Структура Кафедри

Сьогодні у складі кафедри 9 навчальних та 7 наукових лабораторій. Лабораторії  оснащені необхідним  обладнанням для проведення навчального процесу  та виконання наукових досліджень.  Кафедральна бібліотека нараховує більше 3000 книг підручників, посібників, монографій з математики, фізики, хімії, матеріалознавчих дисциплін
Кафедра має філію в Інституті фізики конденсованих систем НАН України. На філії кафедри студенти проходять виробничі практики, виконують бакалаврські та магістерські кваліфікаційні роботи.
Навчальну підготовку фахівців та наукові дослідження  на кафедрі здійснюють 5 професорів, докторів наук,  5 доцентів, 12 кандидатів наук та кваліфікований навчально-допоміжний персонал.

lab_nfmestryktyra1

Структура кафедри:
Лабораторії кафедри:
Лабораторія нанофізики і молекулярної енергетики;
Лабораторія рентгеноструктурного аналізу.
Кадрове забезпечення навчального процесу:
◊ У штаті кафедри перебувають: 2 професори, доктори наук;  12 кандидатів наук (серед яких: 2 докторанти, 5 доцентів, 1 старший викладач та 5 асистентів); 1 старший викладач та 1 асистент без наукового ступеня.
◊ На засадах штатного сумісництва на кафедрі ПФН працюють: 3 доктори наук, професори.
Філії кафедри:

філія кафедри ПФН в Інституті фізики конденсованих систем НАН України;