Професорсько-викладацький склад кафедри

 1. Пукач Петро Ярославович (Petro Pukach) – д.т.н., зав. каф.
 2. Демків Ігор Іванович (Ihor Demkiv) –  д.ф.-м.н., проф.
 3. Обшта Анатолій Феліксович (Anatolii Obshta) – д.т.н., проф.
 4. Чернуха Ольга Юріївна (Olha Chernukha) – д.т.н., проф.
 5. Баранецький Ярослав Омельянович (Yaroslav Baranetskyi) – к.ф.-м.н. доц.
 6. Берегова Галина Іванівна (Halyna Berehova) – к.ф.-м.н. доц.
 7. Білущак Галина Іванівна (Halyna Bilushchak) – к.ф.-м.н. доц.
 8. Будз Ігор Степанович (Ihor Budz) – к.ф.-м.н., доц.
 9. Глинський Ярослав Миколайович (Yaroslav Hlynsky) – к.ф.-м.н., доц.
 10. Гнатів Любомир Богданович (Lyubomyr Gnativ) – к.ф.-м.н., доц.
 11. Когут Ігор Васильович (Ihor Kohut) – к.ф.-м.н. доц.
 12. Костенко Ірина Сергіївна (Iryna Kostenko) – к.ф.-м.н., доц.
 13. Магеровська Тетяна Валеріївна (Magerovska Tetiana) – к.ф.-м.н., доц.
 14. Пахолок Богдан Богданович (Bohdan Pakholok) – к.ф.-м.н. доц.
 15. Пелех Ярослав Миколайович (Yaroslav Pelekh) – к.ф.-м.н., доц.
 16. Ряжська Вікторія Анатоліївна (Viktoriya Ryazhska) – к.ф.-м.н., доц.
 17. Федюк Євген Михайлович (Fedyuk Yevgen) – к.ф.-м.н., доц.
 18. Філь Богдан Миколайович (Bohdan Fil’) – к.ф.-м.н., доц.
 19. Білущак Юрій Ігорович (Yurii Bilushchak) –  к.т.н., ст.викл.
 20. Гоблик Надія Миколаївна (Nadija Hoblyk) – ст.викл.
 21. Ментинський Сергій Мирославович (Serhiy Mentynsky) – ст.викл.
 22. Столярчук Роксоляна Романівна (Roksoliana Stoliarchuk) – ст.викл.
 23. Хімка Уляна Теодорівна (Uliana Khimka) – к.ф.-м.н., ст.викл.
 24. Гошко Зеновія Олександрівна (Zenovija Goshko) – асист.
 25. Кунинець Андрій Володимирович (Andriy Kunynets) – асист.
 26. Мічуда Олександра Ярославівна (Oleksandra Michuda) – асист.
 27. Нога Юрій Мирославович (Yuriy Noha) – асист.
 28. Угрин Стефан Зенонович (Stefan Ugryn) – асист.