15 липня 2016 р. – закінчення прийому заяв на магістратуру спеціалізації «Міжнародна інформації»

15 липня 2016 р. -  закінчення прийому заяв на магістратуру спеціалізації «Міжнародна інформації»

спеціальності «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії»

Ауд. 212-а ІVнавч. корпусу Львівської політехніки

Кафедра міжнародної інформації Інституту прикладної математики та фундаментальних наукзапрошує Бакалаврів різних напрямів для продовження навчання на Магістратурі інформаційно-аналітичного й інформаційно-комунікаційного профілів на основі успішно ліцензовано й акредитованої в 2010-2011 рр. магістратури за спеціальністю «Міжнародна інформація».

Позитивний досвід фахової підготовки «інформаційних аналітиків-міжнародників, перекладач» спеціальності «Міжнародна інформація» дозволяє запропонувати студентам кафедри поглиблення необхідних компетентностей у вибіркових блоках магістерської програми підготовки – «Інформаційно-аналітичне забезпечення зовнішньої політики європейських держав» та «Прикладний аналіз інформації та прогнозування глобальних й регіональних процесів».

Базу «Інформаційно-аналітичного забезпечення зовнішньої політики європейських держав» складають такі дисципліни: «Основи інформаційно-аналітичного забезпечення зовнішньої політики європейських держав» «Геоінформаційні системи та бази даних для дослідження процесів на Європейському континенті», «Теорія та практика електронного урядування в державах ЄС», «Конфліктогенний потенціал Європейського континенту».

Основу «Прикладного аналізу інформації та прогнозування глобальних й регіональних процесів» визначають наступні предмети: «Методологія прикладних досліджень міжнародних систем та глобального розвитку», «Правові основи ринку інформаційних продуктів та послуг», «Математичне моделювання та прогнозування у міжнародних відносинах і суспільних комунікаціях», «Інформаційно-комунікаційний менеджмент».

Набуті спеціальні (здатність провести математичне моделювання ситуації в міжнародних відносинах та інтерпретувати результати;знання європейських інституцій і політик прийняття рішень;  розуміння ролі інформаційних продуктів і послуг у становленні громадянського суспільства; обізнаність у методах та засобах реалізації політики безпеки в умовах сучасних викликів;  здатність використовувати інструментарій електронного урядування  держав ЄС та України щодо ведення електронного документообігу, взаємодії із бізнесом, громадянами та міжнародною спільнотою та ін.) компетентності майбутні фахівці з міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії – випускники кафедри міжнародної інформації зможуть закріпити  під час проходження  дослідницької (інформаційно-аналітичної) практик та практики за темою магістерської кваліфікаційної роботи  в органах державної влади  й місцевого самоуправління  та  провідних вітчизняних й зарубіжних компаніях  на посадах аналітиків, PR- та GR – менеджерів, HR-фахівців, спеціалістів ІТ-сфери та ін.


Новини