Навчально-методична робота

1. Нарисна геометрія інженерна та комп’ютерна графіка. Навч.-метод. посібник / Волошкевич П.П., Бойко О.О., Панкевич Б.В., Мартин Є.В., Беспалов А.Л. – Львів: Видавництво Національного університету „Львівська політехніка”, 2007. – 240 с.

2. Курс нарисної геометрії, інженерної та комп’ютерної графіки. Навч.-метод. посібник / Волошкевич П.П., Бойко О.О., Беспалов А.Л., Врублевський І.Й., Панкевич Б.В., Мартин Є.В. ,– Серія „Дистанційне навчання”. – №45. – Львів: Видавництво Національного університету „Львівська політехніка”, 2008. – 364 с.

3. Основи графічно-комп’ютерного оформлення підприємницьких проектів. Навч.-метод. посібник / Волошкевич П.П., Бойко О.О., Беспалов А.Л., Панкевич Б.В. – Серія „Дистанційне навчання”. – № 46 – Львів: Видавництво Національного університету „Львівська політехніка”, 2008. – 172 с.

4.Курс нарисної геометрії, інженерного та архітектурно-будівельного креслення з основами комп’ютерної графіки: Навч.-метод. посібник/ Бойко О.О., Панкевич Б.В., Свідрак І.Г., Калиновська О.П., Врублевський І.Й., Шевчук А.О., Беспалов А.Л., Волошкевич П.П. – 2-ге вид., переробл. і доп. – Львів: Видавництво Національного університету „Львівська політехніка”, 2010. – 360 с.

5.Практикум з інженерної графіки:до курсу “Нарисна геометрія інженерна та комп’ютерна графіка” Частина ІІ/ Афтаназів І.С., Волошкевич П.П.,Бойко О.О. – Львів: Видавництво Національного університету „Львівська політехніка”, 2015. – 225 с.