DSC_0618Федюк Євген Михайлович

Посада: доцент
Науковий ступінь: к. ф.-м. н.
Вчене звання: доцент
E-mail: Yevhen.M.Fediuk@lpnu.ua

Коротка наукова біографія

Рік народження: 1944. Закінчив механіко-математичний факультет Львівського державного університету ім. Івана Франка у 1969 році за спеціальністю механіка.

Захистив дисертацію на тему: “Напружений стан пологих оболонок з системами довільно орієнтованих тріщин” у 1978 році.

Вчене звання: доцент кафедри Обчислювальної математики і програмування, 1992 рік.

З 1969 р. по 1981 р. працював у Фізико – механічному інституті АН України та в Інституті прикладних проблем механіки і математики АН України на посадах інженера та з 1972 р. – молодшого наукового співробітника. У 1982-1987 рр. працював на посаді старшого викладача кафедри вищої математики Хмельницького технологічного інституту побутового обслуговування. З 1987 р. працює на кафедрі Обчислювальної математики та програмування Національного університету “Львівська політехніка”.

Наукові інтереси

Дослідження напружено-деформованого стану та розрахунок на міцність елементів оболонкових конструкцій, що послаблені тріщинами (розрізами).

Основні наукові публікації

Статті:

 1. Подстригач Я.С., Осадчук В.А., Федюк Е.М., Николишин М.М. Метод дисторсий в теории тонких оболочек с трещинами // Наук. збірник ”Математические методы и физико-механические поля”, Київ, Наукова думка, вип.1, 1975, с.29-41.
 2. Осадчук В.А., Федюк Є.М. Інтегральні рівняння задачі про напружений стан трансверсально-ізотропної пологої сферичної оболонки з тріщиною //Доповіді АН УРСР, серія “А”, № 2, 1975, c.141-145
 3. Осадчук В.А., Федюк Є.М. Система довільно орієнтованих тріщин у пологій сферичній оболонці // Доповіді АН УРСР, серія “А”, № 8, 1975, с.711-714
 4. Федюк Е.М. Интегральные уравнения задачи о напряженном состоянии пологой оболочки на упругом основании с трещиной //Сб. “Математические методы и физико-механические поля”, Київ, “Наукова думка”, вип. 5, 1977, с. 83-85.
 5. Федюк Є.М., Максимович О.В. Інтегральні зображення розв’язків крайових задач для пружних пологих оболонок // Вісник Державного університету “Львівська політехніка”. Прикладна математика, № 364, 1999, с. 189-194
 6. Николишин М.М., Федюк Є.М., Фещук Ю.П. Гранична рівновага трансверсально-ізотропної пружно-пластичної сферичної оболонки з двома колінеарними тріщинами // Наук. збірник “Машинознавство”, № 7, Львів, 2004, с.17-20.
 7. Николишин М.М., Фещук Ю.П., Федюк Є.М., Флячок В.М. Гранична рівновага пружно-пластичної сферичної оболонки з системою довільно розміщених наскрізних тріщин // Наук. збірник “Прикладні проблеми механіки і математики”, вип.2, Львів, 2004, с.125-131.
 8. Думанський О.І., Федюк Є.М. Дослідження напружено-деформівного стану пластинки з криволінійним отвором. // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”, сер. “Фізико-математичні науки”, № 540, 2005, с. 55-61.

Конференції:

