Професорсько-викладацький склад кафедри

 1. Пукач Петро Ярославович (Petro Pukach) — д.т.н., зав. каф.
 2. Демків Ігор Іванович (Ihor Demkiv) —  д.ф.-м.н., проф.
 3. Обшта Анатолій Феліксович (Anatolii Obshta) — д.т.н., проф.
 4. Чернуха Ольга Юріївна (Olha Chernukha) — д.т.н., проф.
 5. Баранецький Ярослав Омельянович (Yaroslav Baranetskyi) — к.ф.-м.н. доц.
 6. Білущак Галина Іванівна (Halyna Bilushchak) — к.ф.-м.н. доц.
 7. Будз Ігор Степанович (Ihor Budz) — к.ф.-м.н., доц.
 8. Глинський Ярослав Миколайович (Yaroslav Hlynsky) — к.ф.-м.н., доц.
 9. Гнатів Любомир Богданович (Lyubomyr Gnativ) — к.ф.-м.н., доц.
 10. Когут Ігор Васильович (Ihor Kohut) — к.ф.-м.н. доц.
 11. Костенко Ірина Сергіївна (Iryna Kostenko) — к.ф.-м.н., доц.
 12. Магеровська Тетяна Валеріївна (Magerovska Tetiana) — к.ф.-м.н., доц.
 13. Пахолок Богдан Богданович (Bohdan Pakholok) — к.ф.-м.н. доц.
 14. Пелех Ярослав Миколайович (Yaroslav Pelekh) — к.ф.-м.н., доц.
 15. Петрович Роман Йосипович (Roman Petrovych) — к.ф.-м.н., доц.
 16. Ряжська Вікторія Анатоліївна (Viktoriya Ryazhska) — к.ф.-м.н., доц.
 17. Федюк Євген Михайлович (Fedyuk Yevgen) — к.ф.-м.н., доц.
 18. Філь Богдан Миколайович (Bohdan Fil’) — к.ф.-м.н., доц.
 19. Білущак Юрій Ігорович (Yurii Bilushchak) —  к.т.н., ст.викл.
 20. Гоблик Надія Миколаївна (Nadija Hoblyk) — ст.викл.
 21. Ментинський Сергій Мирославович (Serhiy Mentynsky) — ст.викл.
 22. Столярчук Роксоляна Романівна (Roksoliana Stoliarchuk) — ст.викл.
 23. Хімка Уляна Теодорівна (Uliana Khimka) — к.ф.-м.н., ст.викл.
 24. Гошко Зеновія Олександрівна (Zenovija Goshko) – асист.
 25. Кунинець Андрій Володимирович (Andriy Kunynets) — асист.
 26. Мічуда Олександра Ярославівна (Oleksandra Michuda) — асист.
 27. Нога Юрій Мирославович (Yuriy Noha) – асист.
 28. Угрин Стефан Зенонович (Stefan Ugryn) – асист.

РОЗКЛАД для викладачів