Крап Андрій Павлович

Kандидат політичних наук, старший викладач

Розклад викладача на даний семестр

Викладає дисципліни:
Міжнародні організації
Міжнародна інформація

Додаткова інформація
Освіта:
Львівський національний університет імені Івана Франка, філософський факультет, спеціальність „політологія” (Диплом магістра з відзнакою. Спеціалізація за дипломом: „Політичні інститути та процеси”.2004р.).

Коло наукових зацікавлень:
Міжнародна інформація, транзитологія, проблеми формування політичної стабільності у перехідних суспільствах.

Наукові публікації:
1. Крап А. П. Політична стабільності: індикатори та функ- ції.//Міжрегіональна Академія управління персоналом.//Персонал № 3, 2006 р. ст. 103-109.
2. Крап А.П. Сутність політичної стабільності: індикатори та функції // Українська національна ідея реалії та перспективи розвитку. – Львів: Видавництво Національного Університету „Львівська Політехніка”, 2006. – Вип. 18. – С.118–124.
3. Крап А.П. Роль нормативно-процедурних чинників політичної стабільності в суспільствах що трансформуються // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Політологія. Соціологія. Філософія, 2008. – Вип. 9. – С. 52–58.
4. Крап А.П. Особливості процесу становлення політичної стабільності у транзитних суспільствах // Нова Парадигма. – 2009. – Спецвипуск. – С. 132–135.
5. Крап А.П. Чинники та механізми становлення політичної стабільності в Україні у контексті демократичного транзиту // Нова Парадигма.– 2009. – № 83. – C.110–118.
6. Крап А.П. Правила гри у політиці як чинник політичної стабільності в контексті теорії неоінституціоналізму // Наукові праці: Науково-методичний журнал. Політологія. – Миколаїв. – 2009. – Т. 110. – Вип. 97. – С. 106–110.

Навчально-методичні публікації:
1. Футурологія: Навчальна програма та методичні рекомендації для студентів базового напряму «Міжнародні відносини» спеціальності «Міжнародна інформація» / Укл.: П.М. Сухорольський, А.П. Крап. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2009. – 20 с.
2. Методичні рекомендації до виконання дипломних робіт зі спеціальності «Міжнародна інформація» / Укл.: Ю.О. Лунь, А.О. Гачкевич, В.В. Гулай, М.І. Густі, А.П. Крап, І.Р. Малик, П.М. Сухорольський, Я.І. Тимків. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2009. – 16 с.

Участь у конференціях:
1. Трансформація політичних систем на постсоціалістичному просторі :Матеріали міжнародної науково-теоритичної конференції : 8-9 лютого 2006р. //Особливості процесу становлення політичної стабільності у транзитних суспільствах. //Нова Парадигма //Спецвипуск Трансформація політичних систем на постсоціалістичному просторі :Матеріали міжнародної науково-теоритичної конференції : 8-9 лютого 2006р//Укл. Г.О. Нестеренко /За ред В.П Беха .-К.:НПУ імені Драгоманова , 2006.-364с // с.132-135.
2. Проблеми становлення політичної стабільності у транзитних суспільствах//Тези звітної наукової конференції філософського факультету Львів 2006р Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка.с. 184-187.
3. Механізми та чинники політичної стабільності в Україні у процесі реформування політичної системи// Матеріали міжвузівської науково-практичної конференції присвяченої 125 річчю В.Винниченка трвень 2006р. с. 74-78
4. Виступ на конференції „Проблеми та перспективи викладання політології у Вищій школі” 14- 15 травня 2006р..// Сутність політичної стабільності: індикатори та функції //Українська національна ідея реалії та перспективи розвитку Випуск №18// с.118-124
5. Виступ на конференції дотримання демократичних стандартів виборчого процесу в Україні у 2006 році.23 травня 2006р // Парламентські вибори в Україні у 2006р. та проблеми політичної стабільності // ст. 88-89
6. Роль нормативно –процедурних аспектів у встановленні політичної стабільності//Тези звітної наукової конференції філософського факультету Львів 2007р. Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка.ст. 119-120.
7. Інформаційні проблеми формування позитивного міжнародного іміджу.//Шоста наукова конференція професорсько-викладацького складу Інституту прикладної математики та фундаментальних наук.Тези доповідей Львів, 11-13 жовтня 2007р.ст. 83

Контакти:
e-mail: andriy26bigmirnetНовини