Навчальний процес

Кафедра є випусковою для підготовки бакалаврів та магістрів за спеціальністю 105 – “Прикладна фізика та наноматеріали”

Кафедра забезпечує викладання загальноосвітніх фундаментальних дисциплін загальної фізики

на напрямах підготовки бакалаврів: “Прикладна математика”, ”Телекомунікації і Радіотехніка”, ”Мікро- і наноелектроніка”, “Біомедична інженерія” та інших.

 

Бакалаври:
Прикладна фізика