Топчій Владислав Іванович

Топчій Владислав Іванович
доцент, кандидат технічних наук,
доцент кафедри

img051

Науковий напрям: Прикладні задачі моделювання об’єктів простору в середовищі графічного редактора AutoCAD

Наукові статті

загальна кількість – 57, авторських свідоцтв – 4, з них:

1. Калиновський А.О., Топчій В.І., Калиновська О.П. Вплив геометричного моделювання обладнання та технологічних процесів на собівартість продукції. Харківський держ. Університет харчування та торгівлі. – Харків, 2007.- Вип. 18.-75-76с.

2. Панкевич Б.В., Калиновська О.П., Топчій В.І., Бойко О.О. Інноваційні розробки та наукова робота студентів. Міжвідомчий науково-технічний збірник „Прикладна геометрія та інженерна графіка”. Випуск 78. –К: КНУБА, 24-28 вересня 2007р. м.Сімферополь – м. Алушта. с.54-58.

3. Топчій В.І., Калиновська О.П., Кудлик М.Б. Застосування тривимірної координатної трійки для візуалізації об’єктів простору в AutoCAD. Тези доп. наук. конф. проф-викл. складу ІПМФН-л.: Вид-во НУЛП, 2007-с.75.

4. Березовський М.О., Романів Р.Б., Топчій В.І., Калиновська О.П., Коник І.В. Відображення просторових об’єктів на екрані комп’ютера. Збірник тез доп. Х Всеукр. студ. наук. техн. конференції, Севастополь 2-5 жовтня: 2007г.- Севастополь: Вид-во СевНТУ, 2007.-121-122с.

5. Метелля О.І., Чура І.І., Топчій В.І. Прискорення обробки даних програмно-апаратними методами в комп’ютерній графіці. Збірник тез доп. Х Всеукр. студ. наук. – техн. конференції, Севастополь, 2-5 жовтня: 2007г.- Севастополь: Вид-во СевНТУ, 2007.-142-143с.

Методичні розробки – загальна кількість – 3, з них:

  • методичних вказівок – 3