Міжнародній науково-практичній конференції «Україна в процесах глобального інформаційного обміну» / International Academic and Research Conference «Ukraine in the Processes of Global Information Exchange»

Національний університет «Львівська політехніка»

Інститут прикладної математики та фундаментальних наук

Кафедра міжнародної інформації

ЗАПРОШУЮТЬ

до участі в

Міжнародній науково-практичній конференції

«Україна в процесах глобального інформаційного обміну» /

International Academic and Research Conference

«Ukraine in the Processes of Global Information Exchange»,

,

яка відбудеться 26-27 травня 2016 р.

в  Національному університеті «Львівська політехніка»

за адресою: м. Львів, вул. Ст. Бандери, 12

 

Робота конференції планується за  наступними секціями:

 

 1. тенденції розвитку інформаційного суспільства та світова практика інформаційної освіти в Україні;
 2. кафедри інформаційно-комунікаційного профілю: історія становлення, актуальні дослідження  та  пріоритети розвитку;
 3. спеціальність «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії»: підходи до розуміння та інституційно-процедурна специфіка впровадження;
 4. інформаційно-аналітичне забезпечення внутрішньої та зовнішньої політики держави: сучасне розуміння предмету дослідження та викладання;
 5. PR- та GR-комунікації: стан та перспективи підготовки фахівців в Україні та за кордоном;
 6. сучасні міжнародні інформаційні технології та системи: науковий та освітній виміри;
 7. аналітична /конкурентна / мережева розвідка в Україні та за кордоном ;
 8. інформаційно-комунікаційні вектори сталого розвитку та міжнародного науково-технічного співробітництва;
 9. глобальна та національна інформаційна безпека держави: новітні виклики та візії профілю фахівця;
 10. проблеми правового регулювання інформаційних відносин та забезпечення інформаційних прав людини;
 11. європейські студії у вузах України та перспективи спеціальності «Європейські комунікації».

 

Мови конференції: українська, англійська, польська.

Форми участі: очна та заочна.

Умови участі:

 

-    до 15 травня 2016 р. (включно) надіслати на електронну адресу конференції: upgie2016@gmail.com заповнену ЗАЯВКУ та Тези доповіді, назви файлів яких повинні відповідати прізвищу учасника;

-    впродовж 3-х робочих днів Програмний комітет повідомляє про прийняття заявки та тез  чи відхиляє їх;

-    після отримання підтвердження участі, де буде вказано банківські реквізити,  необхідно в 3-х денний термін сплатити організаційний внесок та надіслати скан -копію на вказану вище ел. адресу Оргкомітету конференції;

-    організаційний внесок на покриття витрат за участь в конференції та публікацію 1-х тез доповіді становить:

для українських учасників – 200 грн;

іноземних учасників – 40 євро;

Доктори наук та іноземні учасники, які прийматимуть особисту участь в роботі конференції організаційного внеску не сплачують.

До розгляду можуть прийматися тези студентів IV-VI курсів у співавторстві з науковими керівниками.

- До початку роботи конференції всі учасники конференції отримають електронні варіанти (ПДФ-формат) Програми конференції та Збірника матеріалів, друковані варіанти яких будуть надіслані поштою до 1 липня 2016 р. за вказаними в заявці адресами.

Оргкомітет не забезпечує проживання учасників конференції, але сприятиме розміщенню в готелях міста. Вартість проїзду та проживання оплачується учасниками самостійно.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ :

- обсяг до 3-х сторінок формату А-4 у текстовому редакторі WORD (шрифт 12, Times New Roman, інтервал 1,0).

- поля: ліве – 3 см., праве, верхнє, нижнє -  2 см.; абзац. відступ – 1 см

- у правому верхньому кутку – прізвище та ініціали автора, науковий ступінь та вчене звання (за наявності), посада, місце роботи або навчання, місто, країна

- у лівому верхньому кутку –  номер секції

Після основного тексту подається Список використаних джерел в алфавітному порядку чи порядку згадування. Посилання подаються у квадратних дужках відповідно до порядку цитування. Тези доповіді завершуються анотацією англ. мовою (5-7 рядків) і ключовими словами (8-10 слів).

 

Матеріали повинні бути ретельно відредаговані та вичитані. Редколегія не розглядатиме матеріали оформлені з порушенням вимог. Відповідальність за зміст матеріалу несе автор.

 

 Контактна особа: Гулай Василь Васильович,  тел: +38 067 949 07 46; + 38 322 58 24 76: ел. пошта: upgie2016@gmail.com

 

ЗАЯВКА

на участь в конференції

Укр. мовою

Англ. мовою

Прізвище

Ім’я

Місце роботи (навчання)

Посада

Науковий ступінь

Вчене звання

Назва доповіді

Номер секції та назва

Форма участі

Поштова адреса

Ел. пошта

Конт. тел.

Україна в процесах глобального інформаційного обміну. Інформ. лист. Укр.


Новини