Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційна безпека в мережі Інтернет: глобальні виклики та національні стратегії» / International Academic and Research Conference «Information Security on the Internet: Global Challenges and National Strategies»

4 листопада 2016 року кафедрою  міжнародної інформації  Інституту прикладної математики та фундаментальних наук  Національного університету «Львівська політехніка» проведено Міжнародну  науково-практичну конференцію  «Інформаційна безпека в мережі Інтернет: глобальні виклики та національні стратегії» / International Academic and Research Conference «Information Security on the Internet: Global Challenges and National Strategies»

Передумовою до її проведення стало те, що  26-27 травня 2016 р. на ініційованій кафедрою МІ Міжнародній  науково-практичній конференції  / «Україна в процесах глобального інформаційного обміну» / International Academic and Research Conference  «Ukraine in the Processes of Global Information Exchange», в якій прийняло участь понад 50 науковців та викладачів провідних вузів України та Польщі було, зокрема,  ухвалено рішення щодо проведення спільних українсько-польських вузькоспеціалізованих  науково-практичних заходів.

Основними  проблемними блоками на  конференції 4 листопада 2016 року стали:

  • моніторинг соціальних мереж для виявлення загроз безпеці особи, суспільства та держави;
  • проблеми захисту персональних даних та порушення прав людини в Інтернет;
  • специфіка ведення інформаційних війн в Інтернет.

До участі в конференції подано близько 30 доповідей українських (Національний університет «Львівська політехніка», Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Національна  юридична академія імені Ярослава Мудрого (м. Харків),  Львівський національний університет імені Івана Франка, Східноєвропейський національний університет імені Лесі України (м. Луцьк), ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» Національної академії педагогічних наук України, Луцький державний технічний університет,  Запорізька державна інженерна академія,  Житомирський  військовий  інститут та ін.) та польських (Опольський університет, Університет імені кардинала Стефана Вишинського у Варшаві, Вища  школа  безпеки і охорони імені маршала Юзефа  Пілсудського у Варшаві) дослідників.

Роботу конференції відкрив та привітав учасників директор Інституту прикладної математики та фундаментальних наук Львівської політехніки, доктор фізико-математичних наук, професор Петро Каленюк.

На  урочистому пленарному засіданні із доповідями  виступили:

Олександр Соснін, доктор політичних наук, професор ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» Національної академії педагогічних наук України (Київ, Україна);

Заступник Голови Державної служби України з питань технічного захисту інформації (1994-1996 рр.), заступник Голови Державного комітету України з питань державних секретів та технічного захисту інформації (1996-1999 рр.).

Євгенія Тихомирова, доктор політичних наук, професор кафедри міжнародної  інформації Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки;

Галина Піскорська, кандидат історичних наук, доцент кафедри  міжнародних комунікацій Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Юлія Мех,  кандидат юридичних наук, доцент кафедри адміністративного права та адміністративної діяльності Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.

Анатолій Яковець, кандидат філологічних наук, доцент кафедри медіакомунікацій й комунікативних технологій Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Лєшек Кліх, докторант Університет імені кардинала Стефана Вишинського у Варшаві  та інші.


Новини