Волошкевич Петро Павлович

Волошкевич Петро Павлович
доцент, кандидат технічних наук
доцент кафедри

img049

Науковий напрям: Графоаналітичне моделювання багатокомплексних хімічних елементів

Наукові статті

Загальна кількість – 60, авторських свідоцтв – 3, з них:

1. Волошкевич П.П. Графоаналітичне відображення процесу виробництва біологічних компонентів. Тези доповідей наук. Конф. проф. викл. складу інституту прикладної математики та фундаментальних наук. – Львів: НУ „Львівська політехніка”- 2002. – с.74.

2. Мартин Є.В., Волошкевич П.П., Панкевич Б.В. Геометрична інтерпретація динамічних процесів у фазовому просторі. Тези доповіді Міжнародної наук. – практ. конф. „Сучасні проблеми геометричного моделювання”.- Львів:НУ „Львівська політехніка”- с. 167-172.

3. Волошкевич П.П. Геометрична модель процесу екстрагування цільових компонентів. Тези доповіді наук. Конф. проф..- викл. складу ІПМФН.-Львів: НУ„Львівська політех-ніка”- 2003. – с. 70.

4. Мартин Є.В., Волошкевич П.П. Подання багато видів п – просторів. Тези доповіді Всеукраїнської студ. наук.- техн. конф. „Графіка ХХІ століття”. – Севастополь: СевНТУ, 2004. – с. 22 – 26.

5. Волошкевич П.П., Гриценко О.М. Графоаналітичне дослідження руху рідини в замкнутому об’ємі. Матеріали наук. Конф. проф..- викл. складу ІПФН. – Львів : НУ „Львівська політехніка”- 2004. – с.52.

6. Мартин Є.В., Волошкевич П.П., Гриценко О.М. Просторові багатовиди комплексного простору К-4. Вісник Херсонського національного технічного університету.- Херсон, ХНТУ, 2006. – с. 303-307.

7. Мартин Є.В., Волошкевич П.П., Гриценко О.М. Геометричні засоби оптимізації композиційних складів полімерних гідрогелів. Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. Випуск 4. Прикладна геометрія та інженерна графіка. Том 38. Мелітополь: 2008 с.52-58.

8. Волошкевич П.П., Бойко О.О., Панкевич Б.В., Мартин Є.В., Беспалов А.Л. Нарисна геометрія, інженерна та ком’ютерна графіка. Навчально-методичний посібник для студентів немеханічних спеціальностей всіх форм навчання.- Львів, вид-во НУ „Львівська політехніка”- 2007.- 240с.

9. Волошкевич П.П., Бойко О.О., Беспалов А.Л.,Врублевський І.Й., Панкевич Б.В., Мартин Є.В. Курс нарисної геометрії, інженерної та ком’ютерної графіки Навчально-методичний посібник для студентів дистанційної форми навчання. – Львів, вид-во НУ „Львівська політехніка”- 2008, с.364.

10. Волошкевич П.П., Бойко О.О.,Беспалов А.Л., Панкевич Б.В. Основи графічно-ком’ютерного оформлення підприємницьких проектів. Навчально-методичний посібник для студентів економічних спеціальностей дистанційної форми навчання. – Львів. Вид-во НУ„Львівська політех-ніка”-2008, 171 с.

Методичні розробки – загальна кількість – 8, з них методичних вказівок –