Квіт Роман Іванович

Квіт Роман Іванович
кандидат фізико-математичних наук, доцент

 

Наукові інтереси: Стохастичне моделювання руйнування крихких матеріалів.

Навчальні курси:

 • математичний аналіз
 • лінійна алгебра та аналітична геометрія
 • диференціальні рівняння
 • теорія ймовірностей та математична статистика
 • теорія функцій комплексної змінної та операційне числення
 • математичне програмування та дослідження операцій

 

Наукові статті та тези міжнародних конференцій:

 • Kвiт P.I. Імовірнісні аспекти оцінки надійності стохастично дефективних матеріалів. //Одинадцята Міжнародна наукова конференція імені академіка М.Кравчука. Матеріали конференції. Київ, 18-20 травня 2006 p.- Київ, “Задруга” . 2006 р. С. 708.
 • Квіт P. Дослідження впливу структурних параметрів і масштабного чинника на міцність композитних матеріалів // Тези 8-го Міжнародного симпозіуму українських інженерів-механіків у Львові. 23-25 жовтня 2007 р. – Львів: КІНПАТРІ ЛТД, 2007. – С 43-44.
 • Квіт Р.І. Статистичні характеристики міцності композитних матеріалів за складного напруженого стану. // Вісник НУ “Львівська політехніка”, сер. Фіз.-мат. науки.- 2008, № 625. – С 59-65.
 • Квіт Р.І. Імовірнісне моделювання міцності ізотропних матеріалів // 12 Міжн. наук. конф. Ім. акад. М.Кравчука (Київ, травень 2008 р.) – Матеріали конф. – Київ: ТОВ “Задруга”. 2008. – Т.2. – С.68.
 • Квіт Р.І. Статистичні характеристики міцності матеріалів при сумісній дії силових і температурних чинників // Праці 9-го Міжн. симпозіуму укр. інженерів-механіків у Львові, 20-22 травня 2009 р. – Львів – 2009. – с. 87-88.
 • Квіт Р. Стохастичне моделювання руйнування крихких матеріалів // Вісник НУ “ЛП”. Фізико-математичні науки. – 2010. – № 660. – 61-67
 • Квіт Р. Інтегральна функція розподілу імовірнісних характеристик довговічності матеріалу. // 13-та Міжн. конф. ім. акад. Кравчука М., 13-15 травня 2010 рік. – С. 58.
 • Квіт Р.І. Імовірнісна оцінка міцності крихких матеріалів. // Вісник Львівської політехніки. Фізико-математичні науки. – 2011.– № 696. – С. 81-86.
 • Квіт Р. Дослідження міцності матеріалів зі стохастично розподіленими жорсткими включеннями // Праці 10-го Міжн. симпозіуму укр. інженерів-механіків. – Львів, 25-27 травня 2011. – Львів: – 2011. – С. 100-102.
 • Квіт Р. Про статистичні характеристики міцності композитних матеріалів // Вісник Львівського національного університету ім. Ів. Франка. Серія механіко-математична. – 2011. – вип. 75. – С. 127-136
 • Квіт Р. Застосування стаціонарних випадкових функцій до оцінки міцності матеріалів // В зб. тез 14-ї Міжнародної наукової конференції ім. акад. Кравчука, 19-21. 04. 2012 .- Київ, 2012.- С. 69
 • Роман Квіт Cтохастичне моделювання міцності матеріалів з поверхневими дефектами // Одинадцятий міжнародний симпозіум українських інженерів-механіків у Львові: Тези доповідей. — Львів: КІНПАТРІ ЛТД. – 15-17 травня 2013. – Львів, 2013 – С. 39-40
 • Квіт Р.І. Використання випадкових функцій у дослідженні стохастичних відхилень форми дефектів // XV Міжнар. наук. конф. ім. акад. Михайла Кравчука, 15 – 17 травня 2014 р., Київ. Матеріали конф. – Київ, 2014. – С. 58.
 • Квіт Р.І. Статистичні характеристики міцності матеріалів із врахуванням відхилень форми дефектів// Тези доповідей 12-го Міжнародного симпозіуму укр. інженерів-механіків у Львові, 28-29 травня 2015р. – Львів: КІНПАТРІ ЛТД. —2015. — С. 38-39.
 • Квіт Р.І. Імовірнісна оцінка міцності та надійності матеріалів // Матеріали XVII Міжнар. наук. конф. ім. акад. Михайла Кравчука, 19–20 трав. 2016 р., Київ / НТУУ "КПІ". – Київ, 2016. – Т. 3. – С. 87–90.
 • Квіт Р. І. Про деякі ймовірнісні характеристики міцності стохастично дефектних композитних матеріалів // 13-й Міжнародний симпозіум українських інженерів-механіків у Львові : матеріали симпозіуму, Львів, 18–19 травня 2017 р. – 2017. – C. 32–33.
 • Квіт Р. І. Про міцність ізотропних матеріалів з просторовим стохастичним розподілом дефектів // Прикарпатський вісник НТШ. Число. – 2018. – № 1 (45). – С. 100–108.
 • Квіт Р. І. Про деякі статистичні характеристики міцності анізотропних матеріалів за умов складного напруженого стану // Теорія та практика раціонального проектування, виготовлення і експлуатації машинобудівних конструкцій : матеріали 6-ої Міжнародної науково-технічної конференції (Львів, 25–26 жовтня 2018 р.). – 2018. – C. 42–44.
 • Baitsar R. I., Kvit R. I. Metrological aspects of monocrystal resonance sensors quality assurance // Прикладні науково-технічні дослідження : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (3–5 квітня 2018 р.). – 2018. – P. 76.
 • Rendzinyak S., Korud V., Kvit R. Empirical aspect of scientific research in the discipline "Electronics and circuit design" // Electronics and information technologies (ELIT-2018) : proceedings of the X International scientific and practical conference, August 30 – September 2, 2018, Lviv, Karpaty village, Ukraine. – 2018. – P. A-52–A-53.
 • Baitsar R., Kvit R. Analysis of a semiconductor vibration and frequency sensor construction specifity // ScienceRise: scientific journal. – 2018. – Vol. 9(50): Технічні науки. – P. 20–24.
 • Baitsar R., Kvit R. Method of the reliability calculation of orthotropic composite materials with random defects // ScienceRise: scientific journal. – 2018. – № 10 (51). – P. 28–32.
 • Baitsar Roman, Kvit Roman. Temperature dependence estimation of the vibration and frequency sensor resonator mechanical state // Energy Engineering and Control Systems. – 2018. – Vol. 4, № 1. – P. 45–50.
 • Malyar A., Kaluzhnyi B., Kvit R. Method of selecting the speed of jack pump driving motor based on reservoir flow rate // Energy Engineering and Control Systems. – 2018. – Vol. 4, № 2. – P. 87–92.
 • Starchevskyy V., Bernatska N., Typilo I., Oliynyk L., Kvit R. Determination of the cavitation influence on the destruction process of microorganism cells agglomerates // Chemistry and Chemical Technology. – 2018. – Vol. 12, № 4. – P. 462–465.
 • Шишковський С. В., Якимів А. І., Квіт Р. І. Зміст, завдання і методи оцінювання розвитку суб’єктів господарювання // Вісник Одеського національного університету. Серія: Економіка. – 2018. – Т. 23, вип. 2 (67). – С. 68–73.

