Науковий ступінь

Вчене звання

Назва доповіді

Номер секції та назва

Форма участі

Поштова адреса

Ел. пошта

Конт. тел.

Україна в процесах глобального інформаційного обміну. Інформ. лист. Укр.

International Academic and Research Conference «UKRAINE IN THE PROCESSES OF GLOBAL INFORMATION EXCHANGE»

Lviv Polytechnic National University

Institute of Applied Mathematics and Fundamental Sciences

Department of International Information

invite you to participate in

International Academic and Research Conference 

«UKRAINE IN THE PROCESSES OF
GLOBAL INFORMATION EXCHANGE»
,

which will be held at Lviv Polytechnic National University
(12 Stepan Bandera street, Lviv, Ukraine) on May 26-27, 2016

 

 

Main topics of the Conference:

 

 1. Trends in information society development and the application of international experience in information education in Ukraine.
 2. University departments of information and communication: history of formation, topical research and development priorities.
 3. Speciality “International relations, social communication, and regional studies”: approaches to understanding, institutional and procedural issues of establishment.
 4. Information and analytical support of internal and foreign policy: modern understanding of the subject of research and teaching.
 5. PR and GR communication: current state and prospects of training in Ukraine and abroad.
 6. Modern international information systems and technologies: research and education dimensions.
 7. Analytical / competitive / network intelligence support in Ukraine and abroad.
 8. Information and communication dimensions of sustainable development and international scientific and technical cooperation.
 9. National and global information security: new challenges and issues of professional training.
 10. Problems of legal regulation of information exchange and human rights protection.
 11. European studies at Ukrainian universities and the prospects of speciality “European communications”.

 

Conference languages: Ukrainian, English, Polish

Form of participation: in-person participation or distance participation (publication only)

 

 

 

Terms of participation

 

The Application form and the Conference paper should be sent to the conference e-mail: upgie2016@gmail.com by May 15, 2016. Digital file names should comprise the last name of the applicant.

The Programme Committee will send the acceptance/rejection notification within 3 working days. The conference fee should be paid within 3 working days after receiving the acceptance notification. The information about the payment methods and other payment details will be included in the acceptance notification. A scanned image of the payment receipt should be sent to the conference e-mail.

The conference fee covering the organizational and publication costs is:

200 UAH for participants from Ukraine,

€40 for participants from abroad.

Participants with Doctor of Sciences degree and in-person participants from abroad are free of charge.

Students who are in their final year of bachelor’s studies as well as students obtaining master’s degree can submit applications for the conference in co-authorship with their research supervisor.

The Conference Proceedings will be sent by e-mail in PDF format before the Conference and by mail by July 1, 2016.

The Organizing Committee does not provide accommodation for the participants, but can assist in finding accommodation in city hotels. The participants pay travel and accommodation costs themselves.

PUBLICATION REQUIREMENTS

The conference paper should be up to 3 pages (A4) in Microsoft Word format (Times New Roman 12 pt, Line spacing – 1.0). Margins: left – 30 mm, top, right, bottom – 20 mm. First line indentation – 10 mm.

In the upper right corner of the first page – surname and initials of the author(s), academic degree, academic rank, position, name of organization where author works or studies, city, country. In the upper left corner of the first page – the number of conference topic from the list.

The list of references is to be placed after the main text. The sources in the reference list should be arranged either alphabetically or by the order of works cited in the text. The references in the text are given in brackets with the number of a source reference on the list, using comma before page number: [1, p. 243].

At the end, a brief summary (5-7 lines) and key words (8-10) in English are given.

 

The conference paper should be carefully edited and verified. The Editorial Board does not accept the manuscripts which do not comply with the above-mentioned requirements. Authors bear full responsibility for accuracy and completeness of their material.

 

Contact person: Vasyl Hulay, tel: +38 067 949 07 46, +38 032 258 24 76,

e-mail: upgie2016@gmail.com

 

APPLICATION FORM

 

 

Family name

First name

Affiliation (University / Organization)

Position

Academic degree

Academic rank

Title of the paper

Conference topic from the list

Form of participation

Mail address

E-mail

Phone number

 Conference UPGIE-2016._ENG

Międzynarodowej naukowej konferencji “Ukraina w procesie globalnej wymiany informacji” / International Academic and Research Conference «Ukraine in the Processes of Global Information Exchange»

Narodowy Uniwersytet „Lwowska Politechnika”

Instytut Matematyki i Nauk Fundamentalnych

Wydział Informacji Międzynarodowej

Zaprasza

Do uczestniczenia w

Międzynarodowej naukowej konferencji
“Ukraina w procesie globalnej wymiany informacji”
/

International Academic and Research Conference

«Ukraine in the Processes of Global Information Exchange»,

która odbędzie się 26-27 maja 2016
w narodowym uniwersytecie ” Lwowska Politechnika ”
w m. Lwów, ul. Stefana Bandery, 12

Konferencja odbędzie się w następujących sekcjach:

