Навчальний процес

Кафедра є випусковою для підготовки бакалаврів та магістрів за спеціальністю 105 – “Прикладна фізика та наноматеріали”

Кафедра забезпечує викладання загальноосвітніх фундаментальних дисциплін загальної фізики на напрямах підготовки бакалаврів: “Прикладна математика”, ”Телекомунікації та радіотехніка”, ”Мікро- та наносистемна техніка”, “Біомедична інженерія”, “Авіоніка”, “Електроніка” та інших.

Бакалаври:
Прикладна фізика

 

ОСВІТНЬО – ПРОФЕСІЙНІ ПРОГРАМИ:

Бакалаврів

 

Магістрів: