Основи моделювання міжнародних інформаційних відносин

Мета викладання дисципліни.
Мета викладання дисципліни полягає в ознайомленні майбутніх фахівців з математичними основами  міжнародних інформаційних відносин.
Матеріал курсу „Основи моделювання міжнародних інформаційних відносин” має фундаментальне значення при вивченні інших дисциплін  студентами спеціальності  таких як „Математичне моделювання і прогнозування в міжнародних відносинах”, „Експертні системи” та ін..
Завдання вивчення міжнародного публічного права.
Після вивчення курсу студенти повинні знати:
- суть поняття інформаційного суспільства;
- особливості  міжнародних інформаційних відносин;

Після вивчення курсу студенти повинні вміти;
- активізувати вплив інформаційних технологій у міжнародній сфері;
- прогнозувати динаміку міжнародних відносин за допомогою міжнародної інформації.Новини