13231189_1004502419618920_226396995_nГнатів Любомир Богданович

Посада: доцент
Науковий ступінь: к. ф.-м. н.
Вчене звання: доцент
E-mail: Lyubomyr.B.Gnativ@lpnu.ua

Коротка наукова біографія

Закінчив факультет прикладної математики Національного університету «Львівська політехніка» (магістр зі спеціальності «Прикладна математика») у 1999 р.

У 2000-2003 р. навчався в аспірантурі кафедри обчислювальної математики та програмування НУ «Львівська політехніка».

У лютому 2007 р. захистив кандидатську дисертацію зі спеціальності 01.01.07 – обчислювальна математика на тему «Триточкові різницеві схеми високого порядку точності для систем нелінійних звичайних диференціальних рівнянь другого порядку».

Працює у НУ «Львівська політехніка» з 2003 р. У 2003 – 2008 рр. – асистент, а з 2008 р. по даний час – доцент кафедри обчислювальної математики та програмування.

Наукові інтереси

Чисельне розв’язування нелінійних крайових задач для систем звичайних диференціальних рівнянь другого порядку

Основні наукові публікації

Статті

 1. Гнатив Л.Б., Кутнив М.В., Макаров В.Л. Обобщенные трехточечные разностные схемы высокого порядка точности для систем нелинейных обыкновенных дифференциальных уравнений второго порядка //Дифференциальные уравнения.– 2009. – Т.45, №7. – С.980–1000.
 2. Гнатів Л.Б., Кутнів М.В., Чухрай А.І. Узагальнені триточкові різницеві схеми високого порядку точності для нелінійних звичайних диференціальних рівнянь другого порядку //Мат. методи та фіз.–мех. поля. – 2008. – Т. 51, №4. –С.59–69.
 3. Гнатів Л.Б., Кутнів М.В. Модифіковані триточкові різницеві схеми високого порядку точності для монотонних
 4. звичайних диференціальних рівнянь другого порядку з похідною у правій частині //Доп. НАН України. – 2004. – №2. – С.23–28.
 5. Гнатів Л.Б., Кутнів М.В. Модифіковані триточкові різницеві схеми високого порядку точності для систем звичайних диференціальних рівнянь другого порядку з монотонним оператором //Мат. методи та фіз.–мех. поля. – 2004. – 47, №1. – С.32–42.
 6. Gnativ L.B., Kutniv M.V. Modified three-point difference schemes of high accuracy order for second order monotone ordinary differential equations with derivative in the right-hand side //Журнал обчисл. прикл. матем. – 2003. – Вип.1. – С.43–65.
 7. Гнатів Л.Б., Кутнів М.В. Точні триточкові різницеві схеми на нерівномірній сітці для систем звичайних диференціальних рівнянь з монотонним оператором //Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. – 2004. – Вип.8. – C.14–22.
 8. Чабанюк Я., Кукурба В., Гнатів Л., Будз І., Петрович Р. Оптимізація моделі тестування програмного забезпечення з показником величини проекту //Вісник НУ «Львівська політехніка». – «Комп. Науки та інформ. технології». – 2011. – №694. – С.226-232.
 9. П. Костробій, І. Кавалець, Л. Гнатів // Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології : науковий збірник. – 2013. – Вип. 17. – С. 81–91.

Конференції

 1. Гнатів Л.Б., Кутнів М.В. Модифіковані триточкові різницеві схеми високого порядку точності для систем звичайних диференціальних рівнянь другого порядку з монотонним оператором //Тези доповідей Міжнародної наукової конференції “Проблеми чисельного аналізу і прикладної математики” – Львів: Видавництво “Сполом”. – 2004. – С.20–21.
 2. Гнатів Л.Б., Кутнів М.В. Модифіковані триточкові різницеві схеми високого порядку точності для систем звичайних диференціальних рівнянь другого порядку з монотонним оператором //Тези доповідей Міжнародної математичної конференції ім. В.Я. Скоробогатька. – Дрогобич. – 2004. – С.52.
 3. Гнатів Л.Б., Кутнів М.В. Точні триточкові різницеві схеми на нерівномірній сітці для систем звичайних диференціальних рівнянь з монотонним оператором //Тези доповідей десятої Всеукраїнської наукової конференції “Сучасні проблеми прикладної математики та інформатики” – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка. – 2003. – С.44.
 4. Гнатів Л.Б., Кутнів М.В. Модифіковані триточкові різницеві схеми високого порядку точності для систем звичайних диференціальних рівнянь з монотонним оператором // Тези доповідей наукової конференції проф.-викл. складу Ін-ту прикл. мат. та фунд. наук. – Львів: Видавництво НУ “Львівська політехніка”. – 2003. – С.33.
 5. Гнатів Л.Б., Кутнів М.В. Точні триточкові різницеві схеми високого порядку точності для монотонних звичайних диференціальних рівнянь другого порядку з похідною у правій частині //Тези доповідей дев’ятої Всеукраїнської наукової конференції “Сучасні проблеми прикладної математики та інформатики” – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка. – 2002. – С.31–32.
 6. Гнатів Л.Б. Точні триточкові різницеві схеми для монотонних звичайних диференціальних рівнянь другого порядку та їх реалізація //Тези доповідей наукової конференції проф.-викл. складу Ін-ту прикл. мат. та фунд. наук. – Львів: Видавництво НУ “Львівська політехніка”. – 2002. – С.36.
 7. Гнатів Л.Б. Застосування деяких підходів отримання даних для інвентаризації парникових газів / Любінський Б.Б., Гнатів Л.Б., Гладун В.Р. // 12-та відкрита наукова конференція ІМФН. – 2-3 червня 2016р, – Львів, Україна – С. 114-115.
 8. Гнатів Л. Б. Багатовимірний аналіз у сховищах даних. Порівняння OLAP у СУБД MS SQL SERVER та ORACLE / Любінський Б. Б., Гнатів Л. Б., Гладун В. Р. // 13-та відкрита наукова конференція ІМФН, присвячена 125-річчю від дня народження Стефана Банаха. – 30-31 березня 2017р, – Львів, Україна – С.135-136.

