Історія Кафедри

Кафедра прикладної фізики і наноматеріалознавства – одна з наймолодших у Національному університеті «Львівська політехніка».

Ідея розгортання наукових досліджень у сфері нанотехнологій була підтримана ректором Національного університету «Львівська політехніка», професором Ю.К. Рудавським і під його керівництвом у 2002 році засновується Наукова школа «Дослідження фізико-хімічних процесів в структурах з нановимірною геометрією». У цьому ж році, в рамках діяльності школи, була створена науково-дослідна лабораторія нанофізики і молекулярної енергетики, а згодом – у 2006 році – кафедра «Інженерне матеріалознавство і прикладна фізика», яка у 2012 році перейменована на кафедру «Прикладна фізика і наноматеріалознавство».

korpus

Ініціатором створення та першим завідувачем кафедри став доцент, кандидат фізико-математичних наук Григорій Володимирович Понеділок. Вагому роль у становленні кафедри зробили доктор фізико-математичних наук, професор Богдан Антонович Лукіянець, доцент, кандидат технічних наук Анатолій Іванович Кондир і доктор технічних наук, професор Іван Іванович Григорчак.

Кафедра успішно ліцензувала та акредитувала підготовку фахівців освітніх рівнів «бакалавр» та «магістр» з напрямку підготовки і, відповідно, спеціальності 105 «Прикладна фізика та наноматеріали». У 2016 році проведено роботи, скеровані на ліцензування кафедри для підготовки фахівців найвищого, ІІІ рівня акредитації – «Доктор філософії».

Сьогодні кафедра нараховує 24 працівника. Очолює її доктор технічних наук, професор Андрущак Анатолій Степанович.

Кафедра має філію в “Інституті фізики конденсованих  систем” НАН України.