Афтаназів – наукова діяльність

Афтаназів Іван Семенович
професор, доктор технічних наук

img053

Науковий напрям: Дослідження динаміки барабанних шарових млинів при збільшених коефіцієнтах завантаження.

Наукові статті

Загальна кількість – 119, авторських свідоцтв – 5, з них

1. Панкевич Б.В. Исследование нагрузок в барабанных шаровых мельницах при увеличенном коэффициенте заполнения второй камери 9весник ЛПИ. Динамика, прочность и проектирование машин и приборов № 240 «Вища школа». Львiв, 1990 ( 2 стор.)

2. Панкевич Б.В. Уравнение состояния движущейся загрузки в шарових мельницах. Деп. УкрНИИНТИ № 986, Ук-90 ( 17 стор.).

3. Панкевич Б.В. Дослідження впливу спектру частот коливань сипучого середовища на ефективність помолу в кульових млинах. Доп. В УкрНДІНТІ, 1990р.

4. Ігумен М.С., Панкевич Б.В., Мартин Є.В. Використання гіперплощин при формуванні області стійкості регульованих систем. Тези міжнародної конференції „Сучасні проблеми геометричного моделювання”, 2000р.

5. Мартин Є.В., Панкевич Б.В., Волошкевич П.П. Геометрична інтерпретація динамічних процесів у фазовому просторі . Тези доповіді міжнародної наукової конференції” Сучасні проблеми геометричного моделювання. Львів: НУ „Львівська політехніка” – 2003 р. с. 167-172.

6. Лозинський О.Ю., Мартин Є.В., Панкевич Б.В. Геометрія п-просторів у дослідженнях електрообладнання. Тези наук. конф. проф.-викладацького складу ІПМФН, м.Львів – 2007р.

7. Волошкевич П.П., Бойко О.О., Панкевич Б.В., Мартин Є.В., Беспалов А.Л. Нарисна гео-метрія, інженерна та комп’ютерна графіка. Навчально-методичний посібник для студентів немеханічних спеціальностей всіх форм навчання. – Львів, вид-во НУ „Львівська політех-ніка” – 2007.- 240 с.

8. Волошкевич П.П., Бойко О.О.,Беспалов А.Л., Панкевич Б.В.Основи графічно-ком’ютер-рного оформлення підприємницьких проектів. Навчально-методичний посібник для студентів економічних спеціальностей дистанційної форми навчання. – Львів. Вид-во НУ„Львівська політех-ніка”-2008, 171 с.

Методичні розробки – загальна кількість – 23, з них:

  • Конспектів лекцій – 3
  • Посібників – 4
  • Методичних вказівок – 16