Професорсько-викладацький склад кафедри

 1. Пелех Ярослав Миколайович (Yaroslav Pelekh)- к.ф.-м.н., доцент
 2. Демків Ігор Іванович (Ihor Demkiv)- д.ф.-м.н., професор
 3. Будз Ігор Степанович (Ihor Budz)- к.ф.-м.н., доцент
 4. Глинський Ярослав Миколайович (Yaroslav Hlynsky)- к.ф.-м.н., доцент
 5. Гнатів Любомир Богданович (Lyubomyr Gnativ)- к.ф.-м.н., доцент
 6. Костенко Ірина Сергіївна (Iryna Kostenko)- к.ф.-м.н., доцент
 7. Магеровська Тетяна Валеріїна (Magerovska Tetiana)- к.ф.-м.н. , доцент
 8. Петрович Роман Йосипович (Roman Petrovych)- к.ф.-м.н., доцент
 9. Ряжська Вікторія Анатоліївна (Viktoriya Ryazhska)- к.ф.-м.н., доцент
 10. Федюк Євген Михайлович (Fedyuk Yevgen)- к.ф.-м.н., доцент
 11. Філь Богдан Миколайович (Bohdan Fil’)- к.ф.-м.н., доцент
 12. Гоблик Надія Миколаївна (Nadija Hoblyk)- ст. викладач
 13. Ментинський Сергій Мирославович (Serhiy Mentynsky)- ст. викладач
 14. Хімка Уляна Теодорівна (Uliana Khimka)- ст. викладач
 15. Гошко Зеновія Олександрівна (Zenovija Goshko) – ассистент
 16. Нога Юрій Мирославович (Yuriy Noha)– асистент
 17. Угрин Стефан Зенонович (Stefan Ugryn)– асистент
 18. Кутень Андрій Степанович (Andriy Kuten)– асистент
 19. Кунинець Андрій Володимирович (Andriy Kunynets)- асистент

РОЗКЛАД для викладачів