 1. Максимович О.В., Федюк Є.М. Integral equations of the boundare problems for elastic shallow shells (інтегральні рівняння крайових задач для пружних пологих оболонок) // Тези доповідей Міжнародної конференції “Нелінійні диференціальні рівняння”, присвяченої 100-річчю з дня народження Ю.Шаудера, Львів, 1999
 2. Будз І.С., Костенко І.С., Тумашова О.В., Федюк Є.М. Дослідження вільних коливань оболонкових елементів конструкцій // Тези доповідей Міжнародної науково-технічної конференції “Проблеми математичного моделювання сучасних технологій”, Хмельницький, 2002, с.15
 3. Думанський О.І., Федюк Є.М. Пружна рівновага пластинчастого елементу конструкції з криволінійним отвором. // Наукова конференція професорсько-викладацького складу Інституту прикладної математики та фундаментальних наук Національного університету “Львівська політехніка”. Тези доповідей, Львів, 2004. с.
 4. Костенко І.С., Тумашова О.В, Федюк Є.М. Інтегральні рівняння скінченої циліндричної оболонки з поверхневими тріщинами. // Наукова конференція професорсько-викладацького складу Інституту прикладної математики та фундаментальних наук Національного університету “Львівська політехніка”. Тези доповідей, Львів, 2008. с. 46.
 5. Федюк Є.М. Побудова конформних відображень для непів нескінчених областей з торцевими надрізами та їх застосування в інженерно-технічних дослідженнях / Федюк Є.М., Думанський О.І., Шиманський В.М. // 12-та відкрита наукова конференція ІМФН. – 2-3 червня 2016р, – Львів, Україна – С. 50-51.
 6. Федюк Є.М. Дослідження міцності пластинчастого елементу конструкції з криволінійним отвором або надрізом при дії зосереджених сил / Федюк Є.М., Думанський О.І. // 12-та відкрита наукова конференція ІМФН. – 2-3 червня 2016р, – Львів, Україна – С. 54-55.
 7. Федюк Є. М. Дослідження кручення порожнистих валів (брусів)/ Федюк Є. М., Думанський О. І., Цимбалюк Ю. І.// 13-та відкрита наукова конференція ІМФН, присвячена 125-річчю від дня народження Стефана Банаха. – 30-31 березня 2017р, – Львів, Україна – С.71-72.
 8. Федюк Є. М. Побудова математичної моделі стосовно трелювання лісоматеріалів та її чисельна реалізація / Федюк Є. М., Думанський О. І., Цимбалюк Ю. І. // 13-та відкрита наукова конференція ІМФН, присвячена 125-річчю від дня народження Стефана Банаха. – 30-31 березня 2017р, – Львів, Україна – С.102-103.
 9. Федюк Є. М. Побудова математичної моделі трелювання лісоматеріалів згідно з теорією графів / Федюк Є. М., Думанський О. І., Цимбалюк Ю. І., Сохан П. Л. // 13-та відкрита наукова конференція ІМФН, присвячена 125-річчю від дня народження Стефана Банаха. – 30-31 березня 2017р, – Львів, Україна – С.104-105.

Навчальні курси

 • лінійна алгебра та аналітична геометрія
 • математичний аналіз
 • диференціальні рівняння
 • теорія ймовірностей та математична статистика
 • тензорне числення
 • чисельні методи
 • інформатика
 • обчислювальна математика та програмування

Основні навчально-методичні розробки

 1. Анохін В.Є., Білущак Г.І., Коваленко Т.Г., Федюк Є.М., Фролова П.В. Методичні вказівки і приклади до індивідуальних типових розрахунків з курсу “Математичний аналіз”, розділ “Інтегральне числення функцій однієї змінної” //Львів, Вид-во Державного університету ”Львівська Політехніка”, 1999, 34 с.
 2. Анохін В.Є., Коваленко Т.Г., Федюк Є.М.,Фролова П.В. Індивідуальні завдання з курсу “Математичний аналіз”, розділ “Інтегральне числення”// Львів, Вид-во Державного університету ”Львівська Політехніка”, 1999, 34 с.
 3. Анджейчак І.А., Федюк Є.М., Анохін В.Є., Будз І.С., Коваленко Т.Г. Практикум з обчислювальної математики. Основні числові методи. Ч.1 (навчальний посібник для вищих закладів освіти) // Вид-во Державного університету ”Львівська Політехніка”, Львів, 2000, 100 с.
 4. Анджейчак І.А., Анохін В.Є., Бойко І.М., Будз І.С., Федюк Є.М. Практикум з обчислювальної математики. Основні числові методи. Лекції. Ч.2 (навчальний посібник для вищих закладів освіти). // Вид-во Національного університету ”Львівська Політехніка”, Львів, 2001, 152 с.
 5. Каленюк П.І., Базилевич Л.Є., Воробець М.Б., Киричинська І.Б., Мічуда О.Я., Салига Б.О., Федюк Є.М., Фролова П.В., Ярка У.Б. Індивідуальні завдання до типових розрахунків з курсу “Теорія ймовірностей, математична статистика і випадкові функції” // Вид-во Національного університету ”Львівська Політехніка”, Львів, 2005, 76 с.