 

Навчальні посібники:

 • Рудавський Ю.К., Костробій П.П., Олексів І.Я., Гошко Л.В., Зашкільняк І.М., Коломієць В.О., Крупка З.І., Тимошенко Н.М., Чип М.М., Зеленяк В.М., Квіт Р.І. та ін. Збірник задач з теорії ймовірностей. – Львів: Львівська політехніка, 2001 . – 243 с.
 • Рудавський Ю.К., Коломієць В.О., Куриляк І.Й., Лазько В.А., Томецька С.І., Мохонько А.З., Гошко Л.В., Желізняк Й.Р., Квіт Р.І., Кучмінська Л.Й., Мандзинець І.В., Орищин О.Г., Сорокатий М.І. та ін. Збірник задач з математичного аналізу. Частина 2. / За ред. проф. Ю.К. Рудавського. – Львів: Львівська політехніка, 2003 . – 232 с.
 • Барвінський А.Ф., Олексів І.Я., Крупка З.І., Бобик І.О., Демків І.І., Квіт Р.І., Кісілевич В.В. Математичне програмування. Навчальний посібник. – Львів: Інтелект-Захід, 2004.- 448с.
 • Барвінський А.Ф., Олексів І.Я., Крупка З.І., Бобик І.О., Демків І.І., Квіт Р.І., Кісілевич В.В. Математичне програмування. Дослідження операцій. Навчальний посібник. – Львів: Інтелект-Захід, 2008.- 468с.
 • Фещур Р.В., Кічор В.П., Олексів І.Я., Бобик І.О., Квіт Р.І., Крупка З.І. та ін. Економіко-математичне моделювання. – Львів: Вид-во “АЖУР”, 2010 . – 340с.
 • П. Каленюк, П. Костробій, І. Олексів, Ю. Рудавський, Л. Гошко, І. Зашкільняк, В. Зеленяк, Р. Квіт, В. Коломієць, З. Крупка, Н. Тимошенко, М. Чип, І. Андрусяк, О. Бродяк Збірник задач з теорії ймовірностей / за ред. П. Каленюка. – Львів : В-во Львівської політехніки, 2012. – 248 с.

