Про кафедру

Кафедра міжнародної інформації Національного університету “Львівська Політехніка”
Одним з найважливіших показників формування інформаційного суспільства є забезпечення підключення до цього процесу на основі інформаційно комунікаційних технологій науково-дослідних центрів, університетів, коледжів. При цьому підвищується статус і розширюється коло працівників, які аналізують і обробляють інформацію. У світі їх називають “knowledge workers” – працівники знань (інтелекту), або – “міжнародні інформаційні консультанти” або ж “керівники з інформаційних технологій” (CIO – Chief Information Officer).
За останні роки в Україні значно збільшилась кількість учасників зовнішньо – політичних, -економічних, – культурних відносин, що зумовило зростання потреби у спеціалістах здійснювати міжнародну взаємодію у цих сферах в першу чергу на інформаційному та правовому рівнях. Слід зазначити, що для західного регіону, що межує з країнами Євросоюзу (Польща, Словаччина, Угорщина, Румунія), проблема підготовки інформаційних працівників особливо актуальна у зв’язку з тісною прикордонною співпрацею.
Саме для якісної підготовки таких фахівців у 2006 році була створена кафедра міжнародної інформації. Навчання студентів за спеціальністю “міжнародна інформація” здійснюють молоді, висококваліфіковані викладачі, серед яких спеціалісти з міжнародних відносин, міжнародних комунікацій, міжнародного права, інформаційно – аналітичної роботи, системного аналізу, інформаційних систем і технологій, моделювання міжнародних відносин.
Ініціатор її створення та перший завідувач кандидат фізико – математичних наук, доцент Лунь Юрій Остапович.
Поєднання в одному колективі фахівців з гуманітарної та технічної сфер діяльності з широким спектром наукових інтересів відкриває перспективи досліджень актуальних проблем прикладного аналізу інформації та прогнозування тенденцій європейської та світової інтеграції.

Науковий напрям кафедри: моделювання міжнародних інформаційних потоків.

Співробітники кафедри беруть участь в розробці математичних моделей та інформаційних систем в рамках українсько – австрійського проекту “Методи просторової інвентаризації емісій парникових газів Кіотського протоколу з врахуванням їх не визначеності” ( доц. Густі М. І., ас. Токар О. Є., ас. Козел А. М.), проводиться аналіз аспектів міжнародного права, зокрема інформаційного, в сучасних інтеграційних процесах (ас. Гачкевич А. О., ас. Сухорольський П. М.), досліджуються проблеми національної та міжнародної безпеки, зовнішньої політики держав ЄС, міжнародних комунікацій, системного аналізу міжнародних відносин (доц. Лунь Ю. О., доц. Гулай В.В., доц. Малик І.Р., ст. викл. Тимків Я.І., ст. викл. Крап А. П.).

На кафедрі широко використовується відкрите та академічне програмне забезпечення (Open Office, Scilab, JaLingo, TextStat), а також розробки викладачів та студентів кафедри на основі відкритого програмного забезпечення (наприклад, навчальні математичні моделі міжнародних процесів на Scilab). Для кращого розуміння взаємозв’язків різних сфер всередині окремої країни, взаємозв’язків між країнами, а також понять прогнозування та створення сценаріїв розвитку використовується глобальна математична модель International Futures.
Участь співробітників кафедри у роботі  міжнародної конференції в Інституті міжнародних відносин Київського національного університету  ім. Т. Шевченка.

Участь співробітників кафедри у роботі міжнародної конференції в Інституті міжнародних відносин Київського національного університету ім. Т. Шевченка.

Участь співробітників кафедри у роботі міжнародної конференції в Інституті міжнародних відносин Київського національного університету ім. Т. Шевченка.

Результати досліджень апробуються на міжнародних та всеукраїнських конференціях та знаходять своє відображення в публікаціях у фахових виданнях в Україні та за кордоном. До наукової роботи активно залучаються студенти, систематично проводяться студентські наукові конференції та семінари.

Кафедрою налагоджено тісну співпрацю з Міжнародним інститутом прикладного системного аналізу (м. Лаксенбург, Австрія), Університетом Марії Кюрі – Склодовської (м. Люблін, Польща), Європейським колегіумом польських та українських університетів (м. Люблін, Польща), Інститутом міжнародних відносин Київського національного університету ім. Т. Шевченка, Хмельницьким національним університетом.Новини