Лалак Ольга Андріївна

 

Лалак Ольга Андріївна

 

Дата народження 06.09.1988 р.

Контакти: olya_muzyka@mail.ru

Посада Аспірантка ІІІ р.н.

На кафедрі працює   з  2010    року

 

Освіта:

 1. Спеціаліст «Міжнародної інформації». Кваліфікація «Інформаційний міжнародник-аналітик. Перекладач». Національний університет «Львівська політехніка»
 2. Магістр з «Управління інноваційною діяльністю». Кваліфікація «Управлінець інноваційною діяльністю». Національний університет «Львівська політехніка»

 

Наукові публікації: 

 1. Музика О.А. Міжінституційна взаємодія органів місцевого самоврядування та громадських організацій у сфері міжкультурної комунікації ( на прикладі міста Львова) /Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : наук.журнал. – К. : Міленіум, 2012. – № 1. – 250 с. С.231-235.
 2. Музика О.А. Вплив недержавних інститутів на впровадження ідей полікультурності (на прикладі інтерактивного заходу «жива бібліотека») / Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : наук.журнал. – К. : Міленіум, 2012. – № 2. – 243 с.   С. 232-236.
 3. Музика О. А., Гулай В.В. Феномен толерантності в дисциплінах інформаційно-комунікаційного блоку компетенцій напряму «Міжнародна інформація» Національного університету «Львівська політехніка» / Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції «Міжнародна інформація: концептуальні  та прикладні виміри» (19 квітня  2013 p.) в Київському національному університеті ім. Т.Шевченка. Інститут міжнародних відносин. С. 147-148.
 4. Лалак О.А. Освіта як чинник гармонізації міжкультурної комунікації: інституційно-процедурні аспекти / Український науковий журнал «Освіта регіону». Політологія. Психологія. Комунікації. № 1 (31). – К.: Університет «Україна». – 2013. С.106-110.
 5. Музика О. А. Мозговая атака как метод анализа проблем крос-культурного взаимодействия / Ежемесячный научный журнал “Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук” № 03 (50), март, 2013 г. – Москва. С. 332-336.
 6. Lalak Olga. The Phenomenon of Tolerance in the Context of Multicultural Adaptation / Гуманітарні та соціальні науки: Матеріали IV Міжнародної конференції молодих вчених HSS-2013. – Львів:  Видавництво  Львівської  політехніки, 2013. – 1  електрон.  опт.  диск (CD-ROM). – 119 с. С. 14-17.

Участь у наукових конференціях: 

 1. Міжнародна науково-практична конференція «Міжнародна інформація: концептуальні  та прикладні виміри» (19 квітня  2013 p.) в Київському національному університеті ім. Т.Шевченка. Інститут міжнародних відносин.
 2. Всеукраїнська наукова конференція  «Україна в системі глобального інформаційного обміну: теоретико-методологічні аспекти дослідження і підготовки фахівців», 25-26 жовтня 2013 р., м. Львів.
 3. “Humanities & social sciences 2013” (HSS-2013), 21-23 November 2013, Lviv, Ukraine.

 Новини