Подун Ірина Миколаївна

Podun

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коротка наукова біографія

Наукові інтереси

Подвійне усереднення в процедурі стохастичної апроксимації.

Основні наукові публікації

 1. Чабанюк Я.М., Подун І.М. Асимптотичні представлення компенсуючого оператора для сингулярно збуреної неперервної процедури стохастичної апроксимації. // Збірник наук. праць Кам’янець-Под. Держ. Ун-ту. “ Сучасні проблеми математичного моделювання , прогнозування та оптимізації”. Кам.-Под. -2006. – С.55-61.
 2. Чабанюк Я.М., Подун І.М. Одне представлення генератора стрибкової еволюції з дифузійним збуренням. // Нелінійні проблеми аналізу: IV Всеукр. наук. конф. Тези доповідей. – Івано-Франківськ: Плай, 2008. – с. 102.
 3. Чабанюк Я.М., Подун І.М., Хімка У.Т. Асимптотичне представлення генератора процедури Кіфера-Вольфовиця в схемі усереднення. //Наукова конф. проф.-викл. складу Інституту прикл. мат. та фундаментальних наук. Тези доп. Львів-<st1:metricconverter productid=”2008. C” w:st=”on”>2008. C</st1:metricconverter>. 32
 4. Анджейчак І.А., Подун І.М. Алгоритм розрахунку хвилеводів складної форми з використанням ланцюгових дробів. // Матеріали XІI-ої Міжнародної наукової конференції ім. академіка М. Кравчука (15-18 травня 2008р., Київ) /К.: НТУУ “КПІ”. – 2008, с. 487.
 5. Ярослав Чабанюк, Галина Білущак, Ірина Подун Одне представлення генератора стрибкової еволюції в схемі дифузійної апроксимації.// В збірнику тез доп. міжнар. конф. ім. Гіхмана. Умань 2008. – С.150-151
 6. Я.М. Чабанюк, І.М. Подун Сингулярно збурена стрибкова еволюція в марковському середовищі. С. 150. International Conference. Abstracts. Sxidnizya, April 27-30. Ukraine.-2009.
 7. Г.І. Білущак, .Я.М. Чабанюк, І.М. Подун. Стійкість стрибкової еволюції в марковському середовищі. Український математичний конгрес. Тези, Київ. 27-29 серпня, 2009, http://www.imath.kiev.ua/~congress2009/Abstracts/Chabanyuk.pdf.
 8. Chabanyuk Jaroslav, Podun Irina, Goshko Lyubomir. Stability jumping dynamical systems in averaging scheme. Stochastic Analysis and Random Dynamical Systems, June 14-20, 2009 (SARD-2009), INTERNATIONAL CONFERENCE, is devoted to one-hundredth anniversary of N.N. Bogoliubov. Abstract, Lviv. P. 179
 9. Чабанюк Я.М., Кукурба В., Семенюк С.В., Подун І.М. Асимптотичне представлення генератора стохастичної оптимiзацiї в напiвмарковському середовищi // Матеріали Міжнар. наук. конф. Ім. В.Я.Скоробогатька, (19-23 вересня 2011, Дрогобич, Україна), С. 61.

Навчальні курси

 • Основи інформатики та обчислювальної техніки
 • Інформатика та сучасні інформаційні технології

Основні навчально-методичні розробки

П. Каленюк, І.Клюйник, І.Кравець, Л.Гнатів, Л.Демків, І.Подун. Основи програмування в середовищі С (лекції та завдання до лабораторних робіт). – Львів, 2007. – 175с.