Міжнародні інформаційні системи і технології

Мета курсу – ознайомлення студентів спеціальності МІ з сучасними міжнародними інформаційними системами та технологіями.

Завдання вивчення дисципліни:

- навчити студентів працювати з сучасними інформаційними системами;

- оволодіння сучасними методами пошуку та аналізу інформації, а також представлення результатів аналізу.

 

Ч.1. Інформаційні системи

Інформаційні системи: класифікація та архітектура. Універсальні та спеціалізовані гібридні інформаційні системи.

Комп’ютерні мережі як основа сучасних інформаційних систем.

Інтернет: принципи функціонування. Основні сервіси Інтернет.

Інтернет як міжнародна інформаційна система. Пошук інформації в мережі Інтернет.

Науково-технічні інформаційні системи. Владні інформаційні системи.

Культурологічні інформаційні системи. Інформаційні системи міжнародних організацій. Соціальні інформаційні системи. Видавничі міжнародні інформаційні системи. Аналогові міжнародні інформаційні системи. Міжнародні інформаційні агентства.

Фінансово-економічні інформаційні системи.

Фінансові інформаційні системи.

Банківські інформаційні системи.

Інформаційні системи управління організаціями.

Інформаційні системи в бізнесі.

Системи електронного документообігу.

Загальні поняття про безпеку ІС (організаційні, технічні та програмні заходи)

Захист від компютерних вірусів та безпечна робота в компютерній мережі

Моделі забезпечення безпеки в електронній комерції

 

Ч.2. Інформаційні технології

Технології вводу та розпізнавання текстової інформації.

Технології аналізу текстової інформації. Контент аналіз.

Технології моделювання міжнародних відносин

Технології World Wide Web.

Технології електронної пошти та системи телеконференцій.

Технології безпосереднього спілкування в мережі Інтернет.

Операційні системи Windows і Linux та інформаційні технології.

Технології віддаленого доступу до комп’ютера.

Технології пошуку в мережі Інтернет.

Перспективи розвитку Інтернет-технологій.

Розвиток мобільних технологій передачі даних та доступу до Інтернет.Новини