Гук Володимир Михайлович

Гук Володимир Михайлович
доцент

 

Наукові інтереси: Дослідження стійкості неоднорідних систем із включеннями.

Навчальні курси:

 • математичний аналіз
 • лінійна алгебра та аналітична геометрія
 • диференціальні рівняння
 • теорія ймовірностей та математична статистика
 • теорія функцій комплексної змінної та операційне числення
 • математичне програмування та дослідження операцій

 

Навчальні посібники:

 • Рудавський Ю.К., Костробій П.П., Уханська Д.В., Гук В.М., Білонога Д.М., Слюсарчук О.З. та ін. Збірник задач з лінійної алгебри та аналітичної геометрії. – Львів: Вид-во “Бескид Біт”, 2002. – 256 с.
 • Каленюк П.І., Веселовська О.В., Гук В.М., Желізняк Й.Р., Зашкільняк І.М., Куриляк І.Й., Мандзинець І.В., Сорокатий М.І. Збірник тестових завдань з вищої математики. Частина 1. Навчальний посібник.- Львів: Львівська політехніка, 2011 . – 208 с.
 • Каленюк П.І., Веселовська О.В., Гук В.М., Желізняк Й.Р., Зашкільняк І.М., Куриляк І.Й., Мандзинець І.В., Сорокатий М.І. Збірник тестових завдань з вищої математики. Частина 2. Навчальний посібник.- Львів: Львівська політехніка, 2011 . – 208 с.
 • В.М. Гук, Й.Р. Желізняк, І.М. Зашкільняк, І.Й. Куриляк, І.В. Мандзинець, М.І. Сорокатий, О.В. Веселовська. Збірник тестових завдань з математики. Навчальний посібник до зовнішнього незалежного оцінювання випускників середніх шкіл і вступників до НУ “Львівська політехніка” .-Львів: НУ “Львівська політехніка”, 2011.-252 с.

 

Методичні розробки:

 • Сорокатий М.І., Клюйник І.Ф., Олексів І.Я., Тацій P.M., Газда М.І., Микитюк О.А., Батюк ІО.Р. Кісілевич. В.В., Гук В.М. Вища математика. Методичні вказівки і контрольні завдання для студентів заочної форми навчання. Частина 1. – Львів. ЛПІ, 1990. –88 c.
 • Сорокатий М.І., Клюйник І.Ф., Олексів І.Я., Тацій P.M., Газда М.І., Микитюк О.А., Батюк ІО.Р. Кісілевич. В.В., Гук В.М. Вища математика. Методичні вказівки і контрольні завдання для студентів заочної форми навчання. Частина 2. – Львів. ЛПІ, 1990. –60 c.
 • Сорокатий М.І., Білонога Д.М., Гіссовська Н.Б., Гук В.М., Дорош Л.А., Клюйник І.Ф., Лизун (Бродяк) О.Я., Рибицька О.М. Лінійна алгебра та аналітична геометрія. Методичні вказівки та контрольні завдання для студентів дистанційної форми навчання. – Львів: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка",2005. – 132 с.
 • Мусій Р.С., М’яус О.М., Сухорольський М.А., Томецька С.І., Білонога Д.М., Орищин О.Г., Гук В.М., Желізняк Й.Р., Андрусяк І.В., Бродяк О.Я. Кратні інтеграли. Методичні вказівки та контрольні завдання для студентів інженерно-технічних спеціальностей. – Львів: Вид-во НУ “Львівська політехніка”, 2008 р., -53 стор.
 • Уханська Д.В., Квіт Р.І., .Сорокатий М.І., Кучма М.І., Бродяк О.Я., Гук В.М., Андрусяк І.В. Перетворення Фур’є. Операційне числення. Методичні вказівки та завдання до розрахунково-графічної роботи для студентів інженерно-технічних спеціальностей, – Львів: Вид-во НУ “Львівська політехніка”, 2009 р.-84 стор.