Сухорольський Петро Михайлович

 

Сухорольський Петро Михайлович

Дата народження: 12.07.1981

Контакти: sukhorolsky [at] lp.edu.ua

Посада: доцент

На кафедрі працює з 2007 року

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Вчене звання: доцент

Освіта: магістр міжнародного права, ЛНУ імені Івана Франка

Навчальні дисципліни:

лекції –

практичні заняття –

  • Міжнародне інформаційне право,
  • Футурологія,
  • Європейське інформаційне право.

 

Навчально-методичні розробки:

1) Міжнародне інформаційне право: методичні вказівки для студентів напряму 6.030204 – «Міжнародна інформація» / Укл. П. М. Сухорольський – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012. – 46 с.

2) Методичні рекомендації для керівників практики студентів від баз практики / Укл. Н.М. Черновол, П. М. Сухорольський – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012. – 16 с.

3) Теорія держави і права: Навчально-методичні вказівки до вивчення курсу для студентів базових напрямів 6.030201 «Міжнародні відносини», 6.030204 «Міжнародна інформація» / Укл. П. М. Сухорольський. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2013. – 32 с.

4) Порівняльне конституційне право: Навчально-методичні вказівки до вивчення курсу для студентів базових напрямів 6.030201 «Міжнародні відносини» та 6.030204 «Міжнародна інформація» / Укл. П. М. Сухорольський, Г. Ю. Родик – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2013. – 44 с.

 

Підвищення кваліфікації, стажування: НУ «Львівська політехніка», семінар психолого-педагогічних знань, 2009 рік

 

Наукові публікації:

1) Сухорольський П.М. Проблеми забезпечення та розвитку прав людини в умовах інформаційного суспільства // Український часопис міжнародного права. – 2013. – №1. – С.18-23.

2) Сухорольський П.М. Право на анонімність як суттєвий елемент прав людини // Правова інформатика. – 2013. – №1. – С. 39-48.

3) Сухорольський П.М., Хлібойко Г.П. Персоналізація в Інтернеті та її вплив на забезпечення прав людини // Правова інформатика. – 2013. – №4. – С. 3-9.

4) Сухорольський П.М. Міжнародний механізм реалізації конвенцій з охорони довкілля // Юридична Україна. – 2012. – №3. – С. 102-107.

5) Сухорольський П.М. Поняття реалізації та чинники ефективності міжнародних договорів з охорони довкілля // Публічне право. – 2012. – №2. – С.162-169.

6) Сухорольський П.М., Місюк І.Ю. Поняття та сутність громадської дипломатії // Науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах “Грані”. – 2011. – №1 (75). – С. 178–181.

7) Sukhorolsky Petro. The Alpine and Carpathian Conventions: Institutional Aspects // Sustainable Development and Transboundary Co-Operation in Mountains Regions. The Alpine and the Carpathian Conventions, edited by Balázs Majtényi and Gianfranco Tamburelli. – L’Harmattan, Budapest, 2009. – p. 50-59.

8) Сухорольський П.М. Міжнародно-правовий механізм реалізації Альпійської та Карпатської конвенцій з охорони і сталого розвитку гірських регіонів // Держава і право. – 2009. – Вип. 45. – C. 538-544.

 

Участь у наукових конференціях:

1) Сухорольський П.М. Особливості діяльності Ради Європи із забезпечення інформаційних прав людини // Матеріали Всеукраїнської наукової конференції «Україна в системі глобального інформаційного обміну: теоретико-методологічні аспекти дослідження і підготовки фахівців», 27 травня 2011 року. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2011. – С. 230-236.

2) Сухорольський П.М. Забезпечення прав людини як пріоритет інформаційного суспільства // Матеріали міжнародної наукової конференції «Міжнародна інформація: концептуальні та прикладні виміри». – К.: КНУ імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин, 2013. – С. 174-175.

3) Сухорольський П.М., Пачок Г.М. Система боротьби з крадіжками особистості у США // Україна в системі глобального інформаційного обміну: теоретико-методологічні аспекти дослідження і підготовки фахівців. Матеріали ІІ Всеукраїнської наукової конференції. – Львів: Ліга-Прес, 2013. – С. 201-204.

 

 

 Новини