Когут Ігор Васильович

Посада: доцент
Науковий ступінь: к. ф.-м. н.
Вчене звання: доцент
E-mail: ikohutua@yahoo.com

Коротка наукова біографія

Закінчив факультет прикладної математики Національного університету “Львівська політехніка” (магістр зі спеціальності “Прикладна математика”) у 2000 р.

У 2000–2003 рр. навчався в аспірантурі кафедри обчислювальної математики та програмування НУ “Львівська політехніка”.

У березні 2007 р. захистив кандидатську дисертацію зі спеціальності 01.01.02 – диференціальні рівняння на тему “Диференціально-символьний метод розв’язування задач з нелокальними крайовими умовами для рівнянь із частинними похідними”.

Працює у Львівській політехніці з 2003 р. У 2003–2008 рр. – асистент, з 2008 р. по 2012 р. – доцент кафедри обчислювальної математики та програмування; з 2012 р. по 2017 р. – доцент кафедри вищої математики, з 2017 р. по даний час – доцент кафедри обчислювальної математики та програмування.

Наукові інтереси

Крайові задачі для диференціальних рівнянь із частинними похідними. 

Наукові статті:

 1. Каленюк П.І., Когут І.В., Нитребич З.М. Диференціально-символьний метод розв’язування нелокальної крайової задачі для рівняння з частинними похідними // Мат. методи та фіз.-мех. поля. – 2002. – 45, №2. – С.7–15.
 2. Каленюк П.І., Когут І.В., Нитребич З.М. Диференціально-символьний метод розв’язування нелокальної крайової задачі для однорідної системи рівнянь із частинними похідними // Мат. методи та фіз.-мех. поля. – 2003. – 46, №3. – С.25–31.
 3. Каленюк П.І., Когут І.В., Нитребич З.М. Диференціально-символьний метод розв’язування нелокальної крайової задачі для неоднорідного рівняння із частинними похідними // Вісн. Львів. ун-ту. – Серія мех.-матем. – 2003. – №62. – С.60–66.
 4. Kalenyuk P., Kohut I., Nytrebych Z. Differential-symbol method of solving the nonlocal boundary value problem in the class of non-uniqueness of its solution // Мат. студії. – 2003. – 20, №1. – С.53–60.
 5. Когут І.В. Розв’язування нелокальної крайової задачі для однорідної системи рівнянь із частинними похідними диференціально-символьним методом // Мат. методи та фіз.-мех. поля. – 2004. – 47, №4. – С.120–124.
 6. Каленюк П.І., Когут І.В., Нитребич З.М. Нелокальна крайова задача для неоднорідної системи рівнянь із частинними похідними першого порядку за часом // Мат. студії. – 2005. – 24, №2. – С.159–166.
 7. Каленюк П.І., Когут І.В., Нитребич З.М. Про ядро задачі з нелокальною двоточковою умовою для рівняння із частинними похідними // Математичний вісник НТШ. – 2007. – 4. – С.116–128.
 8. Каленюк П.І., Нитребич З.М., Когут І.В. Про ядро задачі з інтегральною умовою для рівняння із частинними похідними нескінченного порядку // Вісник НУ “Львівська політехніка”. – “Фіз.-мат. науки”. – 2008. – №625. – С. 5–11.
 9. Каленюк П.І., Когут І.В., Нитребич З.М. Задача з нелокальною двоточковою умовою за часом для однорідного рівняння із частинними похідними нескінченного порядку за просторовими змінними // Мат. методи та фіз.-мех. поля. – 2008. – 51, № 4. – С. 17–26.
 10. Каленюк П.І., Нитребич З.М., Когут І.В. Дослідження задачі з однорідними локальними доточковими умовами для однорідної системи рівнянь із частинними похідними // Мат. методи та фіз.-мех. поля. – 2009. – 52, № 4. – С. 17–28.
 11. Каленюк П., Когут І., Нитребич З. Задача з інтегральною умовою для диференціального рівняння із частинними похідними першого порядку за часом // Матем. методи та фіз.-мех. поля. – 2010. – т. 53, № 4. – С. 7-16
 12. Каленюк П.І., Когут І.В, Нитребич З.М. Задача з однорідною інтегральною умовою для неоднорідного рівняння із частинними похідними // Мат. методи та фіз.-мех. поля. – 2011. – т. 54, № 3. – С. 147-156
 13. Kalenyuk P., Kohut I., Nytrebych Z. Problem with homoheneous integral condition for a partial differential inhomoheneous equation // Journal of mathematical science. – 2012. – Vol. 173, № 4. – P. 1-10
 14. П. І. Каленюк, І В. Когут, 3. М. Нитребич, У. Б. Ярка Задача з неоднорідною інтегральною часовою умовою для рівняння із частинними похідними першого порядку за часом та нескінченного порядку за просторовими змінними // Мат. методи та фіз.-мех. поля. – 2012. – 55, № 4. – С. 7-15.
 15. Каленюк П. І., Ільків В. С., Нитребич З.М., Когут І.В. Однозначна розв’язність задачі з інтегральними умовами для рівняння із частинними похідними другого порядку за часом.// Вісник національного університету ‘Львівська політехніка’, ‘Фізико-математичні науки’. – 2013. – № 768. – С. 5-11
 16. Kalenyuk P.I., Kuduk G., Kohut I.V., Nytrebych Z.M. Problem with integral conditions for differential operator equation // Мат. методи та фіз.–мех. поля. – 2013. – т. 56, №4. – С. 7-14 .
 17. Kalenyuk P.I., Kohut I.V., Nytrebych Z.M. and Yarka U.B. Problem with inhomogeneous integral time condition for a partial differential equation of the first order with respect to time and of infinite order with respect to the space variables // Journal of Mathematical Sciences. – 2014. – Vol. 198, No. 1. – P.1-12.
 18. Kalenyuk P.I., Nytrebych Z.M., Kohut I.V, Kuduk G. Problem for nonho­mo­ge­ne­ous se­cond or­der evolu­tion equa­tion with ho­mo­ge­neous in­teg­ral con­di­tions // Мат. методи та фіз.–мех. поля. – 2015. – т. 58, №2. – С. 7-19 .
 19. Kalenyuk P.I., Nytrebych Z.M., Kohut I.V, Kuduk G. Problem with integral conditions for differential-operator equation // Journal of Mathematical Sciences. – 2015. – Vol. 208, No. 3. – P.267–276.
 20. Kalenyuk P.I., Nytrebych Z.M., Kohut I.V, Kuduk G. Problem for an Inhomogeneous Second-Order Evolutionary Equation with Homogeneous Integral Conditions // Journal of Mathematical Sciences. – 2017. – Vol. 223, No. 1. – P.1–17.

