Козел Андрій Миколайович

Старший викладач

Розклад викладача на даний семестр

Викладає дисципліни:
Основи моделювання міжнародних інформаційних відносин
Системи штучного інтелекту
Експертні системи в міжнародних відносинах
Visual Basic для додатків

Додаткова інформація

Наукові інтереси:
математичне моделювання, обчислювальні методи, метод скінченних елементів.

Освіта:
1997-2002, студент кафедри інформаційних систем факультету прикладної математики та інформатики у Львівському національному університеті імені Івана Франка. Спеціалізація за дипломом: “Математичне і програмне забезпечення проблемно-орієнтованих систем”, спеціальність “інформатика”, кваліфікація “математик”.

2002-2005, аспірант кафедри інформаційних систем у Львівському національному університеті імені Івана Франка. Спеціальність “Математичне моделювання” (01.05.02). Тема дисертації: “Розв’язування варіаційних задач міграції домішок стабілізованими схемами методу скінченних елементів”

Робота:
2005-2006, асистент кафедри інформаційних систем Львівського національного університету імені Івана Франка.

2006-2010, асистент кафедри міжнародної інформації Національного університету “Львівська політехніка”.

Наукові публікації:

Козел А.М., Фундак О.В., Шинкаренко Г.А. Чисельний аналіз змішаних варіаційних задач мігрування домішок методом скінченних елементів //Вісник Львів. ун-ту. Сер. прикл. матем. та інформ. 2002. Вип. 4. С. 51-60.

Козел А.М., ШинкаренкоГ.А. Ітераційне реконструювання апроксимацій Гальоркіна для задач міграції домішок методом найменших квадратів //Вісник Львів. ун-ту. Сер. прикл. матем. та інформ. 2004. Вип. 9. С. 164-171.

Козел А.М., Шинкаренко Г.А. Чисельне розв’язування змішаних варіаційних задач мігрування домішок стабілізованими схемами МСЕ //IX Всеукраїнська наукова конференція “Сучасні проблеми прикладної математики та інформатики”. Львів. 2002. С.63-64.

Козел А.М., Шинкаренко Г.А. Методи стабілізації для змішаних варіаційних задач мігрування домішок.//X Всеукраїнська наукова конференція “Сучасні проблеми прикладної математики та інформатики”. Львів. 2003. С.74

Козел А.М., Шинкаренко Г.А. Ітераційне реконструювання розв’язку варіаційної задачі міграції домішок //XI Всеукраїнська наукова конференція “Сучасні проблеми прикладної математики та інформатики”. Львів. 2004.

Козел А.М., Стабілізовані схеми для варіаційних задач мігрування домішок//Конференція молодих учених із сучасних проблем механіки і математики імені академіка Я.С.Підстригача. Львів. 2005. С.146-147.

Козел А.М., Шинкаренко Г.А. Побудова стабілізованих схем МСЕ для варіаційних задач міграції домішок //XII Всеукраїнська наукова конференція “Сучасні проблеми прикладної математики та інформатики”. Львів. 2005. С.94-95.

Козел А.М. Побудова апостеріорних оцінювачів похибок апроксимацій МСЕ для варіаційних задач міграції домішок //XIII Всеукраїнська наукова конференція “Сучасні проблеми прикладної математики та інформатики”. Львів. 2006. С.71.

Козел А.М. Побудова базисних функцій для методу скінченних елементів у варіаційних задачах міграції домішок. Third International Academic Conference of Students, PhD Students and Young Scientists “Computer Science & Engineering –2009” Lviv,Ukraine, 14-16 may 2009. – Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2009. – 226-227 с.

Козел А.М. Моделювання тематичних потоків в міжнародних інформаційних відносинах. Восьма відкрита наукова конференція професорсько-викладацького складу ІПМФН. – Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2009. – 72 С.С.

Навчально-методичні публікації:
Козел. А.М. “Практикум ЕОМ — Комп’ютерний дизайн WEB-сторінок. Лабораторний практикум для студентів спеціальності 6.030400 «Міжнародна інформація». – Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2009. – 44 с.

Контакти:
e-mail:akozel1979@gmail.comНовини