Методична робота

Методичні рекомендації розроблені на кафедрі МІ

 • 1.Регіоналізаційний вимір міжнародного процесу: Методичні рекомендації студентам спеціальності 8.030404 “Міжнародна інформація” для самостійного вивчення дисципліни/ Укл .: В. В. Гулай, Ю. О. Лунь, В.Є Максимець, І. З. Харечко. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2011. – 36 с.
 • 2.Методологія досліджень глобальних і регіональних систем: Методичні рекомендації студентам спеціальності 8.030404 “Міжнародна інформація” для самостійного вивчення дисципліни/ Укл .: В. В. Гулай, Ю. О. Лунь, В.Є Максимець, І. З. Харечко. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2011. – 36 с.
 • 3.Практикум ЕОМ- Комп’ютерний дизайн WEB- сторінок: Лабораторний практикум для студентів спеціальності 6.030400 “Міжнародна інформація” / Укл.: А. М. Козел.- Львів : Видавництво Національного університету “ Львівська політехніка ”, 2009. – 44с.
 • 4.Європейська безпека і Україна: Методичні вказівки для студентів спеціальності “Міжнародна інформація”/ Укл. : Я.І. Тимків – Львів: Видавництво Національного університету “ Львівська політехніка ”, 2009. – 20 с.
 • 5.Геоінформаційні системи і технології : Методичні вказівки і рекомендації до виконання лабораторних робіт в середовищі ArcView для студентів спеціальності 7.030404, 8.030404 “Міжнародна інформація”/ Укл. : О.Є. Токар, М.М. Король.- Львів: Видавництво Національного університету “ Львівська політехніка ”, 2009. – 20 с.
 • 6.Методичні рекомендації студентам спеціальності 7.030404 “Міжнародна інформація” для самостійного вивчення дисципліни “Глобалізація та міжнародна інтеграція ” / Укл .: В. В. Гулай, Ю. О. Лунь.- Львів: Видавництво Національного університету “ Львівська політехніка”, 2010. – 20 с.
 • 7.Футурологія : Навчальна програма та методичні рекомендації студентів базового напряму “Міжнародні відносини” спеціальності “Міжнародна інформація”/ Укл. : П.М. Сухорольський, А.П. Крап. – Львів: Видавництво Національного університету “ Львівська політехніка ”, 2009. – 20 с.
 • 8.Інформаційні війни: Плани і методичні вказівки до проведення семінарських занять для студентів денної форми навчання спеціальності “Міжнародна інформація”/ Укл. : І.Р. Малик, Ю. О. Лунь, В. В. Гулай .- Львів: Видавництво Національного університету “ Львівська політехніка”, 2009. – 28 с.
 • 9.Міжнародні системи та глобальний розвиток: Методичні рекомендації студентам спеціальності 8.030404 “Міжнародна інформація” для самостійного вивчення дисципліни/ Укл .: В. В. Гулай, Ю. О. Лунь, В.Є Максимець, І. З. Харечко. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2011. – 36 с.
 • 10.Методичні рекомендації до виконання дипломних робіт зі спеціальності “Міжнародна інформація”/ Укл. : Ю. О. Лунь, А.О. Гачкевич, В. В. Гулай, М.І. Густі, А.П. Крап, І.Р. Малик, П.М. Сухорольський, Я.І. Тимків. – Львів: Видавництво Національного університету “ Львівська політехніка ”, 2009. – 16 с.
 • 11.Методика викладання у вищій школі: Методичні вказівки та рекомендації до навчального курсу для студентів напрямів: 7.030201 “Міжнародні відносини”, 7.070203 “Прикладна фізика”, 7.080202 “Прикладна математика”, 7.080204 “Соціальна інформатика”, 7.090101 “Прикладне матеріалознавство” / Укл.: Ю. О. Лунь, Я.І. Тимків. – Львів: Видавництво Національного університету “ Львівська політехніка ”, 2009. – 28 с.
 • 12.Основи моделювання міжнародних інформаційних відносин: Методичні вказівки до виконання курсових робіт для студентів базового напряму “Міжнародні відносини ” спеціальності “Міжнародна інформація”/ Укл.: О.Є. Токар, Г.І. Білущак.- Львів: Видавництво Національного університету “ Львівська політехніка ”, 2010. – 16с.
 • 13.Інституційна система Євросоюзу: Методичні вказівки для студентів спеціальності “Міжнародна інформація”/ Укл.: Я.І. Тимків. – Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2009. – 20 с.
 • 14. Алгоритмізація процесів обробки даних: Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи №1 для студентів базового напряму № 6.030201- “Міжнародні відносини”/ Укл.: Г.І.Білущак, Гнатів Л.Б., Кутень А.С., Ментинський С.М., Токар О.Є. – 2010.- 18 с.
 • 15. Елементи теорії похибок: Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи № 2 для студентів базового напряму базового напрямку № 6.030201- “Міжнародні відносини”/ Укл.: Білущак Г.І., Гнатів Л.Б., Кутень А.С., Ментинський С.М., Токар О.Є.- 2010.- 18 с.
 • 16. Чисельне розв’язування алгебраїчних та трансцендентних рівнянь: Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт № 3-5 для студентів базового напряму № 6.030201 – “Міжнародні відносини” / Укл.:Білущак Г.І., Гнатів Л.Б., Кутень А.С., Ментинський С.М., Токар О.Є.- 2010.- 34 с.
 • 17. Наближене розв’язування систем лінійних алгебраїчних рівнянь: Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт № 6-7 для студентів базового напряму № 6.030201- “Міжнародні відносини” / Укл.: Білущак Г.І., Гнатів Л.Б., Кутень А.С., Ментинський С.М., Токар О.Є.- 25 с.
 • 18.Наближене розв’язування систем нелінійних алгебраїчних рівнянь: Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи №8 для студентів базового напряму № 6.030201- “Міжнародні відносини” / Білущак Г.І., Гнатів Л.Б., Кутень А.С., Ментинський С.М., Токар О.Є.- 2010.- 13 с.
 • 19.Методи інтерполяції та екстраполяції функції: Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт № 9-10 для студентів базового напряму №6.030201- “Міжнародні відносини” / Укл.: Білущак Г.І., Гнатів Л.Б.,Кутень А.С.,Ментинський С.М., Токар О.Є.- 2010.- 23 с.
 • 20.Обробка експериментальних даних: Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи № 11 для студентів базового напряму № 6.030201 – “Міжнародні відносини” / Укл.:Білущак Г.І., Гнатів Л.Б., Кутень А.С., Ментинський С.М., Токар О.Є.- 2010.- 14с.
 • 21.Наближені методи обчислення визначених інтегралів: Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи №12 для студентів базового напряму № 6.030201-“Міжнародні відносини” / Укл.: Білущак Г.І., Гнатів Л.Б., Кутень А.С., Ментинський С.М., Токар О.Є.- 2010.- 22 с.
 • 22.Наближені методи розв’язування задачі Коші для звичайних диференціальних рівнянь: Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт № 13-14 для студентів базового напряму № 6.030201 – “Міжнародні відносини” / Укл.: Білущак Г.І., Гнатів Л.Б., Кутень А.С., Ментинський С.М., Токар О.Є. – 2010.- 18 с.
 • 23.Наближені методи розв’язування диференціальних рівнянь в частинних похідних: Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт №15-16 для студентів базового напряму № 6.030201 – “Міжнародні відносини” / Укл.: Білущак Г.І., Гнатів Л.Б., Кутень А.С., Ментинський С.М., Токар О.Є.- 2010.- 11 с.


Новини