Абітурієнту

ШАНОВНІ АБІТУРІЄНТИ!

Раді вітати на сайті кафедри «Прикладної фізики і наноматеріалознавства»!

Запрошуємо Вас на навчання за спеціальністю 105 «Прикладна фізика та наноматеріали» з наданням кваліфікації бакалавра (тривалість навчання 4 роки),  магістра (тривалість навчання 1,5 роки) та доктора філософії (тривалість навчання 2 роки).

Обравши спеціальність  “Прикладна фізика і наноматеріали” у стінах Національного університету “Львівська політехніка” Ви:

  1. Отримаєте фундаментальну освіту в провідному ВНЗ України (Національний університет “Львівська політехніка” посідає 6 місце в рейтингу ВНЗ України і 2 місце серед технічних університетів країни).
  2. Отримаєте перспективну професію, в якій зможете повною мірою реалізувати свій творчий потенціал.
  3. Долучитеся до спільноти, що розробляє, створює, розвиває технології, які визначатимуть майбутнє людського суспільства, бо світ майбутнього — це світ нанотехнологій. (Розробки вчених нашої кафедри часто переважають за фізичними параметрами аналогічні роботи західних колег).

Наші студенти є конкурентними на рівні Всеукраїнських олімпіад, конкурсів та турнірів. Зокрема, за останні роки двоє наших студентів здобули перемогу на ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни “Фізика”. Команда Національного університету “Львівська політехніка”, кістяк якої складають студенти нашої кафедри, традиційно бере участь у Всеукраїнських студентських турнірах фізиків (ВСТФ). За останні 6 років команда тричі виходила у фінал змагань, а в XIV ВСТФ 2015 року здобула перемогу в турнірі. Гідний виступ наших студентів-фізиків дав їм змогу представляти Україну на міжнародних турнірах (ІРТ) в Москві та Парижі, де вони знову ж таки не пасли задніх.

Abitur_5

Для успішної реалізації свого творчого потенціалу, своїх талантів та устремлінь людина у сучасному світі повинна мислити нестандартно. На цій ідеї і базується навчальний процес на кафедрі. Матеріально-технічна база освітнього процесу спеціальності “Прикладна фізика та наноматеріали” є найкращою щонайменше серед ВУЗів Західної України. Фундаментальна та фахова підготовка студентів здійснюється викладачами Національного університету “Львівська політехніка” з залученням провідних вчених НАН України та технічних можливостей обчислювального кластера ІФКС НАН України, що дає змогу науковцям і студентам старших курсів вирішувати найскладніші завдання і проводити комп’ютерне моделювання фізичних процесів за найдосконалішими моделями, програмувати та розробляти прецизійне обладнання для наукових досліджень.

abitur_1

З 2016 року Ви задля успішної реалізації своїх можливостей в умовах жорсткої конкуренції на ринку праці набудете сучасних знань і вмінь на рівні бакалаврату з прикладної фізики та наноматеріалів в межах вибіркового блоку “Наноматеріалознавство” та на рівні магістратури у вибіркових блоках “Молекулярна енергетика” і “Фізичні принципи енергоощадності та нетрадиційних джерел енергії”.

Завершивши навчання на освітньо-кваліфікаційному рівні “Бакалавр”, Ви отримаєте ґрунтовну підготовку з математики та інформатики, практичні навички розв’язування складних задач та програмування декількома мовами високого рівня (Pascal, Delfi, C++ , Fortran), хороше знання іноземної мови. Система раціонально підібраних курсів з класичної і сучасної квантової фізики дасть Вам можливість глибоко зануритись у світ фізики, познайомитись із її найновішими досягненнями та практичним застосуванням у різних сферах науки та техніки.

abitur_3

Отримавши диплом, бакалаври, як правило, продовжують навчання на наступному освітньо-кваліфікаційному рівні “магістр”. Успішно захистивши кваліфікаційну роботу магістра, Ви станете кваліфікованим фахівцем, матимете глибокі теоретичні знання фізики і суміжних з нею галузей науки, практичні навички і вміння проводити науково-дослідні роботи. Наші випускники володіють методиками одержання, модифікації та дослідження наноматеріалів, технологіями виготовлення систем накопичення та зберігання енергії. Досконале знання комп’ютерної техніки і вміння практично застосовувати сучасні інформаційні технології дасть Вам впевненість у своєму майбутньому.

Частина кращих випускників кафедри продовжила навчання в аспірантурі НАН України, інші працевлаштувалися за кордоном (наприклад, випускник кафедри 2008 року Євген Заячук працює в University of Oxford and Culham, Англія, випускниця 2016 року Ольга Наконечна — проходить наукове стажування в University of Rоuеn, Франція ) в провідних навчально-наукових закладах Європи. Випускники кафедри, які здобули повну вищу освіту, отримують кваліфікацію “науковий співробітник (фізика)”, успішно знаходять високооплачувану роботу в провідних вітчизняних й зарубіжних компаніях та органах державної влади й місцевого самоуправління, в ІТ-сферах тощо.

Abitur_2

Кращі наші випускники з дипломом магістра зможуть продовжити навчання на третьому освітньо-науковому рівні з можливістю отримання ступеня доктора філософії. На цьому рівні готуються наукові і викладацькі кадри вищої кваліфікації для університетів, інститутів та науково-дослідних закладів.

За 10 останніх років роботи кафедри, працюючи в її лабораторіях, 6 наших випускників підготували та захистили кандидатські дисертації. Більшість з них продовжує наукову роботу за обраної темою досліджень.

Abitur_4

Для тих, кого цікавить форма навчання за кошти фізичних та юридичних осіб буде корисною інформація про те, що вартість навчання за спеціальністю “Прикладна фізика та наноматеріали” одна з найнижчих в Університеті.

Докладну інформацію про умови та програми навчання, оснащення навчальних та наукових лабораторій, професорсько-викладацький склад та напрями наукових досліджень співробітників нашої кафедри можна отримати за адресою:

Навчальний корпус №10, кім. 32, вул. Устияновича, 5, м. Львів.
Телефонуйте до нас за номером: +38 (032) 258-27-08, +38 (098) 026-90-82,
e-mail: pfn.dept@lpnu.ua
Facebook: https://www.facebook.com/pfn.lvivpolytechnic/
Instagram: https://www.instagram.com/pfn.lviv/.