Колесницька Наталія Мар’янівна

Колесницька Наталія Мар’янівна

23.06.1989

kolesnycka[at]i.ua    (097) 979-24-43

Аспірант 3-ого року навчання

На кафедрі працює з 2011 року

 

Освіта: міжнародник-аналітик, перекладач; спеціаліст, Національний університет «Львівська політехніка»

 

Наукові публікації: 

  1. Колесницька Н. М. Територіальний брендинг: науково-методологічні підходи до визначення та формування // Наукові праці. Науково-методичний журнал. – Вип. 185. Т. 197. – Політологія. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили. 2012.
  2. Колесницька Н. М. Алгоритми формування регіональних брендів //Український науковий журнал «Освіта регіону». Політологія. Психологія. Комунікації. № 1 (31). – К.: Університет «Україна». – 2013.
  3. Колесницька Н. М. Специфіка вияву бренду територій в умовах глобалізації // Науковий вісник. Одеський національний економічний університет. Всеукраїнська асоціація молодих науковців. – Науки: економіка, політологія, історія. – 2013. – № 6 (185). – 173 с. – Мови укр., рос.

 

Участь у наукових конференціях: 

- тези доповідей у збірнику Міжнародної конференції «Наука та сучасність: виклики глобалізації» Част. ІІ (25 травня 2013 p.) в м. Київ. Тема «Бренд територій як  породження глобалізації»;

- виступ та опубліковано тези доповіді «Брендинг територій як політична технологія» в рамках IV Міжвузівської науково-практичної конференції молодих політологів  «Актуальні проблеми сучасної політики», 15 березня 2013 р. у  м. Рівне;

- взято участь у I Міжнародній науково-практичній Інтернет-конференції «Інформаційне забезпечення транскордонного співробітництва України» в м. Луцьк та опубліковано тези «Бренд як елемент успішного виконання завдань інформаційного менеджменту»;

- тези доповідей у збірнику ІІ Всеукраїнської наукової конференції  «Україна в системі глобального інформаційного обміну: теоретико-методологічні аспекти дослідження і підготовки фахівців», 25-26 жовтня 2013 р., м. Львів. Тема доповіді: «Розкриття категорії «бренд» у процесі підготовки фахівців спеціальності «Міжнародна інформація» на засадах наукової  парадигми «суспільства знань»;

-  тези доповіді в електронному збірнику матеріалів IV Міжнародної наукової конференції молодих вчених «Гуманітарні та соціальні науки 2013».Тема публікації: «Region Rebranding Technologies» (англійською мовою).

- Колесницька Н. М. Регіон як інструментальна одиниця територіального брендингу // Збірник матеріалів Кіровоградської сесії І Всеукраїнської науково-практичної конференції «Придніпровські  соціально-гуманітарні читання». – Дніпропетровськ: «Інновація». 2012. – с. 70-72.

 

 

 Новини