Баранецька Ольга Романівна

BaranetskaБаранецька Ольга Романівна
доцент, кандидат технічних наук,
доцент кафедри

Науковий напрям: Технологічне забезпечення якості виготовлення заготовок деталей машин загального машинобудування на основі сипких матеріалів.

Наукові статті

Загальна кількість – , авторських свідоцтв –

1. Вібраційне змішування сумішей сипучих матеріалів. Баранецька О.Р. / Тези доп. 4-го Міжнародного симпозіуму українських інженерів-механіків у Львові. 19 – 21 травня, 1999р., Львів, 1999.-с.109.

2. Методика вибору оптимальних технологій і обладнання при змішуванні сипучих матеріалів. Афтанаців І.С., Баранецька О.Р. //Вісник Держ. ун-ту Львівська політехніка” –Львів, 2000.-Вип. 371: Оптимізація виробничих процесів і технічний контроль у машинобудуванні і приладобудуванні. с.14-21.

3. Змішування сумішей сипучих матеріалів методом вібраційно-відцентрованого переміщення . Афтаназів І.С., Баранецька О.Р. //Вісник Черкаського інженерно-технологічного ін-ту. – Черкаси, 2000. –Вип.1. – с.89-95.

4. Дослідження динаміки сипучого середовища при вібраційному перемішуванні. Афтаназів І.С., Баранецька О.Р., Кирилів Я.Б. //Сборник трудов YI международной науч. техн. конференции. 13-18 сентября 1999г., Машиностроение и техносфера на рубеже ХХI века., Севастополь, 1999. –с.215-218.

Методичні розробки

Загальна кількість – , з них

  • конспектів лекцій – 1
  • методичних вказівок – 7