Структура Кафедри

Сьогодні у складі кафедри 9 навчальних, 7 наукових лабораторій, а також Науково-навчальний центр інноваційних технологій та наноінженерії. Лабораторії  оснащені необхідним  обладнанням для проведення навчального процесу  та виконання наукових досліджень.  Кафедральна бібліотека нараховує більше 3000 книг підручників, посібників, монографій з математики, фізики, хімії, матеріалознавчих дисциплін
Кафедра має філію в Інституті фізики конденсованих систем НАН України, де студенти проходять виробничі практики, виконують бакалаврські та магістерські кваліфікаційні роботи.
Навчальну підготовку фахівців та наукові дослідження  на кафедрі здійснюють 5 професорів, докторів наук,  5 доцентів, 6 кандидатів наук, старших викладачів та кваліфікований навчально-допоміжний персонал.

Структура кафедри:
Лабораторії кафедри:

Науково-навчальний центр інноваційних технологій та наноінженерії;
Лабораторія нанофізики і молекулярної енергетики;
Лабораторія рентгеноструктурного аналізу.
Кадрове забезпечення навчального процесу:
◊ У штаті кафедри перебувають: 5 професорів, докторів наук; 5 доцентів, 6 кандидатів наук, старших викладачів.
◊ На засадах штатного сумісництва на кафедрі ПФН працюють: 2 доктори наук, професори.
Філії кафедри:

філія кафедри ПФН в Інституті фізики конденсованих систем НАН України;