Свідрак Інга Гаріївна

Свідрак Інга Гаріївна
доцент, кандидат технічних наук
доцент кафедри

img048

Науковий напрям: Кінематика проекційних відображень в однорідному та оптично-неоднорідному просторі.

Наукові статті

Загальна кількість – 41, авторських свідоцтв – 1, з них

1. О.П.Калиновська , В.В.Глоговський, И.Г. Пулькевич. К проблеме единой теории проекционных отображений //Прикладная геометрия и инженерная графика. – Вып. 57. -1994,с.45-50.

2. І.Г.Пулькевич. Лінійні оператори кінематичних проекційних відображень //Пр. Львів Міжнародна науково методична конференція з геометричного моделювання, інженерна та комп’ютерна графіка-Л., 1995, с.35.

3. Є.І.Смірнов, В.М.Глотов, І.Г.Пулькевич. Визначення просторових координат точок панорамного знімання із застосуванням методів кінематичного проектування //Прикладна геометрія і інженерна графіка. –Вип.59 -1996 с.40-43.

4. І.Г.Свідрак, В.М.Іванейко. Оптимізація металевих стрижневих систем. Матеріали Міжнародної конференції „Нові інформаційні технології в учбових закладах України” Одеса:-2005, с.143.

5. І.Г.Свідрак, О.П.Калиновська. До розв’язання локаційних задач променевої оптики в ізотропному плоско-шаровому просторі. Збірник праць науково технічної конференції ІПМФН, Львів:- 2007, с.57.

Методичні розробки – загальна кількість – 8, з них

  • методичних вказівок – 8