Основи наукових досліджень

Назва:    Основи наукових досліджень

Тип модуля: обов‘язковий

Семестр: VII

Обсяг модуля: загальна кількість годин — 54 (кредитів ЄКТС — 1,5)

аудиторні години — 16 (лекції — 16)

Лектори:             к. політ. н., ст. в. Тимків Ярополк Ігорович

 

Результати навчання:

У результаті вивчення модуля студент повинен:

 • Знати методологічні засади та зміст використання наукових методів в дослідженні міжнародних відносинах; як ефективно забезпечувати результативність та об’єктивність наукової діяльності; методи та форми теоретичного й емпіричного пізнання, рівні та форми інформаційно-аналітичної діяльності, проведення моніторингу, аналізу ситуацій у міжнародних відносинах, дослідження актуальних міжнародних проблем; як застосувати нові інформаційні технології в науково-дослідницькій роботі.
 • Уміти організовувати самостійну навчальну діяльность студента; досягнеати оптимальної результативності науково-дослідницької діяльності; використовувати основні методи і методологію в дослідженнях; досягати високого рівня інноваційності наукової свідомості.

 Спосіб навчання: аудиторне.

Зміст навчального модуля:

 • Наука як сфера людської діяльності.
 • Психологія та технологія наукової творчості.
 • Методологія та методи наукового дослідження.
 • Методи теоретичних та емпіриних досліджень.
 • Пошук, накопичення та обробка наукової інформації.
 • Дипломна і магістерська робота: загальна характеристика.
 • Дипломна і магістерська робота: послідовність виконання.
 • Робота над публікаціями та доповідями.

Рекомедована література:

 1. Ковальчук В.В. Основи наукових досліджень. Навч.посібник. К.: Вища школа, 2004. – 208с.
 2. Сидоренко В.К., Дмитренко П.В. Основи наукових досліджень. Основи наукових досліджень. / Навчальний посібник для вищих педагогічних закладів освіти. – К.: РННЦ “ДІНІТ”, 2000. – 259с.


Новини