Тези міжнародних конференцій:

 1. Когут І.В. Диференціально-символьний метод розв’язання нелокальної крайової задачі для рівняння з частинними похідними першого порядку за часом // Міжнародна наукова конференція “Нові підходи до розв’язування диференціальних рівнянь” (1–5 жовтня 2001р., м.Дрогобич). Тези доповідей. – С.69.
 2. Каленюк П.І., Когут І.В., Нитребич З.М. Диференціально-символьний метод розв’язання нелокальної крайової задачі для рівняння з частинними похідними // IX міжнародна конференція ім. акад. М.Кравчука (16–19 травня 2002р., м. Київ). Матеріали конференції. – С.87.
 3. Kalenyuk P., Kohut I., Nytrebych Z. Differential-symbol method of solving the nonlocal boundary value problem // Міжнародна конференція “Функціональний аналіз та його застосування”, присвячена 110-й річниці С.Банаха (28–31 травня 2002 р., м.Львів). Тези доповідей. – С. 97.
 4. Когут І.В. Дослідження множини розв’язків однорідної системи рівнянь із частинними похідними з однорідною нелокальною крайовою умовою // Міжнародна наукова конференція “Шості боголюбовські читання” (26–30 серпня 2003р., м.Чернівці). Тези доповідей. – С.99.
 5. Каленюк П.І., Когут І.В., Нитребич З.М. Диференціально-символьний метод розв’язування нелокальної крайової задачі для однорідної системи рівнянь із частинними похідними // III Всеукраїнська наукова конференція “Нелінійні проблеми аналізу” (9–12 вересня 2003 р., м.Івано-Франківськ). Тези доповідей. – С. 45.
 6. Когут І.В. Нелокальна крайова задача для системи рівнянь із частинними похідними та диференціально-символьний метод її розв’язання // Наукова конференція професорсько-викладацького складу ІМФН НУ “Львівська політехніка” (27–28 травня 2004 р., м. Львів). Тези доповідей. – С. 16.
 7. Каленюк П.І., Когут І.В., Нитребич З.М. Нелокальна крайова задача для неоднорідної системи рівнянь із частинними похідними // X міжнародна конференція ім. акад. М.Кравчука (13–15 травня 2004 р., м.Київ). Матеріали конференції. – С.121.
 8. Когут І.В. Дослідження нелокальної крайової задачі для неоднорідної системи рівнянь із частинними похідними за допомогою диференціально-символьного методу // Конференція молодих учених із сучасних проблем механіки і математики ім. акад. Я.С.Підстригача (24–26 травня 2004р., м.Львів). Тези доповідей. – С. 80–82.
 9. Когут І.В. Дослідження нелокальної крайової задачі у класі існування її неєдиного розв’язку // Міжнародна математична конференція ім. В.Я.Скоробогатька (27 вересня – 1 жовтня 2004р., м.Дрогобич). Тези доповідей. – С.100.
 10. Каленюк П.І., Когут І.В., Нитребич З.М. Про нелокальну крайову задачу для неоднорідної системи рівнянь із частинними похідними // Міжнародна наукова конференція “Диференціальні рівняння та їх застосування”, присвячена 60-річчю кафедри інтегральних та диференціальних рівнянь КНУ ім. Т.Шевченка (6–9 червня 2005 р., м.Київ). Тези доповідей. – С. 37.
