Підручники та навчальні посібники

Навчально-методична література з твочого доробку викладачів кафедри

  • Глинський Я.М. Інформатика: – Підручник [електронне видання]. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2023. – 394 с.
  • Лабораторний практикум з програмування на Python. Лабораторний практикум з курсу «Обчислювальна техніка та програмування, части­на 2.», спеціальності 105 – “Прикладна фізика та наноматеріали” пер­шо­го (бакалаврського) рівня освіти / І. В. Когут, С. М. Ментин­ський. – Львів: Компанія «Манускрипт», 2023. – 160 с.
  • Збірник задач з основ алгоритмізації та програмування. Навчальний посібник з курсів «Обчислювальна техніка та програмування», «Інформатика», «Основи інформатики і програмування», для студентів технічних спеціальностей для першого (бакалаврського) рівня освіти / С. М. Ментинський, Я. М. Пелех. – Львів: Видавництво ТзОВ «Колір ПРО», 2023. – 320 с.
  • Основи програмування на С++. Навчальний посібник з курсу «Основи інформатики і програмування, частина 2» спеціальності 105 – “Прикладна фізика та наноматеріали” для першого (бакалаврського) рівня освіти/ С. М. Ментинський, Я. М. Пелех. – Львів: Галицька Видавнича Спілка, 2021. – 256 с.