Науково-дослідна робота

При кафедрі функціонує науково-дослідна лабораторія НДЛ-66.

Науковий напрям кафедри та науково-дослідної лабораторії НДЛ-66: геометричне та комп’ютерне моделювання в прикладних та інженерних задачах.

Теми наукових досліджень, над якими працює кафедра:

1. Підвищення надійності та довговічності деталей машин і механізмів технологічними методами

(наук. керівник – проф. Афтаназів І.С.)

2. Застосування методів прикладної геометрії в проектуванні хімічного устаткування та в механіці руйнування матеріалів

(наук. керівник – доц.Панкевич Б.В.).

Результати наукових досліджень викладачів кафедри опубліковані за останні п’ять років у понад 80 наукових статтях, апробовані на 45 науково-технічних конференціях різного рівня; одержані два охоронні документи, три патенти на винаходи.

До науково-дослідної роботи щороку заохочуються понад десяток здібних студентів, за результатами досліджень у співавторстві з студентами опубліковано понад 30 тез доповідей на конференціях.

На кафедрі щорічно проводиться Всеукраїнська олімпіада з нарисної геометрії та геометричного моделювання на ПЕОМ, з інженерної та комп’ютерної графіки.