Навчальні курси

 • Аналіз алгоритмів
 • Інформатика
 • Математичний аналіз (практикум)
 • Лінійна алгебра і аналітична геометрія (практикум)
 • Диференціальні рівняння (практикум)
 • Теорія ймовірності і математична статистика (практикум)
 • Математичне моделювання в соціології (практикум, лабораторні заняття)
 • Економічна інформатика (практикум, лабораторні заняття)

Основні навчально-методичні розробки

 1. Конкурсні задачі з інформатики. Посібник для абітурієнтів. //За ред. проф.Рудавського Ю.К.-Львів, 2007. – 216с.
 2. П. Каленюк, І.Клюйник, І.Кравець, Л.Гнатів, Л.Демків, І.Подун. Основи програмування в середовищі С (лекції та завдання до лабораторних робіт). – Львів, 2007. – 175с.
 3. Елементи теорії похибок: Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи № 2 для студентів базового напряму базового напрямку № 6.030201- “Міжнародні відносини”/ Укл.: Білущак Г.І., Гнатів Л.Б., Кутень А.С., Ментинський С.М., Токар О.Є., 2010. – 18с.
 4. Чисельне розв’язування алгебраїчних та трансцендентних рівнянь: Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт № 3-5 для студентів базового напряму № 6.030201- “Міжнародні відносини” /Укл.:Білущак Г.І., Гнатів Л.Б., Кутень А.С., МентинськийС.М., Токар О.Є., 2010. – 34с.
 5. Наближене розв’язування систем лінійних алгебраїчних рівнянь: Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт № 6-7 для студентів базового напряму № 6.030201- “Міжнародні відносини” /Укл.: Білущак Г.І., Гнатів Л.Б., Кутень А.С., Ментинський С.М., Токар О.Є.,2010.– 25с.
 6. Наближене розв’язування систем нелінійних алгебраїчних рівнянь: Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт №8 для студентів базового напряму № 6.030201- “Міжнародні відносини” /Білущак Г.І., Гнатів Л.Б., Кутень А.С., Ментинський С.М., Токар О.Є.,2010.– 13с.
 7. Методи інтерполяції та екстраполяції функції: Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт № 9-10 для студентів базового напряму № 6.030201- “Міжнародні відносини” /Укл.: Білущак Г.І., Гнатів Л.Б.,Кутень А.С.,Ментинський С.М.,Токар О.Є., 2010.– 23с.
 8. Обробка експериментальних даних: Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи № 11 для студентів базового напряму № 6.030201 – “Міжнародні відносини” /Укл.: Білущак Г.І., Гнатів Л.Б., Кутень А.С., Ментинський С.М., Токар О.Є., 2010.– 14с.
 9. Наближені методи обчислення визначених інтегралів: Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи №12 для студентів базового напряму № 6.030201-“Міжнародні відносини” /Укл.: Білущак Г.І., Гнатів Л.Б., Кутень А.С., Ментинський С.М., Токар О.Є., 2010.– 22с.
 10. Наближені методи розв’язування задачі Коші для звичайних диференціальних рівнянь: Методичні вказівки до виконання лабораторнb[ робsт № 13-14 для студентів базового напряму № 6.030201 – “Міжнародні відносини” /Укл.: Білущак Г.І., Гнатів Л.Б., Кутень А.С., Ментинський С.М., Токар О.Є.,2010.– 18с.
 11. Наближені методи розв’язування диференціальних рівнянь в частинних похідних: Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт №15-16 для студентів базового напряму № 6.030201 – “Міжнародні відносини” /Укл.: Білущак Г.І., Гнатів Л.Б., Кутень А.С., Ментинський С.М., Токар О.Є., 2010.– 11с.