Історія

Нарисну геометрію в Технічній академії почали вивчати з 1847 р. Дисципліна “Нарисна геометрія” була закріплена за кафедрою технічної механіки.
У жовтні 1870 р. була утворена самостійна кафедра нарисної геометрії, першим завідувачем якої було призначено професора К. Машковського, який очолював її до кінця життя.
З 1887 р. до 1911 р. кафедру очолював М. Хазарський. З 1911 року завідувачем кафедри був призначений Кароль Бартель. Завдяки працям професора К. Бартеля кафедра одержала світове визнання. В 1922 році у Львівській політехніці почала працювати друга кафедра нарисної геометрії під керівництвом професора А. Плямітцера.
В 1939 році кафедра отримала назву кафедри нарисної геометрії та графіки, її завідувачем був призначений К. Бартель, якого розстріляли німецькі фашисти у 1941 році.
У жовтні 1944 року виконуючим обов’язки завідувача кафедри було призначено старшого викладача Кернякевича С.О. В 1948 році завідувачем кафедри було призначено к.т.н. доцента Скрипкіна П.П. В 1953 році завідувачем кафедри було призначено старшого викладача Єндрокієвського Ф.О., а в 1959 році – знову доцента Скрипкіна П.П.
В 1965 році завідувачем кафедри був призначений доцент Глоговський В.В.
В 1986 році – професор Калиновська О.П., а з 1997 року – доцент Панкевич Б.В.
Починаючи з 1975 року кафедра стала опорною кафедрою серед однойменних кафедр ВУЗів і технікумів Західного регіону України.
Кафедра навчає студентів усіх напрямків бакалавратів згідно навчальних планів університету з нарисної геометрії, інженерної та комп’ютерної графіки. Графічні роботи виконуються як вручну, так і засобами комп’ютерної графіки, включаючи геометричне моделювання і будівельно–архітектурні проекти.
На даний час на кафедрі працюють 1 професор (доктор технічних наук), 7 доцентів (кандидати технічних наук), 2 старших викладачів, 1 асистент.
Три докторські дисертації були захищені на кафедрі докторантами кафедри в період з 2000 по 2004 р. На кафедрі є аспірантура. У 2015 р. співшукач кафедри захістила кандидатську дисертацію по тематиці “Віброкавітація”.
Кафедра підтримує міжнародні зв’язки з провідними польськими університетами (Лодзька, Шльонська, Жешувська політехніки) та Технічним університетом в м. Кошіце (Словаччина).