1. Tendencje rozwoju społeczeństwa informacyjnego i globalna praktyka edukacji informacyjnej w Ukrainie.
2. Wydziały informacyjno – komunikacyjnego profilu: historia rozwoju, aktualne priorytety badania i rozwoju;
3. Wydział “Stosunki międzynarodowe, komunikacja publiczna i Studia Regionalne”: zrozumienia specyfiki instytucjonalnych i proceduralnych realizacji;
4. Informacje i analityczne wsparcie polityki krajowej i zagranicznej: nowoczesne rozumienie przedmiotu badań i nauczania;
5. PR i GR-komunikacje: stan i perspektywy szkolenia w Ukrainie i za granicą;
6. Obecne międzynarodowe technologie informacyjne i systemy, wymiary badawcze i edukacyjne.                                                                                                                                      7. analityczna / konkurencyjna / sieć zwiadu w Ukrainie i za granicą;
8. Informacyjno-komunikacyjne wektory zrównoważonego rozwoju  międzynarodowej współpracy naukowej i technologicznej;
9. Globalne i krajowe bezpieczeństwo informacji: Nowe wyzwania i wizje profilu zawodowego.
10. Problemy prawnej regulacji stosunków informacyjnych oraz zapewnienie prawa do informacji człowieka.
11. Badania europejskie w uniwersytetach Ukrainy i perspektywy specjalności “komunikacji Europejskiej”.

Języki konferencji: ukraiński, angielski, polski.
Formy uczestnictwa: osobista i zaoczna

Uczestnictwo:

- Do 15 maja 2016 roku (włącznie) należy wysłać na adres e-mail organizatorów konferencji: upgie2016@gmail.com wypełniony wniosek powinien zawierać tezy pracy, nazwy plików oraz  imię i nazwisko uczestnika;

- W ciągu 3 dni roboczych Komitet Programu Konferencji poinformuje wnioskodawcę o przyjęciu aplikacji i tez pracy lub o jej odrzuceniu.

- Po zatwierdzeniu uczestnictwa, zostaną Państwo poinformowani o warunkach dokonania opłaty rejestracyjnej w terminie do 3 dni na rachunek  bankowy, co jest warunkiem uczestnictwa w konferencji, dla formalności potwierdzenie wpłaty należy przesłać drogą elektroniczną na wskazany  adres e-mail: upgie2016@gmail.com

- Opłata rejestracyjna jest na poczet pokrycia kosztów uczestnictwa i publikacji pracy i wynosi:
dla ukraińskich uczestników – 200 UAH;
dla zagranicznych uczestników – 40 euro (180 zł) ;
Pozostali uczestnicy w tym doktorzy przybyli z poza terytorium Ukrainy nie ponoszą kosztów z tyt. udziału w organizacji konferencji, tj. nie obowiązuje ich opłata rejestracyjneja.

Do rozpatrzenia mogą być przyjęte również tezy studentów IV-VI roku we współpracy z Promotorami.
- Przed rozpoczęciem konferencji wszyscy uczestnicy otrzymają wersje elektroniczne we formacie PDF,                                                                                                                           Natomiast program konferencji oraz zbiór materiałów w wersji papierowej, zostanie rozesłany do 1 lipca 2016 roku drogą pocztową na adres podany w aplikacji.

Komitet Organizacyjny nie zapewnia zakwaterowania dla uczestników, natomiast jesteśmy gotowi odpowiednio wcześniej pomóc w znalezieniu bazy noclegowej w naszym mieście.                                           Koszt zakwaterowania i dojazdu są indywidualnymi kosztami wszystkich uczestników.

WYMAGANIA DO TEZ PRACY:
- Tezy do 3 stron A-4 edytor tekstu Word (czcionka 12, Times New Roman, interlinia 1,0).
- Pola: lewy – 3 cm, prawy, górny, dolny – 2 cm; akapit – 1 cm
- W prawym górnym rogu – imię i nazwisko autora, stopień naukowy i tytuł naukowy

(jeśli posiada),  następnie tytuł, miejsce pracy lub studiów, miasto oraz kraj reprezentanta
- W lewym górnym rogu – liczba wybranej sekcji
Pod główną częścią pracy powinna znajdować się lista materiałów źródłowych wykorzystywanych w porządku z nich korzystania lub kolejności alfabetycznej.

Odniesienia podano w nawiasach, zgodnie z kolejnością cytowania.

Tezy pracy mają  podsumowanie w języku angielskim (5-7 wierszy),

natomiast słowa kluczowe powinny zawierać 8 do 10 słów.

Materiały powinny być starannie skorygowane i właściwie zredagowane.

Nie uznajemy materiału, które nie będą zgodne z wyżej wymienionymi warunkami.

Za treści materiału odpowiada autor.

Hulaj Wasyl

Numery komórkowe +380 679 49 07 46; + 380 322 58 24 76                                                                                           E-mail: upgie2016@gmail.com

WNIOSEK
Do udziału w konferencji

Польською мовою

Англійською мовою

Українською мовою

Nazwisko

Imię

Miejsce pracy/studiów

Stanowisko

Naukowy stopień

Tytuł naukowy

Nazwa pracy

Numer sekcji

Forma uczestnictwa

Adres pocztowy

E-mail

Numer komórkowy

Konferencja UPGIE-2016.PL

 Новини