 

Методичні розробки:

 • Г.В. Понеділок, І.М. Зашкільняк, Л.П. Швець, Л.В. Гошко, В.О. Коломієць, І.О. Бобик, О.З. Ватаманюк, Х.Т. Дрогомирецька, Р.І. Квіт, О.Г. Орищин, В.Д. Гонтар, Б.Г. Качурін, М.І. Копич, Вища математика: Методичні вказівки та завдання до розрахункової роботи з курсів “Лінійна алгебра та аналітична геометрія”, “Математичний аналіз” для студентів базового напрямку “Економіка та підприємництво” та “Менеджмент”, -Львiв, НУ “Львiвська полiтехнiка”, 2000,- 64с.
 • Сорокатий М.І., Квіт Р.І., Мусій P.C., Уханська Д.В., Сало Т.М., Дудник О.М. Теорія функції комплексної змінної. Завдання до розрахунково-графічної роботи. – Львів: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка",2004. – 22 с.
 • Костробій П.П., Уханська Д.В., Вовк М.І., Дрогомирецька Х.Т., Квіт Р.І., Сорокатий М.І., Клапчук, М.І., Дудник О.М. Диференціальні рівняння. Завдання до розрахунково-графічної роботи для студентів інженерно-технічних спеціальностей, – Львів: Вид-во НУ “Львівська політехніка”, 2008 р.,- 80 c.
 • Бацевич О.Ф., Бобик І.О., Вовк М.І., Дрогомирецька Х.Т., Квіт Р.І., Пабирівська Н.В., Рибицька О.М., Слюсарчук О.З. Математичне програмування та дослідження операцій. Методичні вказівки та контрольні завдання для системи дистанційного навчання, – Львів: Вид-во НУ “Львівська політехніка”, 2009 р. -64 стор.
 • Уханська Д.В., Квіт Р.І., .Сорокатий М.І., Кучма М.І., Бродяк О.Я., Гук В.М., Андрусяк І.В. Перетворення Фур’є. Операційне числення. Методичні вказівки та завдання до розрахунково-графічної роботи для студентів інженерно-технічних спеціальностей, – Львів: Вид-во НУ “Львівська політехніка”, 2009 р.-84 стор.
 • Веселовська О.В., Білонога Д.М., Вовк М.І., Орищин О.Г., Желізняк Й.Р., Швець Л.П., Клапчук, М.І., Сало Т.М., Дрогомирецька Х.Т., Гіссовська Н.Б., Квіт Р.І. Вища математика (лінійна алгебра та аналітична геометрія), ч.1. Методичні вказівки та завдання для самостійної роботи студентів архітектурних спеціальностей, – Львів: Вид-во НУ “Львівська політехніка”, 2010 р.,- 80 стор.
 • Веселовська О.В., Мусій Р.С., Вовк М.І., Дрогомирецька Х.Т, Квіт Р.І., Швець Л.П., Клапчук М.І., Гіссовська Н.Б. Вища математика (математичний аналіз), част.2. Методичні вказівки та завдання для самостійної роботи студентів архітектурних спеціальностей,- Львів: Вид-во НУ “Львівська політехніка”, 2010 р., -42 стор.
 • Веселовська О.В., Білонога Д.М., Вовк М.І., Дрогомирецька Х.Т., Квіт Р.І., Орищин О.Г., Рибицька О.М., Сало Т.М., Сухорольський М.А., Желізняк Й.Р., Клапчук М.І. Вища математика (лінійна алгебра та аналітична геометрія), част. 1. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів архітектурних спеціальностей. –Львів: Вид-во НУ “Львівська політехніка”, 2012 – 80с.
 • Вовк М.І., Дрогомирецька Х.Т., Квіт Р.І., Пабирівська Н.В., Рибицька О.М., Сало Т.М., Жидик У.В., Клапчук М.І. Інтегральне числення. Методичні вказівки та індивідуальні завдання до розрахунково-графічної роботи студентів інженерно- технічних спеціальностей. –Львів: Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2012 – 48с.
 • Бобик І.О., Бугрій Н.В., Івасик Г.В., Квіт Р.І., Жидик У.В., Крупка З.І., Мохонько А.З., Мусій Р.С., Олексів І.Я., Пабирівська Н.В., Сало Т.М., Сухорольський М.А. Математичне програмування. Дослідження операцій. Методичні вказівки та індивідуальні завдання до розрахунково-графічної роботи студентів економічних спеціальностей. –Львів: Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2012 – 72с.
 • Костробій П.П., Вовк М.І., Дрогомирецька Х.Т., Квіт Р.І., Клапчук, М.І., Сорокатий М.І. Диференціальні рівняння. Завдання до розрахунково-графічної роботи для студентів інженерно-технічних спеціальностей, – Львів: Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2015 р.,- 80 c.
 • А.З. Мохонько, І.Я. Олексів, Р.І. Квіт, Т.М. Сало, Л.І. Коляса Диференціальне числення Методичні вказівки та завдання до розрахунково-графічної роботи для студентів спеціальності «Будівництво та інженерія довкілля» – Львів, Вид-во НУ «Львівська політехніка», 2017. – c.