Стоцько Ростислав Зіновійович

Стоцько Ростислав Зіновійович
старший викладач кафедри НГГ

img047

Науковий напрямок: архітектурно-типологічні принципи формування духовних освітніх закладів УГКЦ в Україні.

 

Наукові статті

Загальна кількість – 19, авторських свідоцтв – 1, з них:

1. Проскуряков В.І., Стоцько Р.З. Генеза духовної освіти в Україні та формування основних типів віро духовних освітніх закладів. Збірник наукових праць. Випуск №5-Одеса ОГАСА,2004. с.206-210

2. Проскуряков В.І., Стоцько Р.З. Архітектурно-планувальна організація комплексу будівель Львівської Духовної Семінарії 1783-1945р.р. Збірник наукових праць. Випуск № 1-2, Харків ХДАДМ, 2004, с.157-160.

3. Проскуряков В.І., Стоцько Р.З. Сучасні архітектурні тенденції проектування та будівництва віродуховних освітніх закладів. Збірник наукових праць. Випуск №5.ЗНДІЕП Київ, 2004 с. 109-114.

4. Стоцько Р.З. Засади формування архітектури віродуховних освітніх закладів в Україні та Європі. Сборник научных трудов. Випуск №7-8, ОГАСА, Одеса, 2005 с. 578-583.

5. Проскуряков В.І., Стоцько Р.З. Інтеграція навчальних архітектурних проектів в процес створення нового віродуховного центру у Львові. Збірник наукових праць ЗНДІЕП, Київ, 2005, с.68-71

6. Проскуряков В.І., Стоцько Р.З. Архітектурно-планувальні та соціальні принципи формування центрів вищої богословської освіти УГКЦ в Україні. НУ „Львівська політехніка” № 585, “Архітектура”, Львів, 2007, с. 133-140

7. Проскуряков В.І., Стоцько Р.З. Засади формування архітектури та обємно-планувальні особливості комплексу будівель Греко-Католицької Духовної Семінарії у Львові на вул.Хуторівка. . Матеріали XV Міжнародної науково-практичної конференції “Стародубовські читання-2005”, ПДАБА, Дніпропетровськ, 2005, с. 184-189.+

8. Стоцько Р.З. Об’ємне моделювання інтер’єрів сакральних споруд з допомогою графічних програм ArchiCAD 7.0 та Artlantis Render 3.5. , Матеріали науково-технічної конференції викладачів НУ “Львівська політехніка”, Львів, 2004, с. 94-95.

9. Стоцько Р.З. Особливості проектування зображень на сферичній поверхні куполів сакральних споруд (на прикладі проекту Центру Вищої Богословської освіти у м. Львові). Матеріали науково-технічної конференції викладачів НУ “Львівська політехніка”. Львів, 2005, с. 62-63.

Методичні розробки – загальна кількість – 4, з них:

  • конспектів лекцій – 2
  • методичних вказівок – 2