Тимків Ярополк Ігорович

Кандидат політичних наук, Ph.D., доцент

Розклад викладача на даний семестр

Викладає дисципліни:
Міжнародні організації
Інформаційно-аналітична діяльність в міжнародних відносинах
Додаткова інформація
Наукові зацікавлення
Міжнародні відносини, ЄС, НАТО, відносини ЄС-Польща-Україна, політика інтеграції України до ЄС і НАТО.
Національна і міжнародна безпека, загрози і виклики для безпеки, політика безпеки і закордонна політика України, Польщі і ЄС.
Права неповносправних
Науковий ступінь
Кандидат політичних наук за спеціальністю, 23.00.04 політичні проблеми міжнародних систем і глобального розвитку (квітень 2007, Україна); Тема наукової роботи: “Зовнішньополітичні аспекти формування і реалізації політики національної безпеки Республіки Польщі в сучасних умовах”
Доктор гуманітарних наук по спеціальності науки про політику (листопад 2008, Польща); Тема наукової роботи: “Україна щодо проблем та інституціоналізації європейської безпеки”.

Освіта
2003 – 2008, докторант на факультеті політології в Університеті Марії Кюрі-Склодовської (UMCS) врамках Європейського Колегіуму Польських і Українських Університетів у м. Любліні, Польща.
2003 – 2006 р., аспірант кафедри міжнародних відносин та дипломатичної служби Львівського національного університету імені І.Франка.
2002-2003 р., отримав повну вищу освіту у Львівському національному університеті ім. І.Франка за спеціальністю “Країнознавство” та здобув кваліфікацію міжнародник-політолог, експерт з країн Європейського Союзу. Перекладач. Диплом магістра з відзнакою.
1998-2002 р., отримав базову вищу освіту у Львівському національному університеті ім. І.Франка за напрямком підготовки “Міжнародні відносини” та здобув кваліфікацію бакалавра міжнародних відносин – країнознавця.

Останні публікації:
Книжки (та розділи в книжках)
Тимків Я., Теорія і практика сучасної європейської політики безпеки: приклад Польщі. Навчальний посібник.- Львів: Видавництво НУ «ЛП», 2011.- 240 с. http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/11535
Tymkiv Y., Shepitiak S. Ukraina a współczesne zagrożenia ekologiczne // Dylematy rozwoju Ukrainy / pod red. Hurska-Kowalczyk Liana.- Szczetin: Wyd. Nauk. Uniw. Szczecińskiego, 2011.- s.207-224
Определение учебных потребностей служащих и депутатов Верховного Совета Автономной Республики Крым / Колисниченко Н., Тымкив Я.- Киев: Москаленко О.М. ФОП, 2010.- 72 с.
Y. Tymkiv, Mechanizmy współpracy i instytucjonalizacja stosunków Ukraina-EU // Polityka bezpieczeństwa narodowego państw obszaru WNP / pod red. W.Baluka.- Toruń: Adam Marszałek, 2009, s. 207-224
Tymkiv Y. Ukraina wobec problemów і instytucjonalizacji bezpieczeństwa europejskiego.- Torun:Wydawnictwo Adam Marszałek, 2009.- 359 s.
Kapuśniak T., Tymkiv Y. Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Ukrainy w czasie prezydentury Wiktora Juszczenki.- Lublin-Lwów:IESW,2009.- 42 s.
Tymkiv Y. Koncepcje polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Ukrainy // Ukraina w stosunkach międzynarodowych / M. Pietras, T. Kapusniak (red.).- Lublin: Wyd UMCS,2007.- s. 109-124.

Статті
Тимків Я. Окремі аспекти співпраці України з Північноатлантичним альянсом та їх вплив на ставлення громадян до організації // Актуальні проблеми міжнародних відносин:Збірник наукових праць.- Вип. 101.- Частина І.- Київ, 2011.- с.80-88.
Тимків Я. Суть поняття та основні етапи розвитку концепції «глобального управління» // Актуальні проблеми міжнародних відносин:Збірник наукових праць.- Вип. 99.- Частина ІІ.- Київ, 2011.- с. 290-297
Лунь Ю.О., Тимків Я.І. Значення концепції “безпеки людини” в сучасних реаліях забезпечення національної безпеки. // Материалы межвузовской научно-практической конференции руководителей, учебных, специальностей и преподователей “Информационные и правовые основы социально-экономического развития Украины и Крыма в условиях системного кризиса.- Симферополь,2010.- с. 20-25
T. Kapuśniak, Y. Tymkiv, Ukraina czasów Juszczenki, „Kultura Enter. Miesięcznik wymiany idei”, nr 18/19, styczeń/luty 2010, http://www.kulturaenter.pl/15dw02.html

Конференції
18-19.03.2011, BRIDGE семінар з питань дискримінації, прав і свобод людини, захисту нацменшин (Ялта). Доповідь: Українське законодавство та практика запобігання расової, етнічної та релігійної дискримінації. http://www.project-bridge.eu/default.asp?lang=en&str=27&id=24
11-12.11.2010, 4-й Київський Безпековий Форум, «Нова безпека в фрагментованому світі та її європейський вимір», Фонд «Open Ukraine”, (Київ).
26.10.2010, Міжнародна наукова конференція “Wspólnota Niepodległych Państw: fragmegracja – bezpieczeństwo – konflikty etniczne”, Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, Люблін (Польща) Доповідь: Вплив глобальних проблем на безпеку та стабільність України. http://iesw.lublin.pl/konf103/
30.09.2010-02.10.2010. Міжнародна конференція «Розвиток громадянського суспільства і стратегії реформ: НУО і соціальні зміни», UNITER, Київ, Україна
14.05.2010. Міжнародна науково-практична конференція «Информационные и правовые основы социально-экономического развития Украины и Крыма в условиях системного кризиса», Сімферополь. Доповідь: «Значення концепції «Безпеки Людини» в сучасних реаліях забезпечення національної безпеки».
15-29.08.2009 учасник літнього курсу “Відкрите суспільство — як воно працює в Швеції на місцевому, національному та міжнародному рівнях”, Шведський інститут, Швеція, www.svefi.net .
9.04.2009., учасник Міжнародної наукової конференції 60-річчя Ради Європи:осмислення звершень та перспектив діяльності у ХХІ столітті, ІМВ Київського національного університету ім. Т.Шевченка.
19-20.02.2009., ІІ Форум з Євроатлантичної безпеки «НАТО перед ювілейним Самітом: Чи Альянс потребує нової стратегічної концепції», Інститут Стратегічних Студій, Краків, Польща.
Контакти:
e-mail: yaropolkt [at] gmail.com моб. 097-348-52-34Новини