 11. Каленюк П.І., Когут І.В., Нитребич З.М., Ільків В.С. Про однозначну розв’язність нелокальної крайової задачі для системи рівнянь із частинними похідними // XI міжнародна конференція ім. акад. М.Кравчука (18–20 травня 2006 р., м.Київ). Матеріали конференції. – С. 118.
 12. Каленюк П.І., Когут І.В., Нитребич З.М. Дослідження нелокальної крайової задачі для системи рівнянь із частинними похідними першого порядку за часом // Міжнародна конференція з диференціальних рівнянь, присвячена 100-й річниці Я.Б.Лопатинського (12–17 вересня 2006 р., м.Львів). Тези доповідей. – С. 30–31.
 13. Когут І.В. Побудова розв’язку нелокальної крайової задачі в області неєдиності за допомогою диференціально-символьного методу // Міжнародна наукова конференція “Диференціальні рівняння та їх застосування” (11–14 жовтня 2006 р., м.Чернівці). Тези доповідей. – С.65.
 14. Когут І.В., Нитребич З.М. Про ядро задачі з нелокальною крайовою умовою для системи рівнянь із частинними похідними // Міжнародна матем. конференція ім. В.Я. Скоробогатька ICS–80 (24–28 вересня 2007 р., м. Дрогобич). Тези доповідей. – С. 135.
 15. Каленюк П.І., Когут І.В., Нитребич З.М. Про ядро задачі з нелокальною двоточковою умовою для рівняння першого порядку за часом // XII міжнародна конференція ім. акад. М.Кравчука (15–17 травня 2008 р., м.Київ). Матеріали конференції. – С. 171.
 16. Когут І.В. Задача з нелокальною двоточковою умовою за часом для рівняння з частинними похідними нескінченного порядку // IV Всеукраїнська наукова конференція “Нелінійні проблеми аналізу” (10–12 вересня 2008 р., м.Івано-Франківськ). Тези доповідей. – С. 47.
 17. Kalenyuk P.I., Kohut I.V., Nytrebych Z.M. Null set of the problem with an integral boundary condition for a partial differential equation // Тезисы докл. Междунар. конф., посв. 100–летию со дня рождения С.Л.Соболева “Диф. уравнения. Функц. пр–ва. Теория приближений” (Новосибирск, Россия, 5–12 октября 2008 г.) С. 255.
 18. Каленюк П.І., Когут І.В., Нитребич З.М. Задача з інтегральною умовою для однорідного рівняння із частинними похідними // Тези доп. Міжнар.наук. конф. до 100–річчя М.М. Боголюбова та 70–річчя М.І.Нагнибіди (Чернівці, 8–13 червня 2009 р.) – С. 65.
 19. Kalenyuk P., Kohut I., Nytrebych Z. Two-point problem for system of PDE of second order in time // Тези доп. International conference dedicated to the 120-th anniversary of Stephan Banach. – Lviv, 17-21 September, 2012. – P. 200
 20. Nytrebych Z., Kuduk G., Kogut I. Problem with integral condition for operator-diffenntial equation // Тези доп. International conference dedicated to the 120-th anniversary of Stephan Banach. – Lviv, 17-21 September, 2012. – P. 211-212
 21. Нитребич З.М., Маланчук О.М., Когут І.В. Критерій існування квазіполіномних розв’язків однорідної доточкової задачі // Матеріали Тринадцятої відкритої наукової конференції ІМФН, присвяченої 125-річчю від дня народження Стефана Банаха, 30—31 березня 2017, Львів, Україна

