Професорсько-викладацький склад кафедри

 1. Демків Ігор Іванович (Ihor Demkiv) – д.ф.-м.н., зав. каф.
 2. Пукач Петро Ярославович (Petro Pukach) – д.т.н., проф.
 3. Філевич Петро Васильович (Petro Filevych) – д.ф.-м.н., проф.
 4. Чернуха Ольга Юріївна (Olha Chernukha) – д.т.н., проф.
 5. Баранецький Ярослав Омельянович (Yaroslav Baranetskyi) – к.ф.-м.н. доц.
 6. Берегова Галина Іванівна (Halyna Berehova) – к.ф.-м.н. доц.
 7. Білущак Галина Іванівна (Halyna Bilushchak) – к.ф.-м.н. доц.
 8. Білущак Юрій Ігорович (Yurii Bilushchak) – к.т.н., доц.
 9. Глинський Ярослав Миколайович (Yaroslav Hlynsky) – к.ф.-м.н., доц.
 10. Когут Ігор Васильович (Ihor Kohut) – к.ф.-м.н. доц.
 11. Кунинець Андрій Володимирович (Andriy Kunynets) – к.ф.-м.н., доц.
 12. Магеровська Тетяна Валеріївна (Magerovska Tetiana) – к.ф.-м.н., доц.
 13. Пахолок Богдан Богданович (Bohdan Pakholok) – к.ф.-м.н. доц.
 14. Пелех Ярослав Миколайович (Yaroslav Pelekh) – к.ф.-м.н., доц.
 15. Сеник Володимир Васильович (Volodymyr Senyk) – к.т.н., доц.
 16. Філь Богдан Миколайович (Bohdan Fil’) – к.ф.-м.н., доц.
 17. Гоблик Надія Миколаївна (Nadija Hoblyk) – ст.викл.
 18. Ментинський Сергій Мирославович (Serhii Mentynskyi) – ст.викл.
 19. Столярчук Роксоляна Романівна (Roksoliana Stoliarchuk) – ст.викл.
 20. Репетило Софія Михайлівна(Sofia Repetylo) – к.ф.-м.н., асист.
 21. Бойко Дмитро Сергійович(Dmytro Boiko) – асист.
 22. Гошко Зеновія Олександрівна (Zenovija Goshko) – асист.
 23. Мічуда Олександра Ярославівна (Oleksandra Michuda) – асист.