Турковська Ольга Володимирівна

Турковська Ольга Володимирівна

Дата народження 05.03.1989

Контакти: turkovska@gmail.com; +38(063)-757-23-50

 

аспірант

 

На кафедрі з 2011 року

 

Освіта: (спеціальність, кваліфікація, ВНЗ) міжнародна інформація; інформаційний аналітик міжнародник, перекладач; НУ “Львівська політехніка”

 

Наукові публікації

* Turkovska O.V. A conceptual scheme for modeling forestry and LUC CO2 emissions in Ukraine / Turkovska O.V., Gusti M.I. // Econtechmod. – 2013. – Vol.2, No.1 . –   57-62 pp.;

* Турковська О.В. Вплив міжнародних зобов’язань у сфері охорони довкілля на формування політики України щодо зміни землекористування та лісового господарства  / Турковська О.В., Охремчук І. // Збірник матеріалів 11-ї відкритої наукової конференції Інституту прикладної математики та фундаментальних наук. – Львів: НУ “Львівська політехніка”. – 2013. – с. 166-168.

* Turkovska O. Modeling forest CO2 emissions for Ukraine affected by bioenergy and carbon sequestration policies / Turkovska O., Gusti M. Ochremchuk I. // Proceedings of 6th International Academic Conference of Young Scientists “Computer Science and Engineering 2013”. – Lviv: Lviv Polytechnic National University. – 2013. – pp.

* Турковська О.В. Моделювання опцій пом’якшення зміни клімату в глобальних моделях землекористування / О.В. Турковська, М.І. Густі // Захист навколишнього середовища. Енергооощадність. Збалансоване природокористування: 2-ий міжнар. конгрес, 19-22 вересня 2012 р.: зб. матеріалів. – Л., 2012. – С. 20. ;

* Густі М.І. Географічний підхід до моделювання викидів СО2 у лісовому господарстві та при зміні землекористування в Україні/ М.І. Густі О.В. Турковська // Сучасні інформаційні технології в економіці, менеджменті та освіті: III всеукр. наук.-практ. конф., 21 листопада 2012р.: зб. матеріалів. – Л., 2012. – С.79-84. ;

* Турковська О.В. Інформаційні технології для аналізу емісій СО2 в лісовому господарстві та при зміні землекористування України / О.В. Турковська, М.І. Густі // 10-та наук. конф. ІМФН НУ «Львівська політехніка», 17-18 травня 2012 р.: зб. матеріалів. – Л., 2012. – С. Н3-Н4

 

Участь у наукових конференціях :

* IV міжнародна конференція молодих вчених 21-23 листопала 2013 р.;

* 2-ий міжнародний конгрес «Захист навколишнього середовища. Енергооощадність. Збалансоване    природокористування» 19-22 вересня 2012 р.;

 * Сучасні інформаційні технології в економіці, менеджменті та освіті: III всеукр. наук.-практ. конф., 21 листопада 2012р.;

 * Одинадцята відкрита наукова конференція ІМФН: 13-14 червня 2013 р.;

 * Десята відкрита наукова конференція ІМФН: 17-18 травня 2012 р.;

Участь в програмах міжнародного наукового співробітництва: 

* Програма  МОН  “Навчання, стажування, підвищення кваліфікації студентів, аспірантів, науково-педагогічних та педагогічних працівників за кордоном”, Австрія, Лаксенбург, Міжнародний інститут систем прикладного аналізу, 1 жовтня — 30 грудня 2013р.;

*  Грант ім. Ерста Маха на  навчання від служби академічного обміну Австрії, Австрія, Лаксенбург, Міжнародний інститут систем прикладного аналізу, 1 березня — 31 травня 2014р.;

* Літня школа молодих науковців Міжнародного інституту систем прикладного аналізу, Австрія, Лаксенбург, Міжнародний інститут систем прикладного аналізу, 1 червня — 31 серпня 2014р.

 

 Новини