Максимець Віра Євгенівна

асистент кафедри міжнародної інформації

Розклад викладача на даний семестр

Викладає дисципліни:
Дипломатичний протокол і етикет,
Теорія міжнародних відносин,
Основи геополітики,
Методологія досліджень міжнародних відносин,
Методологія досліджень глобальних і регіональних систем.

Додаткова інформація

Освіта:
2003-2007 рр. – Львівський національний університет імені Івана Франка, базова вища за спеціальністю – «Міжнародні відносини». Кваліфікація бакалавра: фахівець з міжнародних відносин та світової політики. Тема бакалаврської роботи – Дипломатія Ф. Рузвельта упродовж Другої світової війни.
2007-2008 рр. – Львівський національний університет імені Івана Франка, повна вища за спеціальністю – «Міжнародні відносини». Кваліфікація магістра: політолог-міжнародник. Перекладач. Тема магістерської роботи – Розвідка зв’язку США у Другій світовій війні.
Коло наукових інтересів: національна безпека держави; вплив розвідувальних служб на політику держави та розвиток відносин з іншими країнами світу.

Методичні вказівки:
1. Методичні рекомендації студентам спеціальності 8.030404 «Міжнародна інформація» для самостійного вивчення дисципліни «Методолгія досліджень глобальних і регіональних систем» / Уклад. В. В. Гулай, Ю.О. Лунь, В. Є. Максимець, І. З. Харечко – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2010. – 36 с.
2. Методичні рекомендації студентам спеціальності 8.030404 «Міжнародна інформація» для самостійного вивчення дисципліни «Міжнародні системи та глобальний розвиток» / Уклад. В. В. Гулай, Ю.О. Лунь, В. Є. Максимець, І. З. Харечко – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2011. – 36 с.
3. Методичні рекомендації студентам спеціальності 8.030404 «Міжнародна інформація» для самостійного вивчення дисципліни «Регіоналізаційний вимір міжнародного процесу» / Уклад. В. В. Гулай, Ю.О. Лунь, В. Є. Максимець, І. З. Харечко – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2011. – 37 с.

Конференції:
· Максимець В.Є. Історія розвитку розвідки зв’язку США на прикладі «чорного кабінету» Герберта Ярдлі // V Всеукраїнська науково-практична конференція «Перший крок у науку». Луганськ. 2010. С. 50-53;
· Максимець В.Є. Інформаційна революція й суспільство знань як ключові пріоритети сучасного успішного розвитку // ІІІ Міжнародна наукова конференція для студентів, аспірантів, науковців «Інноваційний розвиток суспільства за умов крос-культурних взаємодій». Суми. 2010. С. 293-296;
· Дев’ята відкрита наукова конференція професорсько-викладацького складу Інституту математики та фундаментальних наук (Львів, 17-18 листопада 2010 р.)
· Максимець В.Є. Українсько-словацькі відносини на сучасному етапі // Слов’янський вісник: збірник наукових праць. Серія «Історичні та політичні науки» / Рівненський інститут слов’янознавства Київського славістичного університету. – Рівне, РІС КСУ, 2011. – Випуск 12. С. 205-208.
· Друга міжнародна конференція «Міжнародна інформаційна безпека: сучасні концепції і практика» (Київ, 18 березня 2011 р.);

Контакти:
e-mail: MaksymetsVira [at] ukr.netНовини