15 липня 2016 р. – закінчення прийому заяв на здобуття ОКР «Спеціаліст» (ПОВНА ВИЩА ОСВІТА)

15 липня 2016 р. -  закінчення прийому заяв на здобуття ОКР «Спеціаліст» (ПОВНА ВИЩА ОСВІТА)

спеціальності «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії»

Ауд. 212-а ІVнавч. корпусу Львівської політехніки

 Кафедра міжнародної інформації Інституту прикладної математики та фундаментальних наук запрошує Бакалаврів  різних напрямів для продовження навчання на здобуття повної вищої освіти інформаційно-аналітичного й інформаційно-комунікаційного профілів.

Перший випуск «Спеціалістів» попередньої спеціальності «Міжнародна інформація» відбувся в 2008 р.

Успішний досвід фахової підготовки «інформаційних аналітиків-міжнародників, перекладач» спеціальності «Міжнародна інформація» дозволяє запропонувати студентам кафедри поглиблення відповідних компетентностей (навички розроблення та управління проектами у сфері побудови стратегій побудови іміджу держави, іміджу політика, іміджу міжнародних організацій;  розуміння своїх прав та обов’язків у відносинах, що виникають з приводу прав інтелектуальної власності;  здатність використовувати сучасне програмне забезпечення для розв’язування задач у конкретній предметній області; розуміння механізмів прийняття законодавчих актів та політичних рішень у європейських інституціях; знання специфіки ведення інформаційних війн на міжнародному, регіональному та локальному рівнях та ін.)  під час оптимальної професійної та практичної підготовки у межах таких основних предметів: «Інформаційний консалтинг», «Інформаційні війни», «Інтелектуальна власність», «Практикум перекладу», «Рекламні стратегії в міжнародних інформаційних відносинах».


Новини