Математичне моделювання та прогнозування в міжнародних відносинах

Математичне моделювання та прогнозування в міжнародних відносинах

Мета курсу – ознайомлення студентів спеціальності МІ з сучасними технологіями математичного моделювання та прогнозування міжнародних відносин.

Завдання вивчення дисципліни.

- навчити студентів розробляти математичні моделі міжнародних відносин;

- навчити студентів працювати з існуючими моделями міжнародних відносин;

- показати складні взаємозв’язки між різними сферами в міжнародних відносинах.

 

Моделювання як метод пізнання.

- Особливості математичного моделювання міжнародних відносин

- Статистичні моделі в міжнародних відносинах

- Динамічні моделі в міжнародних відносинах.

- Математичні моделі конфліктних ситуацій (теорія ігор)

- Моделі в “правилах” в міжнародних відносинах

- Економіко-політичні моделі

- Комплексні моделі в міжнародних відносинах

- Імітаційне моделювання

- Когнітивний аналіз

- Моделювання міжнародних відносин в математичній моделі “International Futures”. Структурна схема моделі.

- Моделювання міжнародних відносин в математичній моделі “International Futures”. Вивчення моделювання соціально-політичного та  блоку та населення.

- Моделювання міжнародних відносин в математичній моделі “International Futures”. Вивчення моделювання економічного блоку.

- Моделювання міжнародних відносин в математичній моделі “International Futures”. Вивчення моделювання міжнародної політики

- Моделювання міжнародних відносин в математичній моделі “International Futures”. Вивчення моделювання проблем навколишнього середовища та розвитку технологій.

- Моделювання міжнародних відносин в математичній моделі “International Futures”. Взаємозв’язок модулів.

- Сценарії розвитку: побудова та аналіз

- Створення та аналіз сценаріїв розвитку у математичній моделі “International Futures”.Новини