Навчальні посібники:

 1. В.С. Ільків, П.І. Каленюк, І.В. Когут, З.М. Нитребич, П.Я. Пукач, П.Л. Сохан, Р.Р. Столярчук, У.Б. Ярка Основи дискретної математики. Частина 2. Математична логіка. Теорія графів: навчальний посібник / – Львів: В-во Львівської політехніки, 2011. – 184 с.
 2. Г.І.Білущак, І.В. Когут  Математико-статистичні методи в соціології: навчальний посібник / – Львів: В-во Тараса Сороки, 2016. – 110 с.

Методичні розробки:

 1. Ільків В.С., Нитребич З.М., Сохан П.Л., Пукач П.Я., Філь Б.М., Когут І.В., Столярчук Р.Р. Дослідження операцій. Лабораторні роботи: методичні вказівки та завдання до лабораторних робіт для студентів технічних спеціальностей // В-во Тараса Сороки.- Львів, 2008. – 28 c.
 2. Ільків В.С., Стащук М.Г., Баранецький Я.О., Бобик І.О., Нитребич З.М., Сохан П.Л., Пукач П.Я., Когут І.В., Столярчук Р.Р. Диференціальні рівняння із частинними похідними першого порядку. Методичні вказівки та завдання до типових розрахунків з курсу “Диференціальні рівняння та рівняння із частинними похідними” для студентів базових напрямків “Прикладна математика”, “Видавнича справа” // В-во Тараса Сороки.- Львів. 2008. – 32 c.
 3. Ільків В.С., Нитребич З.М., Сохан П.Л., Пукач П.Я., Когут І.В., Столярчук Р.Р. Теорія графів. Методичні вказівки з курсу “Дискретна математика” для студентів базових напрямків “Комп’ютерні науки”, “Видавничо-поліграфічна справа справа”// В-во Тараса Сороки.- Львів, 2008. – 36 c.
 4. Ільків В.С., Нитребич З.М., Сохан П.Л., Пукач П.Я., Когут І.В., Столярчук Р.Р. Математична логіка. Методичні вказівки з курсу “Дискретна математика” для студентів базових напрямків “Комп’ютерні науки”, “Видавничо-поліграфічна справа справа” // В-во Тараса Сороки.- Львів. 2008. – 16 c.
 5. Ільків В.С., Нитребич З.М., Сохан П.Л., Пукач П.Я., Когут І.В., Столярчук Р.Р. Комбінаторика. Методичні вказівки з курсу “Дискретна математика” для студентів базових напрямків “Комп’ютерні науки”, “Видавничо-поліграфічна справа справа” // В-во Тараса Сороки.- Львів. 2008. – 16 c.
 6. Ільків В.С., Нитребич З.М., Сохан П.Л., Пукач П.Я., Когут І.В., Столярчук Р.Р. Теорія множин. Методичні вказівки з курсу “Дискретна математика” для студентів базових напрямків “Комп’ютерні науки”, “Видавничо-поліграфічна справа справа” // В-во Тараса Сороки.- Львів. 2